De zogezegde ‘toewijding’ aan het Onbevlekt Hart van Maria

PF Maria

Op 13 oktober zou paus Franciscus de wereld toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria. Reeds maanden voor deze gebeurtenis werd volop reclame gemaakt en paus Franciscus werd als het ware de hemel in geprezen. Zondag 13 oktober was het dan zover. Tijdens de H. Mis las hij op het St-Pietersplein voor het beeld van de H. Maagd van Fatima een “toewijdingsgebed”.

Allerheiligste Maagd Maria van Fatima, met nieuwe dankbaarheid voor Uw moederlijke aanwezigheid, verenigen wij onze stem met die van alle generaties die U zalig noemen. Wij roemen in U de grote werken van God die nooit ophoudt zich met erbarmen te buigen over de mensheid, die door het kwaad gekweld wordt en door de zonde gewond, om haar te genezen en te redden. Maria, wil met Uw welwillendheid de akte van toewijding aanvaarden die wij vandaag met vertrouwen voor Uw beeld verrichten dat ons zo lief is. Wij zijn zeker dat ieder van ons kostbaar is in Uw ogen en dat niets van ONS HART U vreemd is. Wij laten ons raken door Uw zeer zachte blik en de troostende streling van Uw glimlach. Bewaar ons leven in Uw armen; zegen en sterk ieder verlangen naar wat goed is; verlevendig en voedt het geloof; ondersteun en verlicht de hoop; wek naastenliefde op en beziel ze; leid ons allen op de weg van de heiligheid. Leer ons uw voorkeursliefde voor kleinen en armen, voor uitgesloten en lijdende mensen, voor zondaars en hen die in HUN HART een verkeerde weg zijn ingeslagen; verzamel ons onder Uw bescherming en geef ons aan Uw veelgeliefde Zoon, Onze Heer Jezus. Amen.

Nergens, maar dan ook NERGENS sprak hij de woorden “Io consacro il mondo al tuo Cuore Immacolato” (= ik wijd de wereld toe aan Uw Onbevlekt Hart); zodus hij heeft de wereld helemaal niet toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria. De mensen denken dat omdat er de afgelopen weken zoveel tralala rond werd gemaakt. De wereld werd overigens al tweemaal toegewijd, door paus Pius XII in 1942 en door paus Johannes Paulus II in 1984. Hieronder een fragment van het gebed van Paus Johannes Paulus II: “Tezamen met heel de Kerk verenigen wij ons, o Moeder van Christus, voor U, voor UW ONBEVLEKT HART, in die toewijding, waardoor Uw Zoon uit liefde tot ons zichzelf aan de Vader toegewijd heeft, toen Hij zei: ”Omwille van hen wijd Ik Mij aan U, opdat ook zij in waarheid aan U toegewijd zijn” (Joh. 17,19).  Wij willen ons in deze toewijding ten bate van de wereld en van de mensen met onze Verlosser verenigen; in Zijn goddelijk hart vindt deze wereld de kracht om vergeving te verkrijgen en verzoening te bewerken…”

http://www.youtube.com/watch?v=ogGurAu3U2M&feature=c4-overview&list=UU7E-LYc1wivk33iyt5bR5zQ (zie: 1:32:00 tot 1:35:00)