Ingrijpende Curiehervorming voltooid: Bergoglio publiceert nieuwe Apostolische Constitutie ‘Preadicate Evangelium’; Congregatie van de Geloofsleer verdwijnt naar de achtergrond

Bergoglio heeft eindelijk Preadicate Evangelium gepubliceerd, de lang verwachte Apostolische Constitutie betreffende de grondige hervorming van de Romeinse Curie. Reeds in mei 2019 luidde Kardinaal Müller de alarmbel over deze hervorming. Hij verwachtte dat het document reeds in juni 2019 ging gepubliceerd worden, maar het heeft toch nog een tijdje geduurd. De Curie, en dus het functioneren van het (afvallige) Vaticaan en daarmee ook de Kerk, wordt diepgaand hervormd.

Kardinaal Müller, de voormalige Prefect van de Congregatie van de Geloofsleer had in 2019 een conceptdocument welke Bergoglio’s plannen bevatte voor een herziening van de Curie (bestaande uit Congregaties en Dicasterieën) fel bekritiseerd. Eén van de gevolgen van deze herziening is dat ‘evangelisatie’ op de voorgrond wordt gezet, terwijl de leer naar de achtergrond wordt geschoven. Hij zei ook nog dat het document “theologische stompzinnigheden” bevatte. En inderdaad: met Preadicate Evangelium wordt de Congregatie van de Geloofsleer – de belangrijkste congregatie in het Vaticaan – niet langer als belangrijk beschouwd. De term congregatie wordt verder afgeschaft: vanaf heden spreekt men over ‘dicasterie’.

Vanaf nu is de “Dicasterie voor Evangelisatie” de belangrijkste dicasterie in het Vaticaan. Ze wordt voorgezeten door Bergoglio zelf.

De Commissie voor de Bescherming van Minderjarigen wordt voortaan ondergebracht in de Dicasterie van de Geloofsleer, dat er totaal niks mee te maken heeft; de voormalige congregatie behoudt nog de naam, maar krijgt feitelijk een andere invulling.

Müller zei reeds in 2019:

“Om vandaag nu prioriteit te geven aan de seculiere taken, boven de spirituele missie is een vergissing die spoedig moet vermeden worden.” Kardinaal Müller waarschuwt tegen een “secularisatie van het concept van de Kerk”, alsof zij “zoals een internationaal bedrijf” moet geleid worden, “alsof het gaat over het machtsevenwicht tussen een moederbedrijf en haar dochterondernemingen.”

Over de nieuwe organisatie van de verschillende organen binnen de Romeinse Curie, zoals beschreven in het conceptdocument, zegt Kardinaal Müller dat “er geen Suprema [het hoogste officie – tot nu toe de Congregatie van de Geloofsleer] meer is, omdat alle dicasterieën op hetzelfde niveau moeten zijn.” Hij ziet hier een ‘planloze’ opsomming van 16 ministeries die min of meer de paus, de individuele bisschoppen en de bisschoppenconferenties moeten dienen.”

Het Vaticaans Staatssecretariaat blijft centraal, maar wordt nu “Pauselijk Secretariaat”. Tot nu toe werd het Staatssecretariaat geleid door een ‘Kardinaal Staatssecretaris’. Vanaf heden wordt dit de “Staatssecretaris”, welke nu ook een leek kan zijn.

het Elemosineria Apostolica (Pauselijke Aalmoezendienst) wordt nu “Departement voor Liefdadigheid.” Verder worden de Pauselijke Raad voor Cultuur en de Congregatie voor Katholieke Educatie samengevoegd.

De Dicasterie voor de Liturgie heeft nu de rol om de “heilige liturgie te promoten volgens de vernieuwing die ondernomen werd door het Tweede Vaticaans Concilie”.

Kardinaal Müller:

“Het Aalmoezenbureau staat nu hoger in de lijst dan de Congregatie voor de Liturgie en de Sacramenten. Daarbij komt evangelisatie op de eerste plaats, hoewel het een taak is van de Universele Kerk en geen specifiek taak van de paus.”

“Wat is dan het verschil tussen de Dicasterie voor Evangelisatie en de Dicasterie (of: Congregatie) voor de Geloofsleer, die ook de taak heeft om ‘de paus en de bisschoppen te dienen in de verkondiging van het Evangelie in de wereld? Is er enerzijds een evangelisatie zonder inhoud en aan de andere kant de verkondiging van het ‘Geloof in Christus, de Zoon van de Levende God?”

Ja. De ‘Nieuwe Evangelisatie’ van Bergoglio zal inderdaad een evangelisatie zijn zonder inhoud. Reeds in juni 2019 schreven we een artikel hierover: Hoed u voor de komende ‘nieuwe evangelisatie’.

Vanaf Johannes Paulus II waren er 24 organen in het Vaticaan:

  • 9 Congregaties (waarvan de belangrijkste: de Congregatie van de Geloofsleer)
  • 3 Rechtbanken
  • 12 Pauselijke Raden

Bergoglio breidt dit nu uit naar 28 organen. Pauselijke Raden en Congregaties heten voortaan ‘Dicasterieën; waarvan de belangrijkste nu: de Dicasterie voor Evangelisatie.

  • 3 Rechtbanken
  • 6 Economische organen
  • 3 Bureau’s
  • 16 Dicasterieën

Dit is het begin van het einde. We mogen ons binnenkort aan nog meer zogenaamde “hervormingen” verwachten, voornamelijk na de ‘Synode van de Synodes’ of de “Wereldwijde Synodale Weg”: wijziging van de HH. Sacramenten, afschaffing van het Heilig Misoffer en noem maar op. Alles moet eraan geloven, maar de ware gelovigen zullen trouw blijven aan de Ware Leer van Christus en de Ware Katholieke Kerk, die deze tijd zal overleven in de catacomben. De poorten van de Hel zullen haar nooit overweldigen!

Bron: Gloria News