Vandaag 10 jaar geleden…

Een droevige 10de ‘verjaardag’… Op 13 maart 2013 werd door de Maffia van Sankt Gallen in samenwerking met de vrijmetselaarselites, de coup in het Vaticaan voltooid nadat Paus Benedictus XVI naar Castel Gandolfo was gevlogen. Jorge Mario Bergoglio werd aangeduid als zijnde de nieuwe ‘bisschop van Rome’, de “bisschop in het Wit” uit het Derde Geheim van Fatima, terwijl de Heilige Vader Rome ontvlucht was. Wijlen Kardinaal Danneels, één van de leden van de ‘Maffia van Sankt Gallen’, stond toen naast Bergoglio op het balkon te glunderen: ‘mission accomplished‘ moet hij toen gedacht hebben. Na 10 jaar hebben we gezien hoe rampzalig en desastreus dit ‘antipontificaat’ is geweest, en nog zal zijn (we hebben het ergste nog niet gezien!), zeker nu Paus Benedictus XVI op oudejaarsdag 2022 is overleden en de fameuze ‘Synode over synodaliteit’ in oktober dit jaar in Rome zal worden gehouden.

We zitten dus al tien jaar met Bergoglio opgezadeld in Rome. Dat God er spoedig een einde mag aan maken! Maar eerst moet de Antichrist nog verschijnen, die volgens de profetieën de beste vriend van Bergoglio zal worden. Wellicht nog enige jaren op de tanden bijten en trouw volharden in het geloof, en dan is het voorbij. Dan zal, overeenkomstig de profetie van St. Malachias, de bekende 12de-eeuwse Ierse monnik die correct de pausen voorspelde tot aan Benedictus XVI, Rome verwoest worden en Christus terugkomen om ‘de wereld te berechten’.