Editoriaal: De Katholieke Kerk steunt de bekering van de Joden NIET

orthodox-jews-2

Het Vaticaan wil de Christelijk-Joodse dialoog weer aanhalen, ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van het Conciliedocument Nostra Aetate, met een document van de Commissie voor Religieuze relaties met de Joden, dat vandaag werd gepubliceerd, enkele weken voordat Bergoglio de Grote Synagoge van Rome zal bezoeken op 17 januari.

In contrast met de achtergrond van enkele “controverses” die over de jaren heen zijn opgekomen (zoals het Latijnse Goede Vrijdaggebed voor de bekering van de joden, de zaligverklaring van Pius XII, de situatie van de christelijke minderheid in Israël), benadrukt de tekst de verwerping van antisemitische neigingen en onderlijnt dat de Katholieke Kerk noch enige institutionele missie leidt noch bemoedigt dat specifiek gericht is op bekering van de Joden.

In het verleden kan er tussen de religies conflict en confrontatie geweest zijn, maar vandaag zouden ze niet een deel van het probleem, maar een deel van de oplossing moeten zijn. Enkel wanneer religie zich engageert in succesvolle dialoog met een andere religie en op die manier bijdraagt tot wereldvrede, kan dit ook gerealiseerd worden op sociale en politieke niveaus.

De finale sectie van het document “De doelen van dialoog met het Judaisme”, verklaart dat het eerste doel van de dialoog het verdiepen van de wederzijdse kennis van Joden en Christenen is, waarbij onderlijnd wordt dat het belangrijk is dat Katholieke onderwijsinstellingen, in het bijzonder de seminaries, zowel Nostra Aetate als de daaropvolgende documenten van de H. Stoel, betreffende de toepassing van de Conciliaire verklaring, in de leerstof integreren.

Het Goede Vrijdaggebed, dat de toekomstige bekering van de Joden aankondigt, “wordt mis geïnterpreteerd”, zei kardinaal Koch. “Het is een eschatologisch gebed” [voor het einde der tijden, waar we nu in leven! nvdr.] en een tekst die bedoeld is voor de buitengewone ritus. Het gewone ritusgebed kan gebruikt worden omdat het deze misverstanden niet veroorzaakt. [Welke misverstanden? De Joden moeten zich bekeren willen ze gered worden!]

Rabbi Rosen onderlijnde dan weer dat een “kleine groep van gelovigen” de oude ritus volgt en hij focuste zijn aandacht op de titel “voor de bekering van de Joden”, die volgens hem kan “mis geïnterpreteerd en misbegrepen worden” en bijgevolg zou moeten worden aangepast.

Het gebed in de Latijnse Ritus:

Laat ons bidden voor de ongelovige Joden: opdat onze God en Heer de blinddoek van hun harten afneme, opdat ook zij onze Heer Jesus Christus mogen erkennen.

Almachtige eeuwige God, die zelfs het ongeloof van de Joden van uw barmhartigheid niet uitsluit, verhoor onze gebeden, die wijze storten voor de verblindheid van dit volk, opdat zij het licht van uw waarheid, dat Christus is, mogen erkennen, en aan hun duisternis onttrokken worden. Door dezelfde Heer…

En wat staat er in de H. Schrift?

Matt. 28, 16-20:

De elf leerlingen trokken naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had aangewezen.  Toen ze Hem zagen, vielen ze op de knieën, sommigen twijfelden.  Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest,  en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb. Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.’

http://www.lastampa.it/2015/12/10/vaticaninsider/eng/the-vatican/vatican-revives-dialogue-with-jews-years-after-the-council-Ki1m478a6R9wr4wXOko7OJ/pagina.html