Overlegbijeenkomst van de ‘continentale fase’ van de synode reeds volgende maand

Paus Benedictus is amper koud of volgende maand, van 5 tot 12 februari vindt in Praag de overlegbijeenkomst plaats van de ‘continentale fase’ van Bergoglio’s synode ‘voor een synodale kerk’, waar alle bisschoppen van Europa aan zullen deelnemen. Vorig jaar vond de diocesane fase plaats, waarvan we de antikatholieke resultaten in België hier publiceerden. Later verzamelde het Vaticaan alle resultaten in een ‘werkdocument’ dat komende maand nu zal gebruikt worden met als titel “Vergroot de ruimte voor je tent”, en welke wijlen Kardinaal Pell vlak voor zijn dood bestempelde als “één van de meest onsamenhangende documenten ooit vanuit Rome verstuurd”, “een potpourri,”, een “uitstorting van New Age welwillendheid” en “onvolledig, vijandig in vele opzichten ten opzichte van de Apostolische Traditie”.

Reeds vond er voor België een “een driedaagse meeting plaats op initiatief van EcclesiaLab (UCL), Logia en de Luxemburgse School of Religion & Society” plaats. Bedoeling was naar hun zeggen “om een balans op te maken van wat synodaliteit vandaag al betekent in Europa en welke ervaringen en expertise, theoretisch zowel als praktisch, uitgediept kunnen worden.”

De 50 deelnemers uit 18 landen van Europa kwamen tot een “slottekst die een stimulans wil zijn” voor het overleg van de Europese bisschoppen, van 5 tot en met 12 februari in Praag.

Eén van de deelnemers aan die bijeenkomst, de invloedrijke priester en auteur Tomáš Halík zei:

Ik denk dat synodaliteit een speciale manier is om tot een rijpere vorm van christendom te komen, opener, oecumenischer, flexibeler, gevoeliger voor de ‘tekenen van de tijd’. Niet enkel een weg om ons aan te passen aan de tijdsgeest […]

Dit is de “kapel” waar na de bijeenkomst ‘een Mis’ werd gecelebreerd:

Bisschop Elegantis uit Zwitserland noemde de synode “een marketingcampagne voor ketterijen”.

Bron: Kerknet