Oproep aan priesters

Naar aanleiding van ons artikel over de Duitse priester zich zich uitspreekt tegen de Synode en die andere priesters aanmoedigt hetzelfde te doen, willen we graag de priesters die onze site lezen vragen om zich ook uit te spreken (“wie zwijgt stemt toe”). Wie zich geroepen voelt kan een tekst samenstellen met opmerkingen of commentaar over de synode, de homozegening van de Vlaamse bisschoppen en/of andere nijpende kwesties, en die mailen naar: info-restkerk (@) post.com, waarna wij die publiceren op onze website. Interview kan evt. ook.

Het is uiteraard mogelijk om een schuilnaam of enkel initialen te gebruiken indien dat wenselijk is, maar onze voorkeur gaat uiteraard naar het gebruik van de echte naam.