Er staan grote omwentelingen op til in de wereld – bent u voorbereid?

Uit verschillende profetieën van heiligen kunnen wij opmaken dat de wereld een enorm moeilijke periode te wachten staat. Niet alleen geraken de seizoenen ontregeld, daarnaast is er ook een wereldgroepering die het op de controle over de wereldbevolking heeft gemunt. Deze gedachte lijkt zeer onheilspellend en is in zekere zin ook iets wat je beter ernstig opvat. Zowel het weer, de voedselvoorziening als de economie worden zeer onvoorspelbaar. Het is dus aangewezen om zich voor te bereiden op onzekere tijden.

Laten we even lezen wat de Heer ons vertelt in het Boek der Waarheid:

“Je zal het moeilijk vinden om hen (de Nieuwe Wereld Orde) te bestrijden. Ze zullen zelfs jullie banken controleren, jullie eigendommen, jullie belastingen en het voedsel waarop je zult rekenen om te kunnen overleven. Jullie moeten voedsel beginnen te stockeren.” – 15 november 2010. 

“Vind alsjeblieft onderkomen, als een groep gelovigen. Ik zal jullie het Licht sturen om jullie te helpen overleven. Begin jullie eigen voedsel te telen. Zet zoveel mogelijk voedsel opzij voor later. Begin met plannen te maken, alsof een storm op komst is. Weet dat zoveel duisternis zal neerkomen dat om te overleven, jullie voorbereid moeten zijn.” – 20 november 2010. 

“Terwijl wereldmachten subtiel de controle overnemen, met een vals medelijden zullen zij, Mijn dochter, ernaar streven te controleren hoe jullie leven, wat jullie eten en hoe jullie bidden. Dat is waarom Mijn mensen ernaar moeten streven zelfstandig te zijn. Teel zelf jullie voedsel. Vind onderdak, waar na verloop van tijd jullie jullie Goddelijke Redder kunnen vereren. Wees sterk. Vertel niet te veel mensen waarom jullie dit doen, want het zal slechts drie jaar duren vooraleer de tekenen zichtbaar zullen zijn. Tegen dan zullen jullie plannen een soort steun zijn. Misschien heb je nu en dan al gedacht dat dit vreemd lijkt. Teel nu jullie eigen voedsel. Koop de zaden die in de toekomst niet meer te koop zullen zijn. Dit zal jullie families voeden als de wereldwijde hongersnood uitbreekt.” – 23 november 2010.

“Laat deze mensen nooit dicteren hoe jullie moeten bidden. Kijk hoe ze zullen proberen om jullie levens te organiseren, en begin jullie voor te bereiden op wat komt. Reken niet op voedselleveranciers. Bereid jullie voor op de toekomst. Verzamel voedsel en teel jullie eigen voedsel. Stockeer alsof een oorlog op komst is. Zij die dit doen zullen veilig zijn.” – 26 november 2010. 

“Zaden om jullie eigen voedsel te telen zullen meer betekenen dan een miljoen dollar.” – 30 november 2010. 

“Voedsel zal belangrijker worden dan leuke materiële goederen. Dan, als jullie voedsel op is en jullie hongerig worden, zullen jullie jullie realiseren dat die voormalige verleidingen niets betekenen.” – 2 januari 2011. 

“Jullie zullen na verloop van tijd zonder eten komen te staan. Lege en nutteloze zaken zullen jullie lege buiken niet vullen.” – 11 januari 2011. 

“Oorlogen zullen leiden tot voedselgebrek. Klimaatverandering zal nu verergeren. Geld wordt zeldzaam en voedsel zal dat ook worden.” – 3 maart 2011. 

“Jullie toegang tot voedsel en andere noodzaken zullen alleen mogelijk zijn door “het merkteken. Begin nu jullie voedselvoorraden te plannen, dekens, kaarsen en water, als jullie willen verhinderen het merkteken van het beest te moeten aanvaarden.” – 17 april 2011. 

“Begin jullie voor te bereiden om in de toekomst te kunnen overleven en blijf bidden, want Ik zal jullie genaden schenken en jullie beschermen. Wees alsjeblieft niet bang want alles wat echt belangrijk is, is dat jullie trouw blijven aan Mij.” – 1 mei 2011. 

“Eens dat gebeurt zullen ze proberen om jullie voedsel af te nemen. Koop gasfornuizen, dekens, gedroogd en geblikt voedsel, waterzuiveringstabletten en kaarsen, samen met religieuze beeltenissen, om jou en jouw familie de Grote Kastijding – die zal volgen op de Waarschuwing – te helpen doorstaan. Koop zilveren muntstukken of goud, opdat je zou kunnen kopen wat nodig is. Nog belangrijker, vind plaatsen waar jullie als een groep kunnen samenkomen, om het Heilige Offer te stellen en de Mis voor te dragen. Na verloop van tijden zullen jullie kerken met de grond worden gelijkgemaakt.” – 8 juli 2011. 

“Begin jullie nu voor te bereiden want jullie zullen de tijd hebben om dit te doen.” – 19 februari 2012. 

“Zij die jullie uitlachen of zeggen, Jezus zou toch waarlijk niet vragen om dit te doen? Zorgt Hij niet voor Zijn volgelingen in nood? Zelfs een stuk brood en een vis kunnen worden vermenigvuldigd.” – 1 juni 2012. 

“De tijd is bijna aangebroken en jullie moeten zich nu beginnen voor te bereiden. Vergeet niet mijn richtlijnen omtrent voedsel voor minstens 10 dagen, en de voorraad van gezegende kaarsen en heilige voorwerpen in jullie huizen. Vertrouw op Mij en verheug jullie want vele zielen zullen worden gered.” – 9 juli 2012.

“Deze oorlog, om het Woord Gods levendig te houden, zal betekenen dat de priesters die trouw blijven aan Hem, zich zullen moeten verschuilen. Om dit te doen moeten jullie beginnen met zoeken naar plaatsen waar de Mis kan worden voorgedragen en waar Gods kinderen de Sacramenten kunnen ontvangen.” – 5 augustus 2013. 

seed_buying_tipsshelf-life-food-storage-01

Dit zijn de instructies die ons werden gegeven in het Boek der Waarheid, om ons voor te bereiden. Zei God ook niet tegen Noach om de Ark te bouwen en zich voor te bereiden op de zondvloed? Beval God niet aan Jozef in Egypte om graan op te slaan om de 7 jaren hongersnood te kunnen overleven? God waarschuwt ons nu opnieuw. We leven tenslotte niet in een gewone tijd, maar de Eindtijd.

We gaan nu even een analyse geven over de huidige ontwikkelingen in de wereld.

Oorlog in het Midden-Oosten en elders

In september 2015 zette Rusland voet in Syrië en begon daar zowel IS als de ‘gematigde’ rebellen die door het Westen gesteund worden, te bombarderen. China, die ook een vliegdekschip in de buurt heeft, is echter nog niet actief betrokken in de oorlog. Rusland steunt zowel Syrië als Iran, maar Iran is dan weer de aartsvijand van Israël die niet zal dulden dat de strijdkrachten van Iran tot hun grenzen oprukken. Echter, Iran zendt grondtroepen om de Russen bij te staan in hun strijd tegen de rebellen in  Syrië. De Amerikanen lieten dan weer weten dat ze de ‘gematigde’ rebellen willen beschermen tegen de Russen. Dan heb je nog Saudi-Arabië die de door Iran gesteunde Houti-rebellen in Yemen bombardeert. Eind november schoten de Turken een Russisch toestel uit de lucht, wat de spanningen nog hoger deed oplopen. Intussen is ook Frankrijk en het VK bezig met het bombarderen van IS. De Turken zijn Irak binnengevallen en hebben daar troepen gestationeerd, wat de Iraakse PM dan weer een daad van agressie noemde en hij eiste de onmiddellijke terugtrekking, wat niet gebeurde. Turkijke is ook bezig met het bombarderen van de PKK in Irak en Iran testte recent een nieuwe afstandsraket. Eind vorig jaar deed Noord-Korea een nucleaire test, die een aardbeving van meer dan magnitude 5 tot gevolg had. Op 4 februari 2016 kondigde dit land aan dat ze een ballistische raket zullen lanceren tussen 8 en 25 februari, om “een satelliet” in de ruimte te brengen. Analisten vrezen dat dit een satelliet is, die in staat zal zijn een nucleair wapen te dragen. Ook in Oekraïne is de spanning nog steeds te snijden, de toestand (de Russische militaire opbouw) is er volgens ‘president’ Porochenko verslechterd.

Rusland werd eind januari opnieuw beschuldigd van het schenden van het Turks luchtruim. Rusland ontkent de feiten, maar de NAVO zegt dat ze harde bewijzen hebben. De spanningen tussen Rusland en Turkije lopen daarmee weer hoger op. China dan weer, beschuldigde op 1 februari opnieuw de VS van het schenden van de territoriale wateren, toen een US Navy Destroyer nabij de Paracel eilanden voer. Dat gebeurde al eerder, en China dreigde toen met militaire reactie.

The George H.W. Bush Carrier Strike Group is underway in the Atl

Betreffende de oorlog lezen we in het Boek der Waarheid een profetie van 4 jaar geleden:

“De oorlog in het Midden-Oosten zal andere naties erbij betrekken. De andere landen, van het Westen, zullen een reactie uitlokken van Rusland en China. Dat alles zal eindigen in een wereldoorlog” (Jezus Christus op 18 maart 2011).

En:

“Mijn lief kind, Ik moet in opdracht van Mijn Zoon, Jezus Christus, onthullen dat de oorlogen, die zich in het Midden-Oosten zullen ontvouwen, de grote strijd zullen inluiden want er zal een nieuwe, bittere wereldoorlog uitgeroepen worden. De vaart van deze oorlogen zal escaleren, en nauwelijks zullen vier delen van de wereld erin verwikkeld geraakt zijn, of de grote oorlog zal aangekondigd worden. Jammer genoeg zullen er nucleaire wapens gebruikt worden, en velen zullen lijden. Het zal een angstaanjagende oorlog zijn, maar deze zal niet lang duren.” (De H. Maagd, 6 september 2013).

We lezen ook dat, eens WOIII begint, er in Europa ook veel chaos zal zijn:

“Mijn liefste beminde dochter, Ik moet je meedelen dat een derde wereldoorlog op het punt staat zich in de wereld te ontvouwen. Jullie banksysteem zal de oorzaak zijn en Duitsland zal, nogmaals, betrokken zijn bij deze tragedie zoals het ook de voorgaande twee keren het geval was. Wanneer dit aanvangt, zal er veel gebeuren om de economie te redden en de catastrofe zal Griekenland raken met een grote weerslag in Frankrijk. Het Midden-Oosten zal er ook bij betrokken raken, met Israël en Iran in oorlog, en Syrië zal een belangrijke rol spelen in de ondergang van Egypte. Door de oorlog en het geldgebrek zal veel van de oogst verloren gaan en dit zal leiden tot de opening van het derde zegel, wat hongersnood betekent.” (Jezus Christus op 16 mei 2012)

We kunnen ons nu de vraag stellen hoe Duitsland opnieuw kan betrokken zijn bij de ontwikkelingen van WOIII.

Ongebreidelde migratie

We zien dat bondskanselier Merkel een ongebreidelde migratie promoot en weigert de grenzen te sluiten voor de migranten. Intussen zijn er al miljoenen migranten, vooral jonge mannen, uit Syrië en omstreken, naar Duitsland getrokken. De situatie dreigt daar te ontploffen, wat voor chaos zal zorgen en en zelfs tot (burger)oorlog kan leiden. De stroom van moslimvluchtelingen naar Europa lijkt niet te stoppen. Dit zal zorgen voor toenemend geweld, terreur, verkrachting, (de migranten spreken over hoe ze zullen roven en verkrachten in de naam van Allah) de instorting van de sociale zekerheid en islamisatie van Europa en uiteindelijk ook bijdragen aan rellen, burgeroorlogen en uiteindelijk WOIII in Europa.

Instorting banksysteem

We weten ook dat de instorting van het banksysteem, dus een nieuwe financiële crisis, mee aan de oorzaak zal liggen en dat Griekenland (zogezegd “gered” met een nieuw “hulppakket”) opnieuw zal in de chaos zal gestort worden en dat dit tevens zeer negatieve gevolgen voor Frankrijk zal hebben. Toen Griekenland in juni dreigde failliet te gaan was het vooral Frankrijk die erop aandrong dat Griekenland in de Eurozone moest blijven, omdat een Grexit fatale gevolgen zou hebben gehad voor de Franse economie. Iedereen denkt nu dat Duitsland een veilige haven is op financieel gebied. Dat is natuurlijk niet zo. Er zijn aanwijzingen dat een grote financiële instorting in Duitsland nakend is en dat Deutsche bank weleens de volgende ‘Lehman Brothers’ kan zijn (een Amerikaanse bank die in 2008 failliet ging).

In het derde kwartaal van 2015 leden ze een verlies van € 6,1 miljard. Op 4 februari 2016 meldde de Engelse internetkrant Express dat de aandelen van Deutsche Bank weer 4% gezakt zijn, ze zitten nu op een nooit geziene laagte. Vorige week zei Deutsche Bank dat het opnieuw zo’n € 6,8 miljard verloor in het 4de kwartaal van 2015. De cijfers worden steeds slechter. DB faalde ook in een opgelegde ‘stress test’ en kredietbeoordelaar S&P verlaagde in juni 2015 de rating naar BBB+  (wat zelfs lager is dan de rating van Lehman Brothers op het moment van hun faillisement).

De FED en de Amerikaanse economie

De FED (een private centrale bank in de VS) besliste op 16 december dat ze de interest rates van 0 naar 0,25% zullen verhogen, wat op zich niet significant is. De staatsschuld van de VS is zo gigantisch hoog (19.000 miljard $!) dat het land ineenstort als ze de interest op de leningen om die staatsschuld te financieren, significant laten stijgen (d.w.z. bvb. 1%). Heel de zeepbel die de FED gedurende de afgelopen 7 jaar heeft opgeblazen met ZIRP (Zero Interest Rate Policy) en het massaal drukken van geld (QE, Quantitative Easing) hangt nu aan een zijden draadje. Vele experts waarschuwen dat we het einde naderen van het huidige economische tijdperk en dat de financiële “hel” zal losbarsten in de komende maanden. Verwacht wordt dat de FED de interest rates weer naar 0% zal brengen wegens een kwakkelende economie, en dat ze weer zullen beginnen met QE (geld drukken), waardoor de mensen zullen weten dat er iets grondig mis is met de economie en de markten het zullen begeven.

Ontwikkelingen op de financiële markten in het algemeen

crash

Drie topexperts uit de financiële wereld – Egon von Greyerz (oprichter Matterhorn Asset Management), Bill Holter (beurshandelaar en publicist) en klokkenluider Nomi Prins (voormalig managing director bij onder andere Goldman Sachs)- waarschuwen dat wat al jaren wordt gevreesd nu inderdaad is begonnen: de ergste economische en financiële crisis die de mensheid ooit heeft gekend, en die overal ongelooflijk veel rijkdom en welvaart zal wegvagen. Von Greyerz haalt Voltaire aan, die in 1929 zei dat ‘papiergeld vroeg of laat naar zijn intrinsieke waarde terugkeert: NUL.’

Von Greyerz: ‘Vergeleken bij waar wij in de komende 5 jaar doorheen moeten, was 2008 slechts een testje. Voordat de wereld weer kan groeien, moeten de wereldwijde aandelen- en schuldenzeepbellen worden opgeblazen. Nemen we daar de zeer gevaarlijke geopolitieke situatie bij, dan hebben we het ‘perfecte scenario’ dat tot de ergste crisis die de wereld ooit heeft beleefd zal voeren.’

Publicist, financieel expert en voormalig aandelenhandelaar Bill Holter ziet eveneens het begin van een nieuwe financiële crisis, ‘die deze keer te groot is om door staten en centrale banken te worden opgevangen. En nu is het zover, de instorting is begonnen… We staan aan de poort van de hel.’ Holter wijst erop dat de markt voor aandelen met een hoge rente aan het instorten is, en er nu al tientallen miljarden zijn verloren op de derivatenmarkt. ‘Die verliezen zijn zó hoog, dat er overal lijken moeten komen. De verliezers zullen de winnaars niet kunnen betalen, en daardoor worden ook de winnaars verliezers.’ De sterk afgezwakte wereldhandel –zo staat de Baltic Dry Index, die het wereldwijde vrachtvervoer per schip in kaart brengt, onder de 400, de laagste stand ooit- zal niet voldoende cash opbrengen om de enorme schulden te kunnen blijven financieren. De Amerikaanse dollar is nog steeds het fundament voor het wereldwijde financiële systeem, ‘maar als deze als laatste van alles valt, zullen de financiële markten en de levensstandaard overal ter wereld instorten… Op een zekere maandag zullen de markten niet meer opengaan.’

financialcrash1Ook Nomi Prins, voormalig managing director bij onder andere Goldman Sachs, het omgevallen Bear Stearns in Londen en het beruchte Lehman Brothers, schrijft dat ‘de crash reeds is begonnen. Prins werd in 2004 een klokkenluider met haar boek ‘Other People’s Money: The Corporate Mugging (brutale beroving) of America’, waarin ze uitgebreid beschreef hoe onvoorstelbaar corrupt het huidige financiële systeem is. Volgens Prins geeft de financiële elite in de bankenwereld ‘geen lor om de gewone bevolking, zolang die kan worden gebruikt om hun eigen vermogen te vergroten.’ Hoogstwaarschijnlijk dit jaar begint een financiële crisis die veel erger zal zijn dan die van 2008. ‘Gezien de verliezen bij banken wereldwijd, bestaat de mogelijkheid dat alle landen veel sneller in de afgrond worden gestort als tijdens de subprime crisis. De hele wereld is fragiel.’ Landen zoals Brazilië ‘zijn nu al in een Depressie beland’, die zich over de hele planeet zal verspreiden, en uiteindelijk ook de VS –en de EU- zal treffen. Daarom raadt Prins mensen aan om nu al hun geld van hun bankrekeningen te halen.

Edelmetalen-expert Mike Maloney zegt dat we een ‘rollecoaster crash’ meemaken. “De tweede helft van de economische storm die begon in 2007 en crashte in 2008, staat nu voor de deur. We zaten in het oog van de orkaan van 2009 tot nu. Als we een munteenheidscrisis, een recessie en een veranderend muntsysteem hebben, dan zal het absolute chaos zijn.”

Trader en analyst Gregory Mannarino zegt dat de algemene trend in de beurzen omlaag is, en hij verwacht meer interventies van de centrale banken om de zinkende economie trachten te ‘redden’. “Zonder enige twijfel zullen ze dit blijven doen. Ze gaan blijven trachten in te grijpen op ieder mogelijke manier met middelen waar we nog niet aan denken. In mijn opinie is het hoofddoel van dit alles ons naar oorlog te brengen. Ons naar oorlog brengen als het hele systeem begin in te storten, zodat ze het daarop kunnen steken. Ze zullen zoeken naar een zondebok… omdat het (de beurzen e.d.) zo mismaakt en vervormd is, moet het op een gegeven moment naar de werkelijke marktwaarde gaan. Ze kunnen het blijven vervormen en manipuleren en data vervalsen, maar op een gegeven moment zullen ze de prijs moeten betalen. Iedereen zal de prijs betalen, en dat zal een vreselijk moment zijn.”euro

Financieel manager Michael Pento zegt dat de komende crash één zal zijn voor de geschiedenisboeken. “Als je kijkt naar de economische data die verschijnt, dan schreeuwt dat recessie. Het zal één van de ergste recessies zijn sinds 2008 en 1929 samen.Dit is een omschrijving van een wereldwijde depressie. “Jammer genoeg, denk ik dat dit is waar we nu precies op afstevenen. Het is niet mijn opinie, niet van Cassandra. De globale markten geven dit weer. China is 45% naar beneden. Er is een ‘berenmarkt’ (=beurzen in dalende/crashende trend) in Europa. Er is een ‘berenmarkt’ in Japan. Er is een ‘berenmarkt’ in het meest van de VS.”

Top-econoom Jeff Berwick geeft op zijn blog thedollarvigilante aan dat 2016 een zeer onvoorspelbaar jaar wordt. Zowel op vlak van oorlog als op het vlak van economie. Hij raadt zijn lezers dan ook aan om te investeren in edelmetalen als goud en zilver. Verschillende economen voorspellen dat de waarde van zowel zilver als goud in de komende jaren exponentieel zal stijgen. Als de banken in de problemen komen, is het nuttig om altijd iets achter de hand te hebben.

2016-02-03 002 002

Climax: de Derde Wereldoorlog

Uiteindelijk zal de combinatie van de financiële crisis, de oorlogen in het Midden Oosten en andere opkomende oorlogen leiden tot een nieuwe Wereldoorlog. Iran en Israël zullen in oorlog zijn, alsook Rusland met de NAVO, Europa en de VS alsook China en de VS. Overal zal er chaos heersen. We weten ook dat de derde Wereldoorlog een voorwaarde is voor de de komst van de Antichrist. Deze zal er namelijk een einde aan maken.

“De Antichrist is zijn vredesplan – dat hij wil invoeren kort nadat de oorlogen in het Midden-Oosten wijdverspreid geworden zijn en wanneer het leed en verschrikkelijke angst ertoe leiden dat er geen teken van hoop meer is – reeds aan het voorbereiden. Hij zal dan plotseling tevoorschijn komen en zichzelf bekend maken aan de wereld als een man van vrede, een helder juweel dat zal schitteren te midden van de duisternis. Als hij opduikt, zal hij gezien worden als één van de meest charismatische politieke leiders aller tijden.” (het Boek der Waarheid; Jezus Christus op 1 juni 2012)

“Oorlogen zullen wortel schieten en zich ontrollen als stormen in de woestijn waarbij ze in een stroomversnelling zullen raken en al diegenen, die het gevoel hebben dat hun vrede gegarandeerd is, als een dief in de nacht zullen treffen. Er zullen zoveel landen bij betrokken zijn dat het iedereen zal overrompelen. Al vlug zal de Antichrist zich, te midden van het bloedvergieten, bekend maken.” (Jezus Christus, 16 maart 2013)

end-time-signs

In 1968 kreeg in Valdes, Noorwegen een oude vrouw een visioen van God over de eindtijd. De evangelist Emmanuel Minos noteerde het, en maakte het jaren later bekend. Zij zag het moreel verval van de maatschappij en een grote geloofsafval in haar land en in heel Europa. Vlak voor het begin van de derde Wereldoorlog zag ze Europa overspoeld worden met migranten, dan zal Jezus komen (zoals voorzegd: de Waarschuwing) en dan breekt de Derde Wereldoorlog uit, die  volgens haar een korte oorlog zal zijn.

Cutting Edge ministries wist (uit bronnen van de Illuminati) te vertellen dat WOIII waarschijnlijk zal beginnen met het conflict in het Midden-Oosten en dat het tevens een nucleaire confrontatie met Noord-Korea zou inhouden, alsook de overname van Taiwan door China.

Volgens Ex-Illuminatilid Doc Marquis zal, als de 3de Wereldoorlog begint, de Antichrist op het toneel verschijnen na 13 weken of 91 dagen, waarna hij een valse vrede zal creëren. Doel  is om alle naties op te lossen in één supernatie met aan het hoofd één enkele wereldregering (world government). Dit zal uiteindelijk de Nieuwe Wereld Orde zijn zoals deze sinds het begin  gepland werd, met aan het hoofd de Antichrist. Daarom kan deze Wereld Orde pas tot stand komen als de Antichrist zich heeft publiek gemaakt als de vredestichter aan het eind van de derde Wereldoorlog. Hij zal op het toneel verschijnen wanneer de dreiging van een totale nucleaire oorlog het grootst is. Hij, de vredebrenger, de Antichrist, zal die dreiging afwenden. Op die manier zullen de mensen denken dat hij Jezus Christus is die teruggekomen is. Men zal al de problemen, zoals terrorisme, klimaatverandering en de oorlog die dan net zal geëindigd zijn, als argument gebruiken om de NWO te stichten en men zal benadrukken dat dit noodzakelijk is voor het goed van allen.

Na de Wereldoorlog: de hongersnood

“Oorlogen zullen wortel schieten en zich ontrollen als stormen in de woestijn waarbij ze in een stroomversnelling zullen raken en al diegenen, die het gevoel hebben dat hun vrede gegarandeerd is, als een dief in de nacht zullen treffen. Er zullen zoveel landen bij betrokken zijn dat het iedereen zal overrompelen. Al vlug zal de Antichrist zich, te midden van het bloedvergieten, bekend maken. Verwarring, angst en het verlies van oogsten zullen het probleem verergeren. Niet lang daarna zal het derde zegel geopenbaard worden, wanneer de mens zal vechten om voedsel omdat hongersnoden de mensheid omklemmen. Verstoken van voedsel, uitgehongerd van geest en verstoken van hulp zal de mensheid naar alles en iedereen grijpen wat respijt biedt. De weg zal bereid zijn voor de komst en het zich aan de wereld bekendmaken van de Antichrist. Tegen die tijd zal de mensheid door de man van vrede, die zoveel hoop biedt, zodanig opgelucht zijn dat zij zijn gewillige slaven worden. Zij zullen zich laten inpalmen door zijn uitvoerig plan om de wereld te herstructureren en alle naties samen te brengen. Er zal hun gezegd worden dat het plan voor het welzijn van allen zal zijn en om de wereld te bevrijden van terrorisme. De vijanden, tegen wie hij zegt te strijden en over wie hij controle uitoefent, zijn onschuldige slachtoffers die door hem gebruikt worden in de misleiding die hij de wereld zal voorhouden. Wanneer de vrede – of dat wat op een wapenstilstand lijkt – hersteld is, zal de volgende fase komen: de eenmaking van alle naties, alle religies, alle landen. Dat is het moment waarop het verbond tussen de Valse Profeet en de Antichrist duidelijk zal worden.” (Jezus Christus, 16 maart 2013)

“Door de oorlog en het geldgebrek zal veel van de oogst verloren gaan en dit zal leiden tot de opening van het derde zegel, wat hongersnood betekent. Dat is de reden waarom Ik nu al Gods kinderen aanspoor om te proberen een voorraad gedroogd en onbederfelijk voedsel op te slaan om jullie familie te voeden. Het is belangrijk om zo mogelijk jullie eigen oogst te telen.” (Jezus Christus, 16 mei 2012)

“Jullie geld zal waardeloos zijn. Jullie zullen dan moeten spartelen om te overleven. Degenen met overlevingsinstincten zullen dit gemakkelijker vinden dan degenen die zich voor deze tijd nooit hebben moeten krommen om te werken. Zaden om jullie eigen voedsel te kweken, zullen voor jullie meer waard zijn dan een miljoen dollars. Een eenvoudige vrucht zal jullie meer waard zijn dan een glanzende auto.” (Jezus Christus, 30 november 2010)

De Kastijding

Na de Waarschuwing zal ook de Kastijding komen, deze is nu al begonnen in lichte vorm, en kan gezien worden door allerhande natuurrampen die de wereld treffen. De wereld zal gestraft worden om de zonden van abortus en de ongebreidelde onkuisheid.

“Ik kom in de naam van Mijn Zoon Jezus Christus. Ik ben de Alfa en de Omega, de Allerhoogste God. Ik wens deze boodschap te geven aan Mijn kinderen over de hele wereld. Door de macht van het gebed wordt Mijn hand tegengehouden om de mensheid voor hun begane zonden te straffen. Ik zal een strenge straf zenden indien men zich niet abort12w2afkeert van de zonden van moord en abortus. Mijn kinderen, jullie hebben Mijn toorn al gezien door aardbevingen, overstromingen, tsunamis en andere ecologische chaos. Kinderen, Ik moet jullie kastijden want jullie kunnen de straf niet meer vermijden voor jullie misdaden tegen jullie medemensen. De zonden van abortus zullen bestraft worden doordat Mijn hand met kracht neer zal komen op de landen, die deze gruwel door de vingers zien. Het zal jullie niet langer toegestaan worden Mijn hulpeloze schepseltjes te vermoorden en als jullie regeringen verder wetten opstellen om deze laffe praktijk te vergoelijken, zullen jullie Mijn toorn zien neerdalen met zo’n kracht dat jullie zullen smeken om genade voor jullie eigen leven. Toch zullen jullie nooit ophouden te overwegen om het leven te nemen van de ongeborenen. Moord zal door Mij niet meer getolereerd worden. Jullie zullen weldra gestopt worden. Bid voor de zielen van deze hulpeloze wezentjes en bid om verlossing. Aanvaard geen wetten van jullie heidense regeringen die geen eerbied hebben voor het leven.” (God de Vader, 29 augustus 2011)

“Weet dat de veranderingen al begonnen zijn, zoals voorzegd, waarbij de gewassen niet langer vruchten voortbrengen zoals voorheen en waarbij de seizoenen niet meer hetzelfde zullen zijn. Deze veranderingen gebeuren door de hand van Mijn Eeuwige Vader naarmate Hij nieuwe wetten over de aarde brengt die geen mens zullen ontgaan. Niets van wat in de wereld door de natuurwetten geregeld wordt, zal blijven zoals het eens was. De zeeën zullen stijgen, het water zal in stromen neerkomen, de aarde zal beven en de bodem zal onvruchtbaar worden. Mijn Vader zal een grote kastijding opleggen om de verbreiding van de zonde, die voor Hem een grote bron van smart is, te stoppen.china Die naties, die Zijn Wetten trotseren, zullen veel lijden. Zij zullen weldra beseffen dat hun zonden niet langer getolereerd zullen worden en zij zullen gestraft worden. Hun straf dient om hen te verhinderen andere zielen te teisteren en, indien zij hun goddeloze gedrag niet veranderen, zullen zij daartoe gedwongen worden door een goddelijk ingrijpen. Mijn dochter, jij moet Mijn woord nu snel verspreiden aangezien de Waarschuwing nadert. Het Boek der Waarheid moet aan veel naties gegeven worden zodat zij zich kunnen voorbereiden op Mijn Tweede Komst. Het moment van Mijn Tweede Komst zal na de Waarschuwing plaatsvinden. De kastijdingen, die op bevel van Mijn Vader door de engelen in de Hemel overgebracht worden, zijn geleidelijk aan begonnen. Deze zullen blijven escaleren als de zonde blijft aanzwellen. De strijd heeft een aanvang genomen en de beginfase kan in veel landen gezien worden.  Jullie zullen allen getuigen over een klimaat van vernietiging, dat op de aarde neerdaalt omdat deze kreunt van pijn door de ontaarding van de zonde. Het beven zal toenemen en natie na natie zal lijden overeenkomstig de smet van zonde die hun hart bederft.” (Jezus Christus, 6 juli 2012)

 


 

Samengevat een lijst van zaken die nuttig zullen zijn tijdens de komende verdrukkingen:

 1. geblikt voedsel
 2. zaden voor moestuin
 3. watervoorraad
 4. wat zilver en/of goud en cash geld
 5. dekens
 6. gewijde kaarsen, gewone kaarsen en aanstekers
 7. zaklamp
 8. religieuze objecten
 9. ontmoetingsplaatsen, gebedsplaatsen (meer info: Kruistochtgebedsgroepen)
 10. kampeergasvuurtje of gasfornuis
 11. hout, mazout, benzine (brandstof)
 12. En het allerbelangrijkste: vertrouwen op God en GELOOF.

Tot slot nog enkele interessante websites:

www.dollarvigilante.com
www.surviveshemitah.com
www.dewaarschuwing.be
www.eindtijdchristen.com
www.noodzaken.nl

http://theeconomiccollapseblog.com/