Bisschop Marian Elegantis uit Zwitserland: “Synode is marketingcampagne voor ketterijen”

Er heeft kort geleden nóg een bisschop zich uitgesproken tegen de synode die momenteel bezig is. Mgr. Marian Eleganti, bisschop-emeritus uit Zwitserland, heeft in een verklaring die hij publiceerde op 1 november, de synode als een “marketingcampagne voor ketterijen” genoemd, waarin een ‘synodale god’ wordt verkondigd die fundamenteel verschilt van de God die katholieken aanbidden. De ‘Rots van Petrus’ is in zijn ogen een ‘verschuivende duin’ geworden.

De Kerk zit al 2000 jaar NIET op het verkeerde spoor, om nu zogezegd beter te worden onderwezen door een voortdurend ‘synodaal proces’, schrijft de Zwitserse hulpbisschop emeritus Marian Eleganti in een verklaring van 1 november.

De synode van Franciscus gaat over hetzelfde oude spul dat sinds de jaren zeventig voor de zoveelste keer is opgewarmd: “democratie”, vrouwelijk priesterschap, afschaffing van de seksuele moraal, overspel en homoseksualiteit, weg van het “priester-centrisme” in de liturgie, enz.

De synode is “een soort marketingcampagne” voor ketterijen met loze kreten als ‘luisteren, inclusiviteit, verwelkomen, diversiteit, gelijkheid’, analyseert hij.

De synodale “God” wordt verkocht als “inclusieve liefde” die alles goedkeurt. Christus daarentegen predikte exclusiviteit (voor de onboetvaardigen), wanneer mensen worden uitgesloten van de bruiloftszaal en eruit gegooid, waar geween en tandengeknars is.

Eleganti legt uit dat de “Synode-god” niet langer waarheid en gerechtigheid is, die beide exclusief zijn en dwaling en zonde uitsluiten en degenen die erop staan te zondigen.

Voor Eleganti is de Rots van Petrus “een verschuivende duin” geworden die meegaat (syn-odos) in plaats van duidelijkheid te verschaffen. De duidelijkheid van de voorgaande pausen en vorige concilies, volgens hem zelfs inclusief de teksten van Vaticanum II, worden vandaag de dag niet meer geaccepteerd, zegt hij (of: Vaticanum II is nu voor velen al té conservatief).

De Kerk is “geen droomwandelaar”, maar “een leraar die zichzelf niet tegenspreekt”, bijvoorbeeld bij de beoordeling van homoseksualiteit, die Eleganti het “grote kwaad in de clerus van de laatste 50 jaar” noemt. Dit probleem wordt niet aangepakt, maar toegedekt, zelfs “tot in de top” in het Vaticaan.

Eleganti maakt duidelijk dat de wereld en haar immoraliteit “geen bron van openbaring” zijn, zoals Bergoglio en vele bisschoppen doen uitschijnen.

Bron: Gloria news