Bergoglio start – geïnspireerd door Duitsland – wereldwijde ‘Synodale Weg’, vanaf oktober

Om zijn verlangens van een gedecentraliseerde “synodale” kerk kracht bij te zetten heeft Bergoglio vandaag een document ondertekend waarmee hij – geïnspireerd door het Duitse voorbeeld – een wereldwijde ‘Synodale Weg’ lanceert, voor iedere afzonderlijke bisschoppenconferentie ter wereld.

In oktober zal Bergoglio een drie jaar lange weg openen, met drie fasen (diocesaan, continentaal en universeel) van consultaties, ‘onderscheiding’, en met als hoogtepunt een algemene Synode in 2023 in Rome. Kennelijk leverden alle voorgaande synoden door Bergoglio georganiseerd (Familiesynode in 2014-2015, Jeugdsynode in 2018, Amazonesynode in 2019) niet het gewenste resultaat.

The synodal journey, from the solemn opening in October 2021 to the assembly in 2023

Bergoglio zegt in het document dat “de volheid van het synodaal proces enkel waarlijk kan bestaan indien de lokale kerken betrokken zijn in dat proces.”

De algemene Synode werd in het leven geroepen door Paus Paulus VI als een weg om de collegiale ervaringen van het Tweede Vaticaans Concilie verder te zetten. Tijdens de ceremonies ter herdenking van de 50ste verjaardag van de instelling van de Bisschoppensynode, uitte Bergoglio zijn verlangen naar een gemeenschappelijke weg voor “leken, herders en de bisschop van Rome.” Nu wordt er voor het eerst een “gedecentraliseerde”, maar gezamenlijke synode georganiseerd.

De wereldwijde 3-jarige “Synodale weg” zal in het Vaticaan plechtig geopend worden op 9 en 10 oktober dit jaar.

In de ‘diocesane fase’ zal het volk geraadpleegd worden. Er zal een voorbereidend document worden opgesteld, samen met een vragenlijst en een vademecum met voorstellen om de raadpleging in elke kerk ten uitvoer te brengen. Dat document zal ook naar bepaalde kerkelijke instellingen, verenigingen, internationale lekenbewegingen, Faculteiten Theologie aan de universiteiten, etc. worden gezonden.

Elke bisschop zal vóór oktober 2021 een diocesane vertegenwoordiger aanduiden als referentiepunt. De diocesane ‘onderscheiding’ zal uitlopen op een ‘Pre-synodale vergadering’.

Het eerste stadium wordt verwacht te zijn voltooid in april 2022. Tegen september dat jaar zal het werkdocument worden opgesteld, het Instrumentum Laboris. Dit zal dan opnieuw naar alle bisschoppenconferenties worden gezonden.

Vervolgens komt er van september 2022 tot maart 2023 een continentale fase, waarbij de bisschoppenconferenties van een continent bijeenkomen en besprekingen houden. Op basis daarvan wordt tegen juni 2023 een tweede Instrumentum Laboris opgemaakt, dat zal worden gebruikt op de algemene Synode in oktober 2023, waarbij de richtlijnen van Bergoglio’s document over synoden, Episcopalis Communio, zullen worden gehanteerd.

Dat zijn althans de plannen van Bergoglio.

Ieder land zou afzonderlijk mogen voorstellen indienen, maar uiteindelijk is het toch weer Bergoglio die de touwtjes strak in handen houdt, zoals een echte dictator, met één eindsynode en één einddocument. Zijn ‘gedecentraliseerde synodale kerk’ is eigenlijk schijn. Het is slechts Duitsland die wat rapper naar de afgrond gaat, maar Bergoglio hoopt hen wellicht bij te benen…

Bron: Vaticannews.va