Bergoglio kondigt aan: Synodale Weg wordt met één jaar verlengd

De in 2021 afgekondigde Synode “Voor een Synodale Kerk: Gemeenschap, Participatie en Missie”, of beter bekend als de wereldwijde ‘Synodale Weg’, of ook de ‘Synode van de synodes’, zal op vraag van Bergoglio niet in 2023, maar in 2024 eindigen. Er komen dus twee bijeenkomsten in Rome, in plaats van één. Dat doet ons denken aan de Synode over de Familie die ook twee bijeenkomsten in Rome zag: in 2014 en 2015.

Bergoglio kondigde afgelopen zondag tijdens het Angelus aan dat de Synode verlengd wordt. Bergoglio zei dat er reeds vele [rotte] “vruchten” komen van de aangaande Synode, maar hij voegde eraan toe dat er meer tijd nodig is om ze volledig rijp te laten worden [d.i. nog rotter].

Hij sprak:

“Om meer tijd te voorzien voor een uitgebreide onderscheiding, heb ik bepaald dat deze Synodale Vergadering plaats zal vinden in twee sessies: de eerste op 4-29 oktober 2023 en de tweede in oktober 2024.”

Het Algemene Secretariaat van de Synode gaf een persmededeling waarin ze uitlegden dat Episcopalis Communio voorziet voor meerdere sessies van dezelfde synode.

Men wil een zogenaamde meer rijpe ‘reflectie’ bevorderen.

In mei 2021 werd bekend dat Bergoglio in oktober dat jaar, naar het Duitse voorbeeld, een wereldwijde “Synodale Weg” zou beginnen, die zou eindigen in 2023.

Deze ‘weg’ heeft drie fasen (diocesaan, continentaal en universeel) van “consultaties, dialoog en onderscheiding”, en zal eindigen met twee Bisschoppensynodes in Rome, in 2023 en dan nog eens het jaar daarop, in 2024, zoals nu aangekondigd door het Vaticaan. De opening begon op 9 en 10 oktober 2021. In het bijzonder de (modernistische) leken zullen opnieuw hun zeg kunnen doen in deze synode.

In zijn toespraak vandaag zei Bergoglio deze woorden, die deze ‘Synodale Weg’ perfect samenvatten:

“We moeten deze Kerk anders maken. Dit is de uitdaging, voor een andere Kerk, open voor nieuwe elementen.”

Hij zei tevens dat de Kerk “meer vriendschap met de wereld” nodig heeft. Hij gaf aan dat de Kerk permanent richting een ‘synodale Kerk’ (zoals de Anglicaanse Kerk) moet bewegen, “waar allen zich thuis voelen en kunnen deelnemen”. Met “allen” doelde hij natuurlijk niet op de traditionele katholieken, maar wellicht op vooral diegenen die in strijd leven met de geboden en de Leer van de Kerk. Bergoglio wil vooral een “luisterende Kerk”.

De tussentijdse Synodale syntheses van 2022 in de Belgische bisdommen logen er niet om. De modernisten willen alles volledig naar hun hand zetten en de Ware Kerk en de Ware Leer als het ware ‘annuleren’: men wil gehuwde en vrouwelijke priesters introduceren; kerkelijke zegeningen voor homoseksuele paren introduceren (reeds gebeurd in Vlaanderen met goedkeuring van Rome!), contraceptie goedkeuren, en noem maar op.

Maar dit alles is ondanks hun verwoede inspanningen gedoemd tot falen.

Bron: Vatican News