‘Zwarte mis’ in Oklahoma was geen succes

De christenen verzamelden zich rond het standbeeld van 'de wenende Jezus' in Oklahoma City op 15 augustus (foto: NewsOK)
De christenen verzamelden zich rond het standbeeld van ‘de wenende Jezus’ in Oklahoma City op 15 augustus (foto: NewsOK)

De satanische vertoning in Oklahoma op het feest van O.L.V. ten Hemelopneming, was een flop. Volgens het stadsbestuur van Oklahoma City (V.S.) zouden slechts twaalf tickets verkocht zijn voor de zwarte mis die afgelopen maandag doorging – op de dag van Maria-Tenhemelopneming. De zwarte mis die gepaard ging met een ritueel genaamd ‘the consumption of Mary’ werd geleid door Adam Daniels die aan het hoofd van de lokale satanische kerk staat.

‘The consumption of Mary’ wat zoveel betekent als ‘de consumptie of verorbering van Maria’ is een ritueel waarbij een besmeurd beeld van Maria met daarin een varkenshart in een occulte driehoek geplaatst wordt. De driehoek ‘bindt’ Maria, vervolgens dansen celebranten in tegenwijzerzin rond de beeltenis waarna een boze geest het hoofd van het beeld afhakt waardoor een opening naar de hel ontstaat. Het beeld wordt stukgeslagen en een priesteres eet dan het varkenshart op die zich in het beeld bevond en voltrekt daarmee het ritueel.

Volgens Daniels was de opkomst minimaal “omdat mensen bang waren om langs te komen.” Schijnbaar bedoelt hij daarmee niet dat mensen bang waren om de zwarte mis bij te wonen, maar dat ze schrik hadden van de vele christenen die buiten de deuren van de satanische kerk aan het bidden waren. Zo zegt Daniels: “Hoe waarschijnlijk is het dat mensen zullen komen om tickets te kopen wanneer het hele Romeinse legioen voor de deur staat”, duidend op de christenen die gehoor hadden gegeven aan de oproep van aartsbisschop Paul Coakley.

Naar aanleiding van de uitgebreide promotie van de zwarte mis had de aartsbisschop namelijk beslist om de gelovigen op te roepen tot een ‘gebedsdienst en een mars van eenheid’. De oproep bracht meer dan duizend christenen van verschillende denominaties samen die al biddend de straten van de stad doorkruisten om eerherstel te brengen voor de godslastering en baden voor de bekering van Daniels.

“Als antwoord op dit godslasterlijk evenement, en op de vele andere daden van haat en geweld die plaatsvonden in onze wereld gedurende de afgelopen weken, moedig ik de gelovigen en de mensen van goede wil aan om samen te bidden voor genezing en vrede, en dat de Heer over onze gemeenschap mag waken en ons mag beschermen van het kwaad en haar vele vernietigende en gewelddadige manifestaties. Ook wil ik vragen dat we bidden voor de bekering van deze man en voor allen die de Heer van het leven nog niet kennen,” aldus aartsbisschop Coakley op 10 augustus.

Tijdens de viering voor het eerherstel zou de kerk zo vol gelopen zijn dat allen moesten rechtstaan om de dienst bij te kunnen wonen. Een groot deel van de mensen moest zelfs door plaatsgebrek buiten blijven wachten.

[14] Toen sprak Jahweh God tot de slang: Omdat ge dit gedaan hebt, zijt ge vervloekt. Onder alle tamme en wilde dieren; op uw buik zult ge kruipen, stof vreten uw leven lang. [15] Ik zal vijandschap wekken tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en haar kroost; Dit zal u de kop verpletteren, maar gij zult loeren naar zijn hiel. – Genesis 3; 14-15 (Petrus Canisius)