Duitse kerk keurt zegening voor ‘homoseksuele koppels’ goed; Johan Bonny kwam er voor de gelegenheid spreken over hun Vlaamse ‘homozegening’

De Duitse synode heeft op 10 maart een document goedgekeurd met de titel “Zegeningen voor echtparen die van elkaar houden”, waaronder ook homoseksuelen en overspeligen vallen. Later werd ook een tekst goedgekeurd waarin staat dat transseksuelen tot het priesterschap zouden mogen toegelaten worden.

38 bisschoppen stemden vóór; slechts 9 bisschoppen stemden tegen. De Duitse bisschoppen zullen nu werken aan een ceremonie voor de inzegening van homoseksuelen en in maart 2026 officieel met dit misbruik beginnen. In werkelijkheid wordt deze bespotting van God al in praktijk gebracht en een priester die zich hiertegen verzet, zal op een zijspoor worden gezet.

In Vlaanderen staan ze een stuk voorop: hier werd zonder ‘synodale weg’ een zegening voor homoseksuele koppels reeds unaniem goedgekeurd door alle Vlaamse bisschoppen, en onmiddellijk geïntroduceerd in de ‘Vlaamse kerk’. Tot nu toe hoorden we vanuit de Vlaamse kerk (de geestelijkheid) nog geen enkel tegengeluid.

De Antwerpse pro-homoseksuele bisschop Johan Bonny nam “spontaan” deel als gastspreker, ter gelegenheid van de stemming van het document over homoseksuele zegeningen door de Duitse bisschoppen. Hij zei dat de Vlaamse bisschoppen in november 2022 naar Rome gingen en met Bergoglio over hun homoseksuele “zegen” spraken. Hij zei ja noch nee tegen de homoseksuele “zegen” maar noemde dit “uw pastorale domein in uw land”. Zwijgen is natuurlijk instemmen.

Bergoglio vroeg alleen om verenigd te blijven [in zonde]. Hij vroeg Bonny tweemaal: “Gaan jullie samen deze weg?” Bonny antwoordde: “Ja.” Alle Vlaamse bisschoppen waren verenigd, stemden in, en verzetten zich niet tegen deze zegening: Mgr. Lode Aerts, Mgr. Lode Van Hecke, Mgr. Jozef De Kesel, Mgr. Johan Bonny, Mgr. Koen Vanhoutte; Mgr. Jean Kockerols; Mgr. Patrick Hoogmartens. Ze mogen “fier” zijn: ze waren de eerste bisschoppen ter wereld die op de proppen kwamen met een “officiële homozegening”. Uiteraard: wie de zonde goedpraat, staat buiten de Kerk.

Bron: Gloria News