De fameuze gewaden voor het ‘heilig jaar’ goedgekeurd door het Vaticaan

barmh

Hieronder een aantal voorbeelden van de ‘gewaden’ die gemaakt werden voor het ‘heilig jaar’, met de door het Vaticaan goedgekeurde afbeelding. Herinner u: dit zogezegde ‘heilig jaar’ zal gebruikt worden om zonde te omarmen en religies te verenigen, allemaal in de naam van “barmhartigheid”. De barmhartigheid die kardinaal Kasper, Danneels, en Bergoglio zelf verkondigen is niet de ware barmhartigheid na bekering en boete, maar de valse barmhartigheid waarbij bepaalde zonden niet meer als relevant worden beschouwd.

Let er ook op dat de bijhorende tekst luidt: ‘Merciful as the Father’ of : ‘Barmhartig als de Vader’. Jezus Christus is hier niet van toepassing en dit is zo bedacht om de Moslims niet tegen de schenen te schoppen. Moslims noemen hun god Allah: ‘de meest barmhartige’; en niet toevallig suggereerde staatssecrataris Parolin dat het ‘heilig jaar’ ook voor Moslims open is.

1-5210

barmh2

Lees meer over de valse barmhartigheid

Bronnen: slabbinck.be; yearofmercyliverpool.org.uk, eponymousflower.blogspot.com


Uit het Boek der Waarheid:

Jezus Christus op 23 december 2012:

Veel van Mijn gewijde dienaren zullen voor een vreselijke uitdaging staan. Dit zal er één zijn die hen zal overtuigen één van de twee gescheiden wegen te nemen. Het zal, door hun eigen vrije wil, ieders zaak zijn welke weg zij dienen te kiezen. Want de gruwel zal zich binnenkort kenbaar maken. Veel van Mijn gewijde dienaren zullen zich niet onmiddellijk bewust zijn van wat er zich aan het afspelen is. Pas wanneer zij brieven lezen, die hun door hooggeplaatsten gegeven worden, zullen zij er moeite mee hebben. Diegenen die Mijn heilig woord handhaven, dat aan de mens gegeven werd door het geschenk van de Heilige Bijbel, zullen aangevochten en aangespoord worden om wijzigingen te aanvaarden. Deze wijzigingen zullen hun meegegeven worden en er zal van hen verwacht worden dat zij deze slikken en als de waarheid aannemen. Zij komen neer op één ding: Zij zullen deze heilige gewijde dienaren van Mij aansporen om de tolerantie van de zonde te aanvaarden.
Er zal hun gezegd worden dat God een eindeloos barmhartige God is en dat Hij van iedereen houdt. Ja, dat gedeelte is waar. Maar dan zal hun opgedragen worden om wetten, die in Mijn ogen een gruwel zijn, te vergoelijken. Het gezin en de vernietiging ervan, zal aan de basis van alles liggen.

17 augustus 2013

De afgelopen paar jaar werd er, door het kwaad van de vrijmetselarij in Mijn Kerk op aarde, veel verandering gepland. Nu staan hun plannen, die reeds binnen de hoogste rangen in de Kerken bekend gemaakt werden, op het punt aangekondigd te worden. Zij zullen onthuld worden met de aankondiging dat de Katholieke Kerk gemoderniseerd wordt, zodat deze in de nieuwe, ruimdenkende, vrijzinnige maatschappij van vandaag relevant kan worden. Men zal zeggen dat men het verleden achter zich zal laten, en men zal bovendien stellen dat het haar motto zal zijn om alle geloofsovertuigingen te omhelzen, om te tonen dat ze geen bekrompen mentaliteit heeft.

Het zaad van Satan zal uitgezet worden, alsook de nieuwe ceremonieën, waarbij de opzet van de Heilige Missen achterstevoren opgevoerd zal worden, maar ook al de correcte zinnen met betrekking tot Mijn lijden door nonsens – lege woorden – lege vaten – lege tabernakels – vervangen zullen worden. Al Mijn kruisen zullen vervangen worden door de geheime symbolen van het occulte. Dit is de verwoesting waarover tot de profeet Daniël gesproken werd. Dit is op veel plaatsen het einde van Mijn Heilige Eucharistie en het einde van de Mis, zoals jullie deze kennen. Maar Mijn geliefde, getrouwe dienaren zullen nu het voortbrengen van de Heilige Hosties voorbereiden. Zij moeten de heilige missalen, de misgewaden, de heilige Bijbel en de heilige kruisen behouden. Deze zullen allemaal vervangen worden. Jullie moeten snel samen-komen om plannen maken, want het zal jullie niet toegestaan zijn om de Mis overeenkomstig Mijn Wil te lezen. Ik zal jullie geleiden, Mijn gewijde dienaren, wanneer de tijd aanbreekt.