Onenigheid over de geldigheid van het toewijdingsgebed – een analyse

Terwijl er traditionele katholieken zijn die beweren dat de “noodzakelijke elementen” voor een geldige toewijding in het gebed vervat zitten, zijn er anderen die beweren dat de toevoegingen en vreemde bewoordingen de toewijding ongeldig maken. Er is dus onder katholieken veel onenigheid omtrent de geldigheid van de tekst. Nog eens voor alle duidelijkheid: de toewijding door Bergoglio uitgesproken zou sowieso ongeldig zijn, omdat ze moet uitgesproken worden door een geldige paus. Het staat reeds vast dat Paus Benedictus XVI de toewijding aanstaande vrijdag mee zal uitspreken. Maar of het toewijdingsgebed – dat duidelijk door Bergoglio werd geschreven en modernistische tinten heeft (broederschap,…) – geldig is, daar is onzekerheid over. Vandaar even deze analyse.

Op LifeSiteNews worden een aantal theologen en experten op gebied van Fatima geciteerd die beweren dat de tekst de “noodzakelijke elementen” bevat om de toewijding geldig te maken, namelijk: de woorden ‘Rusland’, ‘toewijden’ en ‘Onbevlekt Hart’ in één zin. Anderen daarentegen, zoals Michael Matt van The Remnant Newspaper, beweren dat door de overbodige toevoegingen en omhaal van woorden de toewijding ongeldig is. Dit is de meest essentiële zin van het vrij lange gebed:

Daarom, Moeder van God en onze Moeder, aan uw Onbevlekt Hart, vertrouwen en wijden wij onszelf, de Kerk en de hele mensheid, vooral Rusland en Oekraïne, plechtig toe.

Wie of wat wordt er nu zogezegd toegewijd? Eerst en vooral “onszelf, de Kerk en de hele mensheid”. Aan het einde van die zin wordt “vooral Rusland en Oekraïne” toegevoegd. Oekraïne is hier niet zozeer het probleem, maar het woord “vooral” is hier in principe al teveel aan. Onze Lieve Vrouw vroeg de “toewijding van Rusland”. Niet “de mensheid” en dan “vooral Rusland”. Zo simpel is dat.

Het gebed bevat dus toch min of meer rare kronkels. Naast deze ene zin, staan er natuurlijk nog andere zaken in die kenmerkend zijn voor Bergoglio. Brits auteur en diaken Nick Donnelley schreef:

“Mijn enige spijt is dat het toewijdingsgebed niet is samengesteld met de kinderlijke eenvoud die kenmerkend is voor Fatima en de boodschappen van Onze Lieve Vrouw. Waarom vond paus Franciscus het gepast om zijn eigen persoonlijkheid en politieke vooringenomenheid op te dringen aan dit langverwachte antwoord op Gods verzoek? Wat nodig is, is kinderlijke gehoorzaamheid, geen politieke agenda’s.”

Er zijn zinsneden bvb. die verwijzen naar zijn document omtrent “menselijke broederlijkheid” waarin staat dat “alle religies door God gewild zijn”:

[…] de broederlijkheid is vervaagd. We zijn onze menselijkheid vergeten en hebben het geschenk van vrede verspild.

Koningin van de menselijke familie, laat mensen het pad van broederschap zien.

En een andere naar zijn document ‘Laudato Si’ en zijn toewijding aan het milieu:

We zijn niet langer de hoeders van onze buren en rentmeesters van ons gemeenschappelijke huis.

Is de tekst geldig of niet, ook al wordt ze door Paus Benedictus XVI (mee) uitgesproken?

Graag geven we nog deze profetie van Onze Lieve Vrouw in 2013, uit het Boek der Waarheid:

Jullie moeten beseffen dat als jullie enige twijfel koesteren over de geldigheid van deze waarschuwing, dat Ik, de geliefde Moeder van Christus, gebruikt zal worden om de ware bedoeling te verbergen van die krachten, die de Kerk van Mijn Zoon op aarde binnengedrongen zijn. Ik zal als boegbeeld van de Kerk gebruikt worden om de mensen af te leiden van de ware bedoelingen van deze verdorven groepering. Om Gods kinderen ervan te overtuigen dat zij trouw blijven aan het ware Woord van God en de tradities van de Katholieke Kerk, zullen zij ceremonieën in het leven roepen waarvan zij zullen zeggen dat deze Mij eer bewijzen. Zij zullen gebruik maken van de profetieën te Fatima om Mijn beeld te ontheiligen door de wereld een grote misleiding voor te houden. Zij zullen Mij gebruiken om de Kerk van Mijn Zoon te bezoedelen en alles wat zij zullen doen, zal  omgekeerd gebeuren, in overeenstemming met de eisen van de Boze.

Door de indruk te wekken dat zij de Moeder van God eren, zullen veel Katholieken tot een vals gevoel van veiligheid gebracht worden. Dat zal ertoe leiden dat elke twijfel, die zij anders zouden hebben bij het aanschouwen van de vreemde, nieuwe wijzigingen aan de Mis en de Sacramenten, onmiddellijk vergeten zal zijn. Wat bezorgt dit Mij veel verdriet! Mijn beeld zal opzettelijk gebruikt worden om Mijn Zoon te beledigen.

Moeder van de Verlossing, 17 augustus 2013

Let vooral op: “alles wat zij zullen doen, zal omgekeerd gebeuren…”, wat zou kunnen slaan op de rare kronkels in de essentiële zinsnede in het gebed. Een misleiding kan zodanig groot zijn, dat ze bijna niet te zien is!

Het is een feit dat vele goede (maar helaas blinde) priesters en gelovigen door deze daad van ‘toewijding van Rusland’ door Bergoglio misleid worden, en de ingrijpende veranderingen die onderweg zijn (hervorming Curie, hervormingen na de komende Synode), daardoor niet zullen zien… Omdat inderdaad alle twijfel zal vergeten zijn, want deze paus heeft Rusland toegewijd! ‘Dat kan niet anders dan een heilige paus zijn!’

Zelfs al wordt het gebed door Paus Benedictus XVI uitgesproken in eenheid met alle bisschoppen, en al zou het gebed toch geldig zijn, en wordt de toewijding dan door de Hemel aanvaard, toch blijft de misleiding – dat Bergoglio (alias “paus Franciscus”) de toewijding heeft gedaan – bestaan.

Bron: LifeSiteNews, Remnant Newspaper