IS dient Bergoglio van repliek: ‘Onze oorlog is een religieuze , en we haten jou!’

terror

De islamitische terreurgroep IS heeft publiekelijk Bergoglio’s beweringen verworpen, die zei dat de oorlog die door de terroristen wordt gevoerd, niet religieus van aard is. De terreurgroep verzekerde dat hun enige motivatie religieus is en door Allah in de Koran wordt bekrachtigd.

In de meest recente uitgave van hun tijdschrift Dabiq, waar ze zich in het geheel tegen de christenen richten, zetten ze in een artikel getiteld “Door het zwaard” uiteen dat “dit een goddelijk-gewettigde oorlog is tussen de moslim natie en de naties van het ongeloof.” Daarmee verwerpen ze de naïeve bewering van Beroglio dat moslims vrede willen en dat de daden van islamitische terreur economisch gemotiveerd zouden zijn.

IS haalt uit naar Bergoglio die beweert dat “authentieke islam en het fatsoenlijk lezen van de Koran tegengesteld is aan iedere vorm van geweld,” waarbij IS zegt dat “Bergoglio zich blijft verbergen achter een bedrieglijke sluier van goede wil, waarbij hij zijn ware bedoelingen, namelijk het bevredigen van de moslim natie, verbergt.”

De terroristen geven toe dat “het uitvoeren van de jihad – de heilige oorlog tegen de ongelovigen – en de regel van Allah verspreiden door het zwaard – een verplichting is die gevonden wordt in de Koran, het woord van onze heer.”

Het bevel is duidelijk. Dood de ongelovigen, zoals Allah zei. En vermoord dan de ‘polytheïsten’ (= christenen), waar je ze ook vindt.”

Uit de Koran:

soera 9 vers 5: Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag.

soera 47 vers 5: Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bindt hen dan vast. En wanneer de oorlog opgehouden is, laat hen dan vrij uit gunst of voor een losprijs. Zo zij het.

soera 8 vers 13: … Ik [Allah] boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.

beheading

Islamisten op het St-Pietersplein

In september 2015 schreven we over de toenemende aanwezigheid van islamisten in de omgeving van het Vaticaan. In de wekelijkse bijdrage Venerdi van de dagelijkse krant La Republicca, zei Vaticanist Filippo Di Giacomo toen: “Er is een toenemende sterkere aanwezigheid van Islamitisch gebed rond St. Pieter.” Di Giacomo meldde ook dat het meer en meer normaal wordt dat groepen van mannen in oosterse kledij en baarden selfies maken voor de St-Pietersbasiliek. Met één hand houden ze hun smartphone, met de andere maken ze een overwinningsteken.

isisvlag

“Terwijl hun medegelovigen in het Midden Oosten en Afrika Christenen vervolgen, verkrachten, vermoorden en hen in ballingschap drijven, houden de Islamisten zich ongemoeid bezig met het verkondigen van hun geloof op het St-Pietersplein. Terwijl het Vaticaan discussieert, heeft de Vaticaanse buurt reeds de grootste concentratie van Islamitische gebedshuizen in heel Rome,” aldus nog Di Giacomo.

Korte pijnloze dood

In april 2015 verklaarde Bergoglio nog dat, indien hij zou worden vermoord door terroristen, hij het liefst zou hebben dat dit zo pijnloos mogelijk zou gebeuren. Bergoglio gaf namelijk toe een broekschijter te zijn als het aankomt op fysieke pijn. Dit is in schril contrast met de talloze martelaren, die niet aarzelden om, omwille van hun geloof, een gruwelijke folterdood te ondergaan.

Bron: Breitbart.com


martyrs
Christelijke martelaren ten tijde van keizer Nero.
otranto
De martelaren van Otranto – 813 christenen die weigerden zich te bekeren tot de islam werden brutaal het hoofd afgehakt. Bergoglio heeft deze christenen in 2013 zelf nog heilig verklaard.

 

Apokalyps 7, 9-17:

Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle rassen en stammen en volken en talen. Zij stonden voor de troon en voor het lam, in witte kleren en met palmtakken in de hand, [10] en luid riepen zij: ‘De redding komt van onze God, die op de troon zetelt, en van het lam!’ [11] Alle engelen stonden rondom de troon, samen met de oudsten en de vier dieren, en zij wierpen zich neer voor de troon en aanbaden God: [12] ‘Amen! Lof en heerlijkheid en wijsheid en dank en eer en macht en sterkte aan onze God tot in alle eeuwigheid, amen!’  [13] Toen richtte zich een van de oudsten tot mij en zei: ‘Wie zijn dat in die witte kleren en waar komen zij vandaan?’ [14] Ik antwoordde hem: ‘Heer, dat weet ú.’ Toen zei hij: ‘Dat zijn degenen die uit de grote verdrukking komen, die hun kleren hebben wit gewassen in het bloed van het lam. [15] Daarom staan zij voor de troon van God, en dienen ze Hem dag en nacht in zijn tempel, en Hij die op de troon zetelt zal zijn tent over hen uitspreiden. [16] Zij zullen nooit meer honger of dorst lijden, geen zonnesteek of woestijngloed zal hen treffen, [17] want het lam midden voor de troon zal hen weiden en voeren naar de waterbronnen van het leven, en God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’