Dringende oproep tot gebed tegen uitbreiding abortuswet in België

Het was in maart 2020 dat we opriepen tot gebed, omdat er in het Belgisch Parlement zou gestemd worden op een uitbreiding van de abortuswet. Dat werd toen – wellicht mede dankzij jullie gebed – uitgesteld en voorlopig afgewend. Maar nu moeten we opnieuw dringend oproepen tot gebed.

In juli 2020 schreven we:

Reeds verschillende malen dit jaar is de stemming omtrent de versoepeling van de abortuswet in België telkens nipt afgewend. Dat kwam onder andere door het begin van de coronacrisis waardoor de stemming werd uitgesteld, maar ook door CD&V- voorzitter Coens die onlangs de regeringsvorming dreigde op te blazen. Verder dreigt ook Bart De Wever roet in het eten te gooien, omdat hij deze wetswijziging ‘schandalig’ vindt. Deze week zou er opnieuw kunnen worden gestemd. Laten we intens bidden om dat opnieuw te verhinderen.

Sp.a, Groen, Open VLD, PS enz… zijn allemaal voorstander van de wetswijziging. CD&V, Vlaams Belang en N-VA zijn tegen de wetsuitbreiding.

  1. Men wil de termijn verlengen van 12 naar 18 weken
  2. Men wil de bedenktijd verkorten van 6 dagen tot 2 dagen.
  3. Men wil de verplichting van de arts om alternatieven te vernoemen, afschaffen.
  4. Men wil abortus om medische redenen mogelijk maken tot aan de geboorte.
  5. Het verhinderen van een abortus (door mensen van bvb. pro-life groepen) tot een misdrijf maken met drie maanden gevangenisstraf.
  6. Het voor ziekenhuizen onmogelijk maken om abortussen binnen hun muren te verbieden
  7. Abortus volledig depenaliseren, en tot een gewone medische ingreep maken.

Het gebed heeft tot nu toe gewerkt om verwarring te zaaien onder de politici en de stemming uit te stellen. De Rozenkrans is ons wapen! Gebed kan deze geplande gruwel afwenden.

Dit is en blijft zo. De uitbreiding is er tot nu toe nog niet gekomen. Maar op zaterdag 11 maart 2023 verscheen er in de Standaard dit:

Een comité van wetenschappers heeft zich over de abortuswet en -praktijk gebogen en stelt voor om de wachttijd van zes dagen af te schaffen en de termijn op te trekken tot 18 of zelfs 20 weken vanaf de conceptie.

Men gaat zich dus beroepen op ‘de wetenschap’ om de wetswijziging alsnog trachten door te voeren. Opnieuw is gebed geboden, om dit tegen te houden.

Wie dat wenst kan zich ook aansluiten bij de 40-daagse gebedsactie tegen abortus – 40 dagen voor het leven – van Pro Vita, welke wij van harte aanbevelen. Klik hier om mee te doen.

Een fragment uit de film ‘Unplanned’, dat het verhaal brengt van de bekering van Abby Johnson, de voormalige directrice van een Planned Parenthood abortuskliniek in de VS, welke toont dat het gebed tegen abortus, en in het bijzonder nabij een abortuskliniek, wel degelijk impact heeft:

In Vlaanderen is er een abortuskliniek in Oostende, Gent, Antwerpen, Hasselt en Brussel (bron: abortus.be).

Bidden wij in het bijzonder tot Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, de patrones van het ongeboren leven!