Bergoglio tijdens algemene audiëntie: “Onze Lieve Vrouw was géén Medeverlosseres”

Anderen, die vervuld zijn van de Heilige Geest en door hun nederige ziel de genade van het onderscheidingsvermogen gekregen hebben, zullen onmiddellijk weten dat er een bedrieger in de Kerk te Rome zetelt. De nieuwe, valse paus beraamt reeds plannen, zelfs nog voordat hij de troon van de Stoel van Petrus bestijgt, om de Leer van Mijn Zoon aan te klagen. Bovendien zal hij zijn afkeuring uitspreken over Mij, de Gezegende Moeder van God, en Mijn rol als Medeverlosseres belachelijk maken.

-Boek der Waarheid – H. Maagd Maria, 10 april 2012

Tijdens de algemene audiëntie benadrukte Bergoglio dat Onze Lieve Vrouw geen Medeverlosseres is. Hij noemde het “overdreven.” In december 2019 zei hij nog dat dit “dwaasheid” is.

Hij benadrukte dat Christus Onze Lieve Vrouw ons als Moeder toevertrouwde, maar “niet als Medeverlosseres”. Echter, die rol kreeg zij niet door ‘toevertrouwing’, maar door haar rol als Onbevlekte Moeder van de Verlosser, wiens hart met een zwaard werd doorboord onder het Kruis.

Bergoglio legde uit dat de “prachtige titels” die de heiligen en de Kerk aan Maria gaven “nooit iets wegnamen” van Jezus’ unieke rol als bemiddelaar. Voor Bergoglio is de titel overdreven. “Soms, wanneer we iemand liefhebben, doet dit ons overdrijven.”

In december 2019 zei Bergoglio reeds gelijkaardige dingen. “Onze Lieve Vrouw introduceerde zichzelf nooit als een medeverlosseres, maar eerder als een leerling,” zo zei Bergoglio tijdens een homilie ter ere van het feest van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Hij deed het introduceren van nieuwe titels en dogma’s af als “dwaasheid”.

Echter, de Heilige Paus Pius X gebruikte reeds de titel in een officieel Kerkelijk document (Acten van de Apostolische Stoel [6], 1914,108) en de titel werd ook gebruikt door o.a. Pausen Pius XI en Johannes Paulus II. Reeds sinds de 15de eeuw werd de titel op haar toegepast.

Bron: Gloria News