Vaticaan publiceert werkdocument voor ‘continentale fase’ van de Synode: “Stemmen van uitgeslotenen gehoord”

Vandaag, op 27 oktober, heeft het Vaticaan het officiële document gepubliceerd voor de continentale fase van de synode – “Voor een synodale Kerk” – van 2021-2024, dat als “referentiekader” zal dienen, en de basis zal vormen voor het werk in het tweede stadium van de ‘synodale weg’, met als titel: “Werkdocument voor het Continentale Stadium”. Het document werd samengesteld aan de hand van de ingebrachte synthesedocumenten van de bisdommen wereldwijd, na de eerste “luisterfase”. De schandalige teksten van de bisschoppen in Vlaanderen kunt u hier vinden. In het pas gepubliceerde Vaticaanse document worden de “armen en inheemsen, hertrouwd gescheidenen, LHBTQ-mensen, gelaïceerde priesters, Christenen die zich veraf van de Kerk voelen,…” een stem gegeven.

“Niemand is uitgesloten” is één van de sleutelconcepten van de tekst. In de tekst komen heel wat “randgroepen” aan bod die een stem willen laten horen. Uiteraard wordt in dit document slechts één ding gedaan: de hele Leer van de Kerk wordt op alle vlak in vraag gesteld. Het document roept ook op tot “een institutionele en structurele hervorming van de Kerk op alle niveaus”.

Gehuwde priesters die het ambt hebben verlaten

Onder degenen die om een meer gastvrije ruimte vragen, bevinden zich bijvoorbeeld priesters die het ambt verlieten om te trouwen. Het document wijst op “de noodzaak om te zorgen voor passende vormen van welkom en bescherming voor de vrouwen en eventuele kinderen van priesters die de gelofte van het celibaat hebben gebroken, die anders het risico lopen ernstig onrecht en discriminatie te ondergaan.”

Verwelkoming van homoseksuelen, mensen in polygamie,…

Maar ook diegenen die in onregelmatige en zondige betrekkingen leven, moeten met open armen worden verwelkomd, en hun zonde natuurlijk door de vingers gezien. Het zijn vooral degenen die “om verschillende redenen een spanning voelen tussen het behoren tot de kerk en hun eigen ‘liefdevolle relaties'”, zoals “hertrouwde gescheidenen, alleenstaande ouders, mensen die in een polygaam huwelijk leven en LGBTQ-mensen” die willen ‘verwelkomd’ worden in de Kerk.

Veel verschillende standpunten

In het document komen veel verschillende standpunten naar boven, ook de meer katholieke (rechtlijnige) standpunten komen soms aan bod, wat te verwachten is uit regio’s in Afrika bijvoorbeeld. Maar er is ook een “pluraliteit” van standpunten soms zelfs binnen één regio of land.

“Kwesties zoals de leer van de kerk over abortus, anticonceptie, wijding van vrouwen, getrouwde geestelijken, celibaat, echtscheiding en hertrouwen, heilige communie, homoseksualiteit, LGBT+ kwamen aan de orde in de bisdommen, zowel op het platteland als in de stad. Er waren natuurlijk verschillende opvattingen over en het is niet mogelijk om een definitief standpunt van de gemeenschap over een van deze kwesties te geven”, zegt men vanuit Zuid-Afrika.

Overige onderwerpen

Ook komen de armen, de misbruikcrisis, getuigenissen van vervolgde christenen, en nog veel meer aan bod. Ook de positie van de vrouw in de Kerk. Daarover zegt het document:

“De Kerk staat voor twee gerelateerde uitdagingen: vrouwen blijven de meerderheid van degenen die liturgie bijwonen en deelnemen aan activiteiten, mannen een minderheid; toch worden de meeste besluitvormings- en bestuursfuncties door mannen vervuld. Het is duidelijk dat de kerk manieren moet vinden om mannen aan te trekken voor een actiever lidmaatschap van de kerk en om vrouwen in staat te stellen vollediger deel te nemen op alle niveaus van het kerkelijk leven.”

Kardinaal Grech, de secretaris-generaal van de Synode, zei: “We zijn geen agenda aan het doordrukken.” Natuurlijk bedoelde hij het tegenovergestelde.

Tot vóór 2013 werden nooit synoden gehouden waarbij aan gelovigen hun opinie werd gevraagd en op basis van die opinie beslissingen werden genomen en/of (doctrinaire) veranderingen werden doorgevoerd.

De Leer van de Kerk is de Leer van de Kerk en heeft de opinie van de “gelovigen” niet nodig. Het enige doel van deze synode is de Leer van de Kerk veranderen, de Schrift te herschrijven, en uiteindelijk een ‘valse kerk’ te creëren waarin alle soorten van zonden door de vingers zullen gezien worden.

Bron: Vatican News