Bergoglio valt openlijk Mgr. Viganò aan: “Het is niet geweten of deze man katholiek is of niet”

In zijn interview met InfoBae.com van 10 maart klaagde Bergoglio over een “verzet” van het “slechte soort”. Hij noemde Viganò bij naam, en beweerde dat hij een ‘randkatholiek’ is (terwijl Bergoglio in het geheel niet katholiek is).

Voor Bergoglio is er “goed verzet” waar “een goed project wordt gezien en besproken.” Hij heeft laten zien dat voor hem alle “verzet” “slecht verzet” is, dat hij verward definieert als “dat wat hier besproken wordt en achterwaarts gaat op zoek naar verraad” – terwijl hij zelf de Heilige Schrift verraadt en achterwaarts gaat naar de jaren zestig.

Bergoglio is zo boos op Aartsbisschop Viganó dat hij hem openlijk bij naam noemt en Viganò “een zeer bekende Amerikaanse bisschop, die nuntius was” noemt. Viganò is echter een Italiaan die nuntius was in de VS.

Bergoglio, die niet gelooft in een “katholieke God”, noch in het bestaan van de Hel, zei over Viganò:

“Het is niet bekend of deze man katholiek is of niet; hij zit aan de rand.”

De uitspraak tegen Viganò kwam op de dag dat de Duitse bisschoppen de spot dreven met God door te stemmen voor een homoseksuele “zegen” terwijl Bergoglio instemmend zweeg.

Bron: Gloria News