Insider: Bergoglio denkt niet aan aftreden; leest momenteel interviewboek van Kardinaal (vrijmetselaar) Martini

Bergoglio denkt niet aan “aftreden”; dat schrijft de vroegere secretaris van Kardinaal Bergoglio (in Buenos Aires), Vader Guillermo Marcó op InfoBae.com. Marcó en Bergoglio hebben nog steeds goed contact en telefoneren regelmatig met elkaar, en Marcó komt Bergoglio regelmatig opzoeken in Santa Marta.

Vader Marcó wist te vertellen dat de problemen aan Bergoglio’s knie ervoor zorgen dat alles wat langzamer gaat, maar “hij doet alles alleen”, en hij reserveerde anderhalf uur voor Marcó’s meest recente bezoek aan Bergoglio in Casa Santa Marta in het Vaticaan.

Op dit ogenblik leest Bergoglio “La Chiesa che verrà” (De komende Kerk), het interviewboek met de in 2012 overleden Kardinaal Martini, de peetvader van de Maffia van Sankt Gallen – waar ook wijlen Kardinaal Danneels lid van was. Martini staat te boek als een doorwinterde modernist, en lid van ‘Democratische Groot-Oriënt’, een Italiaanse Vrijmetselaarsloge.

Bergoglio adopteerde de bewoordingen van Kardinaal Martini, en zei tegen Marcó dat de Kerk “200 jaar achter is op onze tijd”. Bergoglio zit naar verluidt “vol projecten” en schoof op geen enkel moment de mogelijkheid van “aftreden” naar voor, zo schrijft Marcó. Bergoglio doet dagelijks oefeningen en wordt beetje bij beetje weer aan de beterhand. Zijn uitstel van zijn trip naar Afrika volgende maand was door het feit dat hij anders zijn oefeningen zou moeten onderbreken.

Martini, net zoals Bergoglio, een Jezuïet, stierf in 2012, een jaar voordat Benedictus terugtrad en de Maffia van Sankt Gallen de kans zag om hun favoriet Jorge Bergoglio aan de macht te krijgen. Enkele uren na Martini’s dood publiceerde de Italiaanse Corriere della Sera zijn laatste interview, waarin hij zei dat de Kerk “200 jaar uit de mode is”.

“Onze cultuur is verouderd, onze kerken zijn groot en leeg, de kerkelijke bureaucratie stijgt ten top en onze rituelen en gewaden zijn pompeus. De Kerk moet z’n fouten toegeven en een radicale verandering beginnen, startend bij de paus en de bisschoppen. De pedofilieschandalen verplichten ons om het pad van transformatie te nemen.”

Kardinaal Carlo Martini

Enkele weken na zijn dood publiceerde de twee voornaamste Italiaanse Vrijmetselaarsloges een verklaring waarin ze Martini voluit prezen. De Democratische Groot Oriënt van Italië noemde Martini zelfs “Broeder” en liet in onomwonden termen verstaan dat hij een geïnitieerde vrijmetselaar was. Het einde van hun verklaring stelt:

[…]

Carlo Maria Martini wilde geïnitieerd worden als een vrijmetselaar.

Over deze gebeurtenis – en de manier waarop het plaatsvond – kan men enkele illustratieve punten vinden in het boek door Broeder Gioele Magaldi, met de titel “Massoni – Società a responsibilità illimitata”, Chiarelettere Editore, dat in november 2012 zal vrijgegeven worden.

Voor zover het ons betreft, wensen wij, met grote eenvoud en droefheid, met immense affectie en grenzeloze achting, Broeder Carlo Maria Martini te salueren in zijn reis naar de Eeuwige Oriënt.

De Broeders van de Democratische Groot-Oriënt

Neumayr schreef over Bergoglio in zijn boek ‘De politieke paus’:

Hij is de realisatie van Kardinaal Carlo Martini’s visie van een Modernistische Kerk die zich buigt naar de ketterijen van de Verlichting.” Op bijna alle intellectuele fronten is Bergoglio “een volgeling van de Modernistische school. Hij is een student van Modernistische Bijbelse Wetenschap, dat kan gezien worden door zijn onnozele interpetaties van bepaalde passages in het Evangelie: zoals toen hij het mirakel van de vermenigvuldiging van de broden en de vissen als een metafoor omschreef, en niet als een mirakel.”

En Crisis magazine schreef eerder dit jaar:

Beide mannen [Bergoglio en Forte]  zijn volgelingen van wijlen Kardinaal Carlo Martini – de “schaduwpaus” en maffialeider. Niet lang voor zijn dood onderschreef Martini homoseksuele verbintenissen, nadat hij jarenlang Humanae Vitae had bestreden en “onderscheiding” had gepredikt op gebied van seksuele kwesties in het boek “Nachtelijke conversaties”. Daarin plande de Jezuïet om “jonge profeten” te gebruiken om de Kerk te revolutioneren – en hij zei dat het hem nooit zou voorvallen dat hij homoseksuele koppels “zou oordelen”, jaren voor Bergoglio’s bekende “Wie ben ik om te oordelen?”

Inderdaad, als het ging over homoseksuele koppels, nam Bergoglio de woorden van Martini in de mond. En Bergoglio noemde, net zoals Martini, de jongeren “profeten” om de Kerk te “hervormen.”

Martini stond erom bekend – weer net zoals Bergoglio nu – “progressief” te zijn op gebied van menselijke relaties (hertrouwde gescheidenen enz…), de mogelijke wijding van vrouwen in het diaconaat en sommige bio-ethische kwesties, in het bijzonder het gebruik van contraceptiva in “bepaalde complexe situaties”. Reeds in 2008 veroordeelde Martini het verbod op anticonceptie, omdat het volgens hem mensen wegjoeg van de Kerk.

Wellicht is Bergoglio Martini’s boek aan het lezen om zijn geheugen nog wat op te frissen, of om nog wat nieuwe ideeën op te doen…

Bron: Gloria news