Bergoglio zou het vaccin hebben gekregen, maar… er zijn geen foto’s (update)

Volgens het Jezuïetenblad America Magazine zou Bergoglio gisteren, op 13 januari, het coronavaccin van Pfizer hebben ontvangen. Bij alle grote gebeurtenissen, zoals de voetwassing van migranten op Witte Donderdag, tot zijn gebaren met Pachamama in de Vaticaanse tuinen, stonden de filmcamera’s en de fotografen steeds gereed om alles vast te leggen op beeld. Nu, bij het ontvangen van het veelbejubelde coronavaccin dat hij zo promoot, is geen camera aanwezig om het bewijs vast te leggen…

America Magazine zei dat het nieuws over de vaccinatie van Bergoglio meegedeeld werd door geïnformeerde Vaticaanse bronnen. Ook het Argentijnse blad La Nacion bracht het nieuws dat Bergoglio reeds zijn spuit zou hebben gehad.

Update 14:50u: De Vaticaanse persdienst heeft bij monde van directeur Matteo Bruni nu bevestigd dat zowel Bergoglio als Paus Benedictus de eerste dosis van het Pfizer-vaccin hebben ontvangen.

Echter, enkel deze beelden werden door de Vaticaanse persdienst beschikbaar gesteld:

Klaargezette stoelen en medisch materieel in de Paulus-VI-hal.
De speciale koelkast waar de vaccins in bewaard worden, vlakbij een foto van Bergoglio.

Ook Romereports gebruikte enkel de twee bovenstaande foto’s in hun videoreportage:

Foto’s of videobeelden van Bergoglio (of Benedictus) die het vaccin ontving, zijn niet beschikbaar.

De Amerikaanse pro-life organisatie Children of God for Life bevestigde dat zowel de vaccins van Pfizer als die van AstraZeneca of Moderna werden ontwikkeld met cellijnen van geaborteerde foetussen, en dus in wezen niet ethisch zijn, ongeacht wat (afvallige) bisschoppen of het (afvallige) Vaticaan daar ook mogen over zeggen.

Zuster Lucia zei reeds zeer toepasselijk in 1957 aan Pater Fuentes:

Het is nochtans nodig, Pater, de mensen erop te wijzen dat ze niet moeten hopen aangespoord te worden tot het gebed en de boete, noch door de Paus, noch door de Bisschoppen, noch door de priesters, noch door de Generale Oversten der Orden. De tijd is reeds gekomen dat ieder door eigen initiatief de heilige werken vervulle en zijn eigen leven hervorme, volgens de aansporing van de Madonna.

Iedereen heeft een eigen wil en een eigen verstand en geweten gekregen, en al zegt de hele wereld en de hele Kerk: “kom, spring mee in de put!”; als jouw geweten zegt: ‘dit is fout’; dan doe je het niet.

De getrouwe Rest zal zéér klein worden! Zal de Mensenzoon nog geloof vinden bij zijn Wederkomst op aarde?

Bron: Gloria News; America Magazine

Lees ook: Vaticaan zegt opnieuw dat vaccin ontwikkeld met behulp van cellen van geaborteerde kindjes ethisch OK is