Hebt u reeds een catacombekapel voorbereid ?

In 2021 zei Aartsbisschop Pawel Lenga: ‘Ik moedig jullie aan catacombekapellen klaar te maken’, waarmee hij verwees naar het ondergronds gaan van de ware Kerk in tijden van vervolging. Reeds enkele malen hebben wij hiertoe opgeroepen, en tips gegeven. Graag brengen we het nog even in herinnering.

Eerst even een volledig anonieme poll (beantwoord de vraag door op een antwoord te klikken en u ziet de resultaten):

Reeds de eerste christenen, ten tijden van de vervolgingen onder bvb. Keizer Nero of Keizer Diocletianus, kenden de ‘catacombekapel’: publieke erediensten bestonden niet, en waren gevaarlijk. De H. Mis werd altijd ‘ondergronds’ gecelebreerd, in huizen of letterlijk in de Romeinse catacomben, waar vele martelaren werden begraven.

Ook in latere tijden moest tijdelijk ondergronds worden gegaan, zoals omstreeks de periode van de Reformatie, toen in Nederland, in Amsterdam bvb. de katholieke Mis verboden en gebannen werd. Toen werd op zolder van een groot huis een kapel ingericht, die nog steeds te bezichtigen is als museum ‘Ons Lieve Heer op Solder’.

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, Amsterdam

Ook tijdens de Franse Revolutie kon men in veel gebieden in Frankrijk niet publiek in kerken de katholieke eredienst bijwonen. Er waren hier en daar wel erediensten, maar dan door priesters die meeheulden met de revolutie. De écht katholieke erediensten werden in het geheim in huizen gehouden. O.a. het gezin van Jean-Maria Baptiste Vianney, de latere pastoor van Ars, ging naar zo’n clandestiene erediensten nadat ze gemerkt hadden dat de pastoor in hun kerk een revolutionair was.

En ten tijde van de Sojvet-Unie moest de katholieke Kerk ook ondergronds gaan in de bezette landen. Mgr. Athanasius Schneider heeft hier over getuigd. Hij woonde in zijn jeugdjaren in het huidige Kazachstan, dat toen deel van de Sovjet-Unie was.

De Kerk was springlevend omdat haar de Eucharistie niet ontbrak – hoewel zelden beschikbaar voor de gelovigen – omdat het haar niet ontbrak aan zielen met een sterk geloof in het mysterie van de Eucharistie, maar ook omdat het haar niet ontbrak aan vrouwen, dikwijls moeders en grootmoeders, met een ‘priesterlijke’ ziel, die de Eucharistie bewaarden en uitdeelden met buitengewone liefde, fijngevoeligheid en met de hoogst mogelijke eerbied, in de geest van de Christenen in de eerste eeuwen.

Nu gaan we weer naar zo’n toestanden. Tijdens de coronaplandemie waren er verschillende perioden waarin de katholieke H. Mis verboden was door overheid én bisschoppen. Sommige mensen konden toen clandestien naar de Mis, ergens ondergronds.

Die tijd lijkt voorbij, maar dat is slechts tijdelijk. Vanuit de vele profetieën (vnl. in het Boek der Waarheid) weten we dat er een tijd komt – wanneer de Antichrist zal zijn verschenen – dat de H. Mis weer ondergronds zal gaan, en dus niet meer in openbare kerkgebouwen zal worden gecelebreerd. Ook de tegenwoordigheid van de Heer in de vele kerkgebouwen (in het tabernakel) zal dan een einde nemen.

In China is de ware katholieke Kerk óók reeds ondergronds. In de openbare kerkgebouwen zit de ‘Patriottistsiche Kerk’ goedgekeurd door de CCP, en hangt er naast communistsiche slogans een foto van Mao Tse Tung en Xi Jinping.

Daarom is het belangrijk om – wie daar enigszins ruimte voor heeft – zelf een huiskapel in te richten. Dat hoeft niet groot te zijn. Een hoekje op zolder, of een kleine kamer.

Enkele puntjes (paars gemarkeerd is aanbevolen minimum; grijs is optioneel):

 1. Een ruimte waar u plaats hebt om uw huisaltaar of huiskapel in te richten (een niet-gebruikte kamer; de zolder; tuinhuis,…)
 2. Een kast of tafel dat dienst doet als het altaar; bij voorkeur is dat wat hoger dan een klassieke eettafel. Ideaal is tussen 1m en 1,20m hoog. Het blad is best niet te klein; ideaal is ca. 0,6×1,2m.
 3. Altaarsteen: is geen must, maar dan hebt u wel een gewijde altaartafel met relikwie van een martelaar. Kost meestal veel geld, maar soms kunt u het geluk hebben één op de kop te tikken (bvb. Catawiki.nl, 2dehands.be, marktplaats.nl).
 4. Altaardwalen: daarvan moeten volgens de liturgische voorschriften er drie stuks op het altaar liggen wanneer de H. Mis gecelebreerd wordt (om het H. Bloed te kunnen opvangen als de Kelk per ongeluk wordt omgestoten). Drie witte katoenen tafelkleden kunnen dienst doen, eventueel damast. Eventueel kan men een oude altaardwaal vinden op tweedehands websites (ebay; marktplaats, 2dehands).
 5. Corporaal: vierkant linnen doekje dat wordt uitgespreid aan het begin van de Canon van de Mis, en waar de HH. Gedaanten op rusten.
 6. Bursa, kelkvelum, palla, kelkdoekje
 7. Kaarsen en kandelaars: voor een gelezen Mis zijn twee kandelaars met kaarsen voldoende. Voor een gezongen Mis worden doorgaans 6 kaarsen aangestoken.
 8. Altaarkruis: een kruisbeeld met een voet.
 9. Tabernakel: indien u in de toekomst het H. Sacrament wilt kunnen aanbidden in uw huis (wanneer dit niet meer mogelijk zal zijn in de kerken), wel een optie. Kunt u zelf maken door bvb. een klein houten kastje te schilderen/versieren en vanbinnen met witte stof te bekleden. Een echt tabernakel kost doorgaans wat meer geld, tenzij het één is die moet gerestaureerd worden.
 10. Boekenstandaard: voor het altaarmissaal. Op Bol.com kunt u makkelijk een boekenstandaard aanschaffen.
 11. Altaarmissaal: kunt u vinden op tweedehands websites (marktplaats.nl; 2dehands.be): meestal onder de noemer ‘Missale Romanum’.
 12. Een volksmissaal (of meerdere): ook wel Mis- en Vesperboek genoemd (pré Vat. II).
 13. Kerkstoelen: makkelijk en goedkoop te vinden op tweedehands websites (optioneel)
 14. Hosties en Miswijn: te vinden op bvb. Papot in Nederland; Bel-Art in België of Holy-art in Italië
 15. Versiering (heiligenbeelden; ingekaderde prenten,…): zelf in te vullen
 16. Canonborden (voor Tridentijnse Mis): hier te vinden.
 17. Water- en wijnkannetje (of flesje)
 18. Kannetje met schaal voor handenwassing
 19. Liturgisch vaatwerk (Kelk, pateen, ciborie, pyxis, monstrans) (optioneel): te vinden bij Divine Church Supplies in India; Holy-art in Italië, Bel-art in België
 20. Altaarbelletje (te vinden als ‘tafelbel’ op tweedehands websites)
 21. Kazuifels, stola’s, albe, singel, amict (optioneel): evt. te vinden op tweedehands websites.