Laatste uitgave van IS-magazine ‘Dabiq’ gericht aan christenen

Coverfoto van IS magazine Dabiq: 'Breek het Kruis'

De vijftiende uitgave van het IS-blad ‘Dabiq’ draagt de titel ‘Breek het Kruis’ en heeft als doel om het christendom en westers secularisme in diskrediet te brengen.

In tegenstelling tot voorgaande uitgaves dewelke voornamelijk gericht waren tot meerderheidsgroepen binnen de moslimgemeenschap, is deze uitgave gevuld met propaganda om niet-moslims te bekeren tot de puriteinse en bloeddorstige interpretatie van de islam.

In het voorwoord kan men directe aanvallen tegen christelijke ideologieën, feminisme, seculier liberalisme en atheïsme terugvinden. Er wordt gerefereerd naar de recente aanvallen in Frankrijk en Duitsland en er wordt gedreigd met toekomstige geweldplegingen.

Het magazine maakt gebruik van een duale aanpak. Aan de ene kant roept IS de Europese bevolking op “om hun ongelovigheid de rug toe te keren en de islam te omarmen; de religie van oprechtheid en onderwerping aan de Heer van de hemelen en de aarde.” Aan de andere kant wordt gedreigd met een onophoudelijke oorlogsvoering tegen zij die dit niet doen: “We roepen op om over deze vragen na te denken terwijl de bloeddorstige ridders van het Kalifaat hun oorlog van rechtvaardige terreur blijven voeren tegen u.”

In andere secties is dan uitleg te vinden over het waarom de IS-aanhangers ons haten en ons bevechten. Deze uitgave bevat ook een getuigenis van een voormalige christen, een vrouw afkomstig uit Finland die zich bekeerd heeft tot de islam. Dit onderdeel concentreert zich op de inconsistenties in het christendom tegenover de zogenaamde zuiverheid en simpliciteit van de islam.

Als hoofdartikel vindt men een uitgebreide uiteenzetting waarin getracht wordt de christelijke en joodse theologie te weerleggen en waarin men argumenten aanhaalt om zich te bekeren tot de islam. Het merendeel van de theologische argumenten zijn standaard uitspraken over de absurditeit van de Drie-eenheid en de zogenaamde corruptie van de Schrift door joden en christenen zoals menig imam zou beredeneren.

De sprong van het gematigde islamitische monotheïsme naar het gewelddadig afslachten van diegenen die niet akkoord gaan met IS wordt in het magazine niet duidelijk uitgelegd.

De kentering in de nadruk om een Europees en Westers publiek aan te spreken komt op hetzelfde moment als de gewijzigde instructies aan de strijders om niet naar de door IS gecontroleerde regio’s in Irak en Syrië te trekken, maar om eenvoudigweg terroristische aanvallen uit te voeren in de thuislanden.

Bron: clarionproject.org – Engelse versie van de 15de editie ‘Dabiq’


Apokalyps 17: Toen, om zijn woede op de Vrouw te koelen, ging de Draak heen, om de overige van haar kinderen te beoorlogen, hen namelijk die de geboden van God en het getuigenis van Jezus trouw bewaren.”