Bergoglio bereidt nieuw document voor tegen de Traditionele Latijnse Mis

Nog geen twee maand nadat Paus Benedictus XVI overleed, is het gerucht bevestigd dat Bergoglio werkt aan een nieuwe Apostolische Constitutie, die de brief Traditionis Custodes nog zal overtreffen. In het bijzonder worden de voormalige Ecclesia Dei gemeenschappen geviseerd (dus FSSP, SJM, ICK,…), terwijl de FSSPX natuurlijk buiten schot blijft (en zal blijven). Het probleem is dat deze groepen Bergoglio als paus erkennen en hem en de bisschoppen die het document toepassen, dus zullen gehoorzamen.

The Remnant heeft vanuit Rome vernomen dat een Vaticaans document momenteel door Bergoglio wordt herzien, welke zijn Motu proprio Traditionis Custodes uit 2021 zou uitbreiden en versterken, en zou bevestigen dat de enige ‘officiële liturgie’ van de Latijnse ritus de Novus Ordo is, en de ex-Ecclesia Dei-gemeenschappen streng zou reguleren.

Goed geïnformeerde Vaticaanse bronnen hebben aan The Remnant bevestigd dat het ontwerpdocument, in de vorm van een Apostolische Constitutie, eind januari aan Bergoglio werd voorgelegd door oversten van het Dicasterium voor de Goddelijke Eredienst en Discipline van de Sacramenten onder leiding van kardinaal Arthur Roche.

Het document zou zijn geschreven door functionarissen van het dicasterium, onder leiding van zijn secretaris, aartsbisschop Vittorio Francesco Viola, OFM, in samenwerking met ten minste één adviseur van het Vaticaanse bureau voor pauselijke liturgische vieringen.

Terwijl Traditionis Custodes vooral bedoeld is om de groei van de Traditionele Latijnse Mis en sacramenten onder diocesane geestelijken tegen te gaan, zou dit nieuwe document een bijzonder zware slag toebrengen aan ex-Ecclesia Dei-gemeenschappen, door diaconale en priesterwijdingen in de Vetus Ordo te verbieden, de toediening van de andere sacramenten aan de gelovigen te verbieden en concelebratie te eisen van alle priesters, met inbegrip van leden van deze instituten.

Een verbod op zondagsmissen in de Tridentijnse Ritus zou ook op tafel liggen.

The Remnant heeft ook vernomen dat een in 2022 opgerichte Italiaanse kardinaal probeert Bergoglio ertoe te bewegen een alternatieve Apostolische Constitutie af te kondigen, die op het eerste gezicht minder streng lijkt, maar in feite erger is door te proberen de traditionele Latijnse liturgie voor eens en altijd te begraven.

Dit tweede ontwerp zou nooit de Tridentijnse Ritus vermelden, maar eerder de 54ste verjaardag vieren van de afkondiging van Paulus VI’s Apostolische Constitutie over het Nieuwe Romeinse Missaal (3 april 1969). Bronnen zeggen dat het zou verhalen over de “zegeningen” van de liturgische hervorming van Paulus VI en de “overvloedige vruchten” die het in de Kerk heeft voortgebracht, en zou trachten het te “bekronen en voltooien” door te verklaren dat de enige officiële ritus van de Latijnse Kerk voortaan het Romeinse Missaal van Paulus VI is, de Novus Ordo.

Zonder ooit een woord te zeggen over de Vetus Ordo (Tridentijnse Ritus), zou deze tweede optie alles wat in de eerste optie vervat is vooruit helpen door de gevolgen die zij impliceert. Het zou bisschoppen die vijandig staan tegenover de traditionele liturgie – of die bereid zijn deze op te offeren voor wat zij zien als een groter goed – de basis geven om deze in hun bisdommen uit te roeien. En het zou de inspanningen van kardinaal Arthur Roche ondersteunen om traditioneel denkende bisschoppen te dwingen zijn interpretatie van Traditionis Custodes toe te passen.

Maar er is redelijk wat weerstand binnen de Romeinse Curie, en het nieuwe document zou gezien worden als een totale afwijzing van het nalatenschap van Paus Benedictus XVI, slechts enkele maanden na zijn dood.

Uiteraard kunnen wij kort zijn voor de priesters (ook van FSSP, SJM, ICK,…): veeg uw voeten aan die vodden van Bergoglio! Hij heeft nul komma nul bevoegdheid om zo’n dingen uit te vaardigen! Maar het kan wel betekenen dat er geleidelijk aan ‘ondergronds’ zal moeten worden gegaan: wees daarop voorbereid.

Bron: Remnant Newspaper