Aartsbisschop De Kesel zijn favoriete theologen: (de ketters) Bonhoeffer en Bultman

Foto: Kerknet

In een exclusief gesprek met het weekblad Tertio vertrouwt de nieuwe aartsbisschop De Kesel toe dat hij onder meer inspiratie haalt bij de Duitse theoloog en vooraanstaande lutherse predikant Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). “En ik schreef mijn proefschrift over Rudolf Bultman die aan de basis lag van de historisch-kritische benadering van de Bijbel. Ik denk dat je je moeilijk een interessantere tijd voor theologiestudies kunt indenken dan die jaren na het Concilie. Aan de Gregoriana kreeg ik een semester les van Rahner. We hingen aan zijn lippen. Ook hij is een van die auteurs van wie ik veel gelezen heb en naar wie ik blijf terugkeren. Tot slot lees ik graag romans en geschiedenisboeken als de tijd het toelaat. Het is mijn overtuiging dat ook die literatuur zeer vormend is omdat ze helpt onze tijd te verstaan. Het helpt open te staan voor de uitdagingen van onze tijd en je niet terug te trekken op je eiland met de eigen problemen.”

 

Over de “theoloog” Rudolf Bultman waar De Kesel zijn proefschrift over maakte

Rudolf Karl Bultmann (Wiefelstede, 20 augustus 1884 – Marburg, 30 juli 1976) was een Duits luthers exegeet, theoloog en filosoof. Hij maakte naam met zijn ontmythologisering van de nieuwtestamentische geloofsverkondiging. In hetzelfde kader plaatste Bultmann ook andere kernuitspraken van het christelijk geloof. De Maagdelijke geboorte was volgens hem een mythe, die net zo goed ontmythologiseerd diende te worden.

Voor Bultmann is de mythe in wezen een poging te objectiveren wat niet te objectiveren is. In de mythe wordt God voorgesteld als een binnenwerelds wezen, waarover in binnenwereldse termen gesproken kan worden. Het Nieuwe Testament (en eigenlijk de hele Bijbel) veronderstelt een mythisch wereldbeeld. Dit wereldbeeld is volgens Bultmann voor de moderne mens absoluut ongeloofwaardig geworden. Betekent dit nu dat de bijbelse geschriften niet langer relevant zijn? Bultmann beantwoordt die vraag nadrukkelijk ontkennend: mythen, en dus ook de Bijbel met zijn mythische taal, zijn uitdrukking van een Daseinsverständnis, een verstaan van het menselijk bestaan. Om door de mythische taal van de Bijbel heen tot het erin uitgedrukte verstaan van ons bestaan te geraken, is Entmythologisierung, ontmythologisering, nodig.

Bultmann ziet de maagdelijke geboorte van Jezus, de wonderen die Hij deed, tijdens zijn rondwandeling op aarde, zijn opstanding en zijn hemelvaart, enz. allemaal als mythologische verhalen, die voor die tijd gangbaar en direct geloofwaardig waren.

M.a.w. : Bultman is een ketter!

Over Dietrich Bonhoeffer waar De Kesel inspiratie uit haalt

Bonhoeffer was een Lutherse Predikant die door de Nazi’s in 1945 werd geëxecuteerd vanwege zijn betrokkenheid bij een aanslag op Hitler.

De “theologie” van Bonhoeffer lijkt iedereen aan te trekken. Echter, Bonhoeffer was een zeer controversieel figuur. Zo stopte hij in zijn laatste levensjaren met het dagelijks lezen van de Schrift, en werd hij tegen deze praktijk, omdat het te religieus was. Hij geloofde niet in Bijbelse foutloosheid, maar hij volgde Karl Barth die zei dat de Schrift waar is, maar niet historisch correct. Hij ontkende ook dat de Schrift enige universele tijdloze uitgangspunten of voorstellen bevatte.

De Schrift werd door hem ook niet gezien als tijdloze waarheid. Bonhoeffer wees het principe af dat men Jezus moet zien als een leraar of een model waar christenen hun leven aan zouden moeten spiegelen, en hij verwierp ook het idee dat de Bergrede zou moeten verstaan worden als ethische beginselen die zouden toegepast moeten worden op hedendaagse situaties.

Zijn visie over verlossing was ook nogal afwijkend. Hij uitte zijn afkeer voor christenen die praatten of schreven over hun bekeringen. Hij was ook een universalist die zei dat het Evangelie niet in de eerste plaats ging om individuele verlossing, maar over de universele verzoening van de hele wereld. Universalisme stelt dat alle mensen uiteindelijk zullen gered worden. Hij toonde nooit interesse in het bekeren van de zondaars. In een preek in 1935 stelde hij: “We moeten nu eindelijk breken met de gedachte dat het Evangelie gaat over de redding van individuele zielen.” Toen hij in de gevangenis zat, verkoos hij het Oud Testament boven het Nieuw Testament. Hij klaagde dat het Nieuw Testament besmet was met “verlossingsmythes”, maar hij had graag de “deze wereldsheid” van het Oud Testament.

Besluit: Bonhoeffer is een ketter!

Bronnen: Kerknet

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Bultmann

Uit: https://www.lucepedia.nl/dossieritem/bultmann-rudolf/rudolf-bultmann-1884-1976

http://www.digibron.nl/search/detail/012ea3b39ecb57d933afb7cc/bultmanns-visie-en-invloed-op-de-theologie

http://www.equip.org/article/troubling-truth-bonhoeffers-theology/