Bergoglio benoemt nieuwe bisschop van Brugge

lodea

De nieuwe bisschop van Brugge werd vanmiddag officieel door het aartsbisdom voorgesteld. Het is Lode Aerts, voorheen deken van Gent. Een Oost-Vlaming dus.

Wat weten we zoal over de nieuwe bisschop? Zijn benoeming werd zowel door Jozef De Kesel als door Bergoglio goed bevonden. Lode Aerts is, net zoals Jozef De Kesel een aanhanger van de theologie van Bonhoeffer. In 2014 gaf hij een lezing over zijn geloof, geïnspireerd door Bonhoeffer:

lode

Wie is Bonhoeffer nu weeral? Uit ons artikel over de theologen van De Kesel:

Bonhoeffer was een Lutherse Predikant die door de Nazi’s in 1945 werd geëxecuteerd vanwege zijn betrokkenheid bij een aanslag op Hitler.

De “theologie” van Bonhoeffer lijkt iedereen aan te trekken. Echter, Bonhoeffer was een zeer controversieel figuur. Zo stopte hij in zijn laatste levensjaren met het dagelijks lezen van de Schrift, en werd hij tegen deze praktijk, omdat het te religieus was. Hij geloofde niet in Bijbelse foutloosheid, maar hij volgde Karl Barth die zei dat de Schrift waar is, maar niet historisch correct. Hij ontkende ook dat de Schrift enige universele tijdloze uitgangspunten of voorstellen bevatte.

De Schrift werd door hem ook niet gezien als tijdloze waarheid. Bonhoeffer wees het principe af dat men Jezus moet zien als een leraar of een model waar christenen hun leven aan zouden moeten spiegelen, en hij verwierp ook het idee dat de Bergrede zou moeten verstaan worden als ethische beginselen die zouden toegepast moeten worden op hedendaagse situaties.

Zijn visie over verlossing was ook nogal afwijkend. Hij uitte zijn afkeer voor christenen die praatten of schreven over hun bekeringen. Hij was ook een universalist die zei dat het Evangelie niet in de eerste plaats ging om individuele verlossing, maar over de universele verzoening van de hele wereld. Universalisme stelt dat alle mensen uiteindelijk zullen gered worden. Hij toonde nooit interesse in het bekeren van de zondaars. In een preek in 1935 stelde hij: “We moeten nu eindelijk breken met de gedachte dat het Evangelie gaat over de redding van individuele zielen.” Toen hij in de gevangenis zat, verkoos hij het Oud Testament boven het Nieuw Testament. Hij klaagde dat het Nieuw Testament besmet was met “verlossingsmythes”, maar hij had graag de “deze wereldsheid” van het Oud Testament.

Besluit: Bonhoeffer is een ketter!

Tevens is Aerts ook aanhanger van Enzo Bianchi. Wat weten we over Bianchi? Uit ons artikel van december 2015:

Enzo Bianchi werd in 2014 door Bergoglio aangesteld als Raadgever voor de Pauselijke Raad voor de eenheid van de Christenen. Bianchi riep in het verleden op om het pausschap te reduceren tot louter een symbolisch primaatschap. Echter sinds het aantreden van Bergoglio heeft hij niets dan lof voor de “paus”. Hij noemt hem een nieuwe “Bernard van Clairvaux” en een nieuwe “psalmist”. Bianchi zei ook dat Maria niet geschikt is als rolmodel voor vrouwen in de Kerk en dat Christus niets heeft gezegd over het homohuwelijk; zodus moet de Kerk daar ook over zwijgen. De familie is volgens hem enkel een vorm die door de maatschappij gegeven wordt en op elk moment door die maatschappij kan gewijzigd worden.

Recent gaf hij ook aan dat de Verschijningen van Fatima vals zijn. Hij noemde ze “oplichterij” omdat “een God die over vervolgde Christenen spreekt, maar de 6 miljoen Joden vergeet die in Duitsland werden afgemaakt, geen geloofwaardige God is.” Hij voegde eraan toe dat de God die door Maria in Fatima sprak een “God van het katholiek racisme” is omdat “Hij enkel kijkt naar Zijn familie en de verwanten van Jezus (= de Joden) in de vergetelheid doet raken”.

Besluit: Bianchi is een ketter!

Laten we bidden voor Lode Aerts!