Verborgen aanroeping van ‘Pachamama’? In het Italiaanse toewijdingsgebed wordt O.L.Vrouw één keer aanroepen als ‘aarde’

Het is een feit dat Bergoglio zelf het zogenaamde toewijdingsgebed heeft samengesteld, dat vanavond zal worden voorgelezen in de Sint-Pietersbasiliek. In onze analyse van het gebed, hebben we reeds gewezen op de problematische elementen erin. Maar het is nog erger. De Engelse vertaling die werd vrijgegeven, en welke wij raadpleegden, blijkt een wat losse en dus geen accurate vertaling te zijn.

Op een gegeven moment wordt Onze Lieve Vrouw aanroepen als ‘Koningin van de Hemel’:

Koningin van de Hemel, herstel Gods vrede in de wereld.

In het Engels stond er ‘Queen of Heaven’. Maar dat blijkt geen correcte vertaling te zijn van het origineel Italiaans gebed, dat door Bergoglio zelf werd geschreven en vandaag zal worden voorgelezen in Rome. Daar staat namelijk:

Tu, “terra del Cielo”, riporta la concordia di Dio nel mondo.

Dat wordt vertaald als:

Jij, “aarde van de hemel”, breng de harmonie van God terug naar de wereld.

Er staat verschillende keren vóór de aanroeping “tu” of “jij”, wat op zich al geen eerbiedige houding toont tegenover Onze Lieve Vrouw.

En dan:” aarde van de hemel” is géén door de Kerk gebruikte aanroeping van Onze Lieve Vrouw, maar lijkt te verwijzen naar ‘Pachamama’ of ‘Moeder Aarde’. Ook in andere vertalingen staat er “aarde van de hemel” (Spaans: “tierra del cielo”,…). Let erop dat deze aanroeping in het gebed de enige is die tussen aanhalingstekens staat.

Er zat dus in dat gebed een nog veel grotere “adder”… Het is zeer subtiel. Er zijn er die beweren dat dit van een oude Slavische hymne zou komen… Tja. Zo kan men alles uitleggen.

Maar het is een feit dat Bergoglio een geschiedenis heeft van het aanvallen van Onze Lieve Vrouw en het in de kijker zetten van Pachamama op haar feestdagen…

Bergoglio’s aanvallen op Onze Lieve Vrouw

Op 8 december 2015, op het Feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, vond er een klimaatlichtshow plaats op het St-Pietersplein, waarbij toen afbeeldingen van dieren op de gevel van de St-Pietersbasiliek werden geprojecteerd, naar aanleiding van COP21, de klimaatconferentie in Parijs in december 2015 (en dus ter ere van: ‘Moeder Aarde’). Een evenement dat miljoenen euro’s heeft gekost, de goedkeuring kreeg van Bergoglio en gesponsord werd door organisaties verbonden met de VN.

Op 17 oktober 2019, op het Feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, was er ceremonie in de Sint-Pietersbasiliek ter ere van Pachamama, met nadien een processie tot aan de Synodehal.

En op 13 oktober 2020, de verjaardag van de laatste verschijning van O.L.Vrouw te Fatima, met het groot Zonnewonder, vaardigde de Vaticaanse Munt een 10-euro muntstuk uit ter ere van ‘Moeder Aarde’ of ‘Pachamama’. Op de achterkant van de munt staat o.a. de vermelding ‘Franciscus’ en het wapenschild van Bergoglio.

In 2020 werd nog een Vaticaanse munt uitgegeven ter ere van Pachamama.

Op 12 december 2020, op het Feest van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe noemde hij de rol van Maria als Medeverlosseres letterlijk “dwaasheid”. Verder noemde hij Onze Lieve Vrouw een “mestiza” of een metis-vrouw werd, en zei hij dat Jezus (God) een ‘halfbloed’ was (wat bekend is als de ‘ketterij van Eutyches’).

Op 24 maart 2021, daags vóór het Feest van Maria-boodschap vorig jaar, kraakte hij de Moeder Gods af en zei hij dat Maria géén Medeverlosseres is, maar eerder “een leerling”.

En zo zijn er nog wel voorbeelden.

Bron: Vatican News