Mgr. Bonny pleit voor kerkelijke zegening van relaties buiten het huwelijk

bonny1

Mgr. Bonny, bisschop van Antwerpen, die naar verluidt ook kanshebber was op de bisschopsstoel in Brugge, overweegt de mogelijkheid om een kerkelijke zegen uit te spreken over holebi-koppels en koppels die ongehuwd samenwonen. Dit zou te lezen zijn in zijn nieuwe boek “Mag ik? Dank je. Sorry” die op 11 oktober zal verschijnen. Het boek werd geschreven door het trio Mgr. Johan Bonny, Roger Burggraeve en Ilse Van Halst en omvat ‘een vrijmoedige dialoog over relaties, huwelijk en gezin’. Het thema van het boek vond zijn inspiratie in de pauselijke exhortatie ‘Amoris Laetitia’.

In het boek stelt Bonny zich de vraag: “Welke andere keuze heb je als herder dan die om met je schapen, ook met hen die niet de kudde volgen, op weg te gaan?” Een vreemde uitspraak voor een bisschop, aangezien Christus de Herders binnen Zijn Kerk aanstelde om de schapen te leiden, niet om door hen geleid te worden…

Luk Vanmaercke, hoofdredacteur van Kerk & Leven, bevestigt dat de idee van de bisschop om relaties die niet in overeenstemming zijn met de Kerkelijke Leer Kerkelijk toch te erkennen een antwoord is op de oproep van ‘de paus’ na de synode over het gezin.

Over het ontvangen van de communie voor hertrouwde gescheidenen zegt Mgr. Bonny dat er een oordeel geveld moet worden op basis van een afweging van elke individuele situatie. Deze uitspraak is in lijn met de stelling die Bergoglio verbloemd uit de doeken doet in Amoris Laetitia.

Het is niet de eerste keer dat Mgr. Bonny nadenkt en zich uitspreekt over een kerkelijke erkenning van holebirelaties. Zo zou hij eind 2014 al gepleit hebben voor “een formele erkenning binnen de kerk van de relationaliteit die ook bij veel holebikoppels aanwezig is.” Daarover heeft hij toen ook een brief geschreven aan het Vaticaan naar aanleiding van de bisschoppensynode over het gezin. (zie artikel 05/09/2014)

OPINIE:

Mgr. Bonny beseft het misschien niet, maar door met de Kerk ‘de wereldse tour’ op te gaan spreekt hij tegen zijn eigen winkel. Als de Kerk instemt met alle grillen van ‘de moderne mens in de hedendaagse maatschappij’ en Haar eeuwenoude, onveranderlijke Leer overboord gooit dan maakt Zij zichzelf technisch werkloos. De mensheid heeft geen Kerk nodig die haar bevestigt in haar eigen verzonnen (beredeneerde) waarheid. Dat kunnen wij perfect zelf doen. Het is dan ook helemaal niet verwonderlijk dat het gros van de positieve reacties op de uitspraken van de bisschop afkomstig zijn uit het kamp van de humanisten. Zij weten niet wat de Kerkelijke Leer is, waar Ze vandaan komt en hoe Ze beleefd en toegepast wordt. Deze mensen hebben ook helemaal geen interesse om Er meer over te weten te komen en om hun hart open te stellen voor het geloof. Voor hen is het Kerkelijk Instituut een indoctrinerende organisatie die ze liever kwijt dan rijk zijn. Vaarwel Kerk; vaarwel bisschopsambt; vaarwel dikke maandwedde, beste bisschop.

Bronnen: vtm Nieuws; De Morgen