20 juristen van de Romeinse Rota weigeren te antwoorden op heikele vragen omtrent pauskwestie

Twintig topjuristen in de Katholieke Kerk blijven de lippen stijf op elkaar houden. Niemand was bereid te zeggen of aan te tonen dat Bergoglio de paus is, of dat de troonafstand van Benedictus geldig was. Meer nog, ze willen zelfs niet zeggen wat de canonieke beginselen zijn voor een geldige troonafstand.

Het opmerkelijke stilzwijgen werd naar buiten gebracht door Andrea Cionci van de Libero Quotidiano die persoonlijk elk van de 20 juristen – zowel de huidige als de emeriti – van de H. Romeinse Rota contacteerde.

Dit is de vraag die werd gesteld:

Uwe Excellentie,

Gegeven dat enkel de paus de autoriteit heeft om zijn eigen daden te interpreteren (iets dat hij altijd moet doen door middel van een geschreven legale akte), zou de pauselijke monarchie in een staat van twijfel vallen in het geval van een dubbelzinnige verzaking [aan het pausschap], vermits de gelovigen niet iemand zouden hebben om naartoe te gaan om zo’n twijfel weg te werken?

Dus, volgens dit beginsel, zou een paus die verkozen wordt op een twijfelachtige manier de paus zijn?

En, omgekeerd, zou een paus die op een twijfelachtige manier afstand deed van zijn troon, nog steeds de paus zijn?

Er kwam geen antwoord. De implicaties zijn duidelijk: de Kerk bevindt zich inderdaad in een crisis over de geldigheid van de troonafstand van Paus Benedictus.

Eens deze crisis opgehelderd raakt, kan dit leiden tot een schisma, waarbij de valse kerk met de valse paus en ieder die hem wil blijven volgen, zich afscheurt van de Rooms Katholieke Kerk.

Bron: From Rome