Paus Benedictus XVI zal ook de toewijding uitspreken

Nu nog bidden dat het toewijdingsgebed geschreven wordt door een traditionelere kardinaal of bisschop… en dat Onze Lieve Vrouw dat gebed aanvaardt… Dan bestaat er een kans dat de toewijding toch geldig kan zijn (ondanks dat Bergoglio ze “officieel” uitspreekt, om de katholieken weer te doen geloven dat hij een ‘Mariale paus’ is). Mgr. Gänswein bevestigde namelijk dat Paus Benedictus XVI vanuit zijn privé-vertrekken mee de toewijding zal uitspreken.

Het probleem bij álle voorgaande toewijdingen is dat Rusland nooit bij naam werd vernoemd. Het was altijd “de wereld” of “dat land dat zij bedoelde”. Noch Pius XII, noch Johannes Paulus II vernoemden ooit uitdrukkelijk het land ‘Rusland’. Het noemen van dat land werd steevast vermeden (wellicht óók om politieke redenen). Onze Lieve Vrouw vroeg Rusland toe te wijden, maar ze verbood daarbij eigenlijk niet andere landen te vernoemen; ze vroeg gewoon uitdrukkelijk Rusland. Maar wat kan Onze Lieve Vrouw erop tegen hebben dat er ook een ander land vernoemd wordt? Dat kan geen reden zijn om de toewijding van Rusland als ongeldig te beschouwen. Wél als ze natuurlijk door een valse paus wordt uitgesproken… Maar in dit geval spreekt de echte paus ze ook uit. In welke hoedanigheid hij dat doet voor het oog van de wereld doet er niet toe. Het feit is dat nog steeds hij de enige geldige paus is, dat hij nog steeds de macht van een paus heeft. Als hij de toewijding uitspreekt, samen met alle bisschoppen over heel de wereld, dan heeft voor de Hemel de paus de toewijding gedaan.

Benedictus heeft onlangs weer subtiel bevestigd dat hij de enige ware paus is, door in een dankbrief naar een non zijn “Apostolische Zegen” te geven, wat voorbehouden is voor een zittende, regerende paus.

Mijn geliefde Paus Benedictus XVI werd vervolgd en vluchtte, zoals voorzegd. Ik heb deze persoon, die beweert in Mijn naam te komen [Jorge Bergoglio], niet aangewezen. […] Zijn troon werd gestolen. Zijn macht niet

Boek der Waarheid, De Heer Jezus op 13 maart 2013

Bergoglio kan deze toewijding dan wel gebruiken als politieke zet en een mediastunt, en om de goedgelovige katholieken weer zand in de ogen te strooien omtrent zijn andere bedoelingen (waaronder zijn grondige “hervorming” van de Curie, waar we binnenkort over zullen berichten) of plannen die hij heeft. Een ultieme misleiding om de mensen weer te doen geloven dat hij een ‘heilige’ paus is met ‘heilige’ bedoelingen. Maar als ze voor de Hemel geldig is doordat Benedictus ze ook uitspreekt, dan kunnen er eventueel nog zware gebeurtenissen afgezwakt worden (lees ook ons laatste artikel over WOIII op Eindtijdklok).

De kans bestaat uiteraard ook nog steeds dat de toewijding in het geheel ongeldig zal zijn doordat bvb. de ceremonie en het gebed op niks zullen trekken: als er rond de pot wordt gedraaid en Rusland wordt vernoemd los van de toewijding aan haar Onbevlekt Hart, net zoals de zogenaamde “toewijding van de wereld” door Bergoglio in oktober 2013… (“ons hart”, “hun hart”, maar “uw Onbevlekt Hart” werd nooit vernoemd). In dat geval zal de toewijding een volledige misleiding zijn, die zelfs olie op het vuur kan gieten, en de situatie kan doen verergeren; net zoals het “gebed voor de vrede” in de Vaticaanse tuinen in 2016… een maand later was er een zware escalatie in de oorlog in Gaza.

Het wordt dus verder afwachten en bidden.

Bron: Gloria news