Onze Lieve Vrouw tegen Zuster Lucia in 1929: “Zoals de Koning van Frankrijk zullen ze spijt hebben, maar het zal te laat zijn.”

Het Vaticaan heeft vandaag aangekondigd dat Bergoglio alle bisschoppen uitnodigt om op 25 maart samen met hem Rusland en Oekraïne toe te wijden aan het Onbevlekt Hart van Maria. Indien het enkel Bergoglio en een kardinaal zou betreffen, zou de toewijding ongeldig zijn (omdat Bergoglio niet de geldige paus is). Maar er is één manier waarop de toewijding wel geldig zou kunnen zijn: indien Paus Benedictus XVI de toewijding mee uitspreekt (hij is tenslotte ook bisschop) samen met al de bisschoppen over heel de wereld (inclusief Bergoglio); en als bovendien Rusland expliciet wordt genoemd en expliciet wordt toegewijd. Dat kan misschien de reden zijn dat Paus Benedictus nog steeds in leven is. Dit was misschien de taak die hij nog moest vervullen, voordat hij kon sterven. Maar indien ze op die manier dan toch geldig zou zijn, dan nog zal het eigenlijk te laat zijn. Onze Lieve Vrouw zei dit reeds in 1929.

Onze Lieve Vrouw vroeg de toewijding van Rusland aan haar Onbevlekt Hart op 13 juli 1917, nog voordat de Russische Oktoberrevolutie plaatsgreep (en de Sovjet Republiek werd uitgeroepen).

Onze Lieve Vrouw zei:

Gij hebt de hel gezien, waar de zielen van de arme zondaars naartoe gaan. Om ze te redden, wil God in de wereld de godsvrucht vestigen tot Mijn Onbevlekt Hart. Als ze doen wat Ik u zal vragen, zullen vele zielen gered worden en zal er vrede komen. De oorlog [WOI] gaat eindigen, maar als ze niet ophouden God te beledigen, zal onder het pontificaat van Pius XI een andere, erger dan deze, beginnen [WOII]. Als gij een nacht verlicht zult zien door een onbekend licht, weet dat dit het grote teken is dat God u geeft, dat Hij de wereld gaat straffen voor haar misdaden door middel van oorlog, hongersnood, vervolgingen van de Kerk en de H. Vader. Om dat te verhinderen, zal Ik de toewijding komen vragen van Rusland aan mijn Onbevlekt Hart en de Communie van eerherstel op de eerste zaterdag van de maand. Als ze naar mijn verlangens luisteren, zal Rusland zich bekeren en zal er vrede komen. Zo niet, zal het zijn dwalingen over de wereld verspreiden, oorlogen en Kerkvervolgingen aanstokend. De goeden zullen gemarteld worden, de H. Vader zal veel te lijden hebben, verschillende naties zullen vernietigd worden. Eindelijk zal Mijn Onbevlekt Hart triomferen. De H. Vader zal Mij Rusland toewijden, dat zich zal bekeren, en aan de wereld zal een tijd van vrede geschonken worden.’

In die tijd werden de verzoeken van Onze Lieve Vrouw niet ingewilligd. WOII brak uit, en de dwalingen van Communistisch Rusland verspreidden zich doorheen de wereld (abortus, euthanasie, atheïsme, modernisme…).

Volgens een private openbaring aan Zuster Lucia op 13 juni 1929, beweerde Onze Lieve Vrouw, die samen met het Kindje Jezus verscheen, dat het uur voor de toewijding van Rusland was aangebroken. Later, toen dit verzoek niet werd ingewilligd, zei Onze Lieve Vrouw tegen Lucia:

“Ze wilden geen aandacht schenken aan mijn verzoek. Net als de koning van Frankrijk zullen ze spijt krijgen, maar het zal te laat zijn. Rusland zal zijn fouten al over de hele wereld hebben verspreid en oorlogen en vervolgingen van de kerk veroorzaken. De Heilige Vader zal veel te lijden hebben!”

In Frankrijk had Jezus in 1689 aan de Zuster Margereta-Maria Alacoque gezegd dat de de Koning het land moest toewijden aan zijn Heilig Hart om de ellende van de Franse Revolutie te voorkomen. De Koningen luisterden echter niet, en Koning Lodewijk XVI deed de toewijding toen hij reeds in de gevangenis zat, terwijl hij wachtte tot hij naar het schavot zou worden geleid.

In een brief aan Vader Gonçalves in 1936, vernoemt Lucia een andere boodschap van Jezus:

“…Bid heel veel voor de Heilige Vader. Hij zal de toewijding van Rusland doen, maar het zal te laat zijn. Niettemin zal het Onbevlekt Hart van Maria Rusland redden. Het is aan Haar toevertrouwd.”

Bidden we inderdaad voor Paus Benedictus XVI. Maar zelfs al zou de toewijding geldig zijn indien Benedictus ze mee uitspreekt samen met alle bisschoppen, het gebed geen rare kronkels bevat, en God niet valt over het feit dat Oekraïne mee wordt toegewijd (een deel van Oekraïne was in 1917 nl. deel van Rusland): ze komt eigenlijk te laat. Het kan dat op die manier toch bepaalde zware gebeurtenissen (nucleaire oorlog) afgezwakt worden. De macht van Maria op Gods hart mogen wij niet onderschatten.

We zullen pas weten na 25 maart of de toewijding geldig was of niet. Maar de kans is klein.

Bron: Live Fatima