Op het feest van O.L.Vrouw van de Rozenkrans: heidense ceremonie en processie IN de Sint-Pietersbasiliek

Op zondag 7 oktober, aan het begin van de Amazonesynode, en op het feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, vond een plechtige ceremonie en processie plaats in de Sint-Pietersbasiliek. De ceremonie en de processie hadden echter niets met Onze Lieve Vrouw te maken. Het draaide allemaal rond dat heidense naakte afgodsbeeld ‘Pachamama’ of ‘Gaia’.

Over het ritueel van 4 oktober zei de Vaticaanse theoloog Mgr. Nicola Bux dat het “waarlijk Satanisch” was. Een kleinzoon van een voormalige Sjamaan zei dat hij zijn ogen “niet kon geloven” toen hij dit zag. De Italiaanse heidense vereniging ‘Antro della Magia’ noemde dit een “prachtige ceremonie toegewijd aan Moeder Aarde,” en zei dat deze “ceremonie de deuren zal openen voor een meer rooskleurige toekomst voor ons heidenen.” Ze besloten in hun artikel aldus: “Eindelijk een belangrijke daad van de kerk richting de erkenning van heidense religies en hun belang. Wij heksen kunnen niet anders dan zeer gelukkig te zijn hierover!”

Hier de beelden van de ceremonie van 7 oktober IN de Sint-Pietersbasiliek, dus vlakbij het graf van Sint-Petrus:

De aanwezigheid van Kardinaal Sarah is opvallend.
Allemaal in een kring rond de kano met het afgodsbeeld.

De kano met het afgodsbeeld ‘Pachamama’. Wie beweert dat dit schandelijke naakte beeld ‘Onze Lieve Vrouw’ voorstelt, moet dringend een nieuwe bril kopen.

Er werd gretig gedanst en muziek gemaakt.
Even later kwam ook Bergoglio samen met een hele boel bisschoppen meedoen.

Op de voorgrond liggen plakkaten met namen van bepaalde Zuid-Amerikaanse figuren (Vincente Cañas, Oscar Romero,…) en slogans (“profetische kerk”, “integrale ecologie”, “nieuwe weg”…).

Bergoglio wordt gekroond.
Bergoglio neemt een totempaal in ontvangst.
De mensen maken zich gereed voor de plechtige processie.

Bergoglio in de processie.

De mensen dragen de plakkaten met de namen van Zuid-Amerikaanse figuren en de slogans.

Processie komt aan in de synodehal.

Sindsdien staan de plakkaten en de boot met het afgodsbeeld (en de andere prullaria) te prijken vooraan de synodehal.

Dit was een afschuwelijke karikatuur van hoe de processie had moeten zijn op het Feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans: