Pauselijke raadgever Enzo Bianchi: ‘Fatima is oplichterij!’

bianchi2

Enzo Bianchi werd in 2014 door Bergoglio aangesteld als Raadgever voor de Pauselijke Raad voor de eenheid van de Christenen. Bianchi riep in het verleden op om het pausschap te reduceren tot louter een symbolisch primaatschap. Echter sinds het aantreden van Bergoglio heeft hij niets dan lof voor de “paus”. Hij noemt hem een nieuwe “Bernard van Clairvaux” en een nieuwe “psalmist”. Bianchi zei ook dat Maria niet geschikt is als rolmodel voor vrouwen in de Kerk en dat Christus niets heeft gezegd over het homohuwelijk; zodus moet de Kerk daar ook over zwijgen. De familie is volgens hem enkel een vorm die door de maatschappij gegeven wordt en op elk moment door die maatschappij kan gewijzigd worden.

Recent gaf hij ook aan dat de Verschijningen van Fatima vals zijn. Hij noemde ze “oplichterij” omdat “een God die over vervolgde Christenen spreekt, maar de 6 miljoen Joden vergeet die in Duitsland werden afgemaakt, geen geloofwaardige God is.” Hij voegde eraan toe dat de God die door Maria in Fatima sprak een “God van het katholiek racisme” is omdat “Hij enkel kijkt naar Zijn familie en de verwanten van Jezus (= de Joden) in de vergetelheid doet raken”.

Matt. 12,50: Wie de wil doet van Mijn Vader in de hemel, die is Mijn broeder en zuster en moeder.’

bianchi-berg
Bianchi en Bergoglio

 

“Ze zullen de voorspellingen van Fatima gebruiken om mijn imago te ontheiligen, door de voorstelling van een groot bedrog aan de wereld. Ze zullen mij gebruiken om mijn Zoons Kerk te ontmantelen en alles wat ze doen zal omgekeerd gebeuren, om overeen te stemmen met de eisen van de boze.” – Moeder van de Verlossing, 17 augustus 2013.