Weer een priester geëxcommuniceerd die Bergoglio niet als paus beschouwde

Nadat eerder al wijlen José Galat, Don Alessandro Minutella, en de heremieten van Westray werden vervolgd en geëxcommuniceerd omdat ze zich distantieerden van Bergoglio en hem niet langer als paus beschouwden, of zijn ketterijen niet wilden aanvaarden, is nu opnieuw een priester geëxcommuniceerd omdat hij zich distantieerde van Bergoglio. Dit keer is het de Amerikaanse priester Jeremy Leatherby uit Sacramento, Californië.

In een brief daterend van 7 augustus kondigdt Bisschop Jaime Soto van Sacramento aan dat vader Leatherby zich had losgemaakt van de “eenheid met Franciscus.” Hij beschuldigt Leatherby ervan gelovigen tegen Franciscus te hebben opgezet, de naam van Benedictus XVI tijdens de H. Mis te hebben vernoemd, en de naam van de bisschop te hebben weggelaten tijdens de Mis. Hierop kreeg de priester van zijn bisschop de straf van “automatische excommunicatie.”

“Vader Jeremy Leatherby heeft zichzelf en anderen in een staat van schisma met de Rooms Katholieke Kerk geplaatst. Door zijn woorden en daden heeft Vader Leatherby een latae sentitae (automatische) excommunicatie opgelopen. Dit betekent dat door zijn eigen wil, hij zichzelf van gemeenschap met de Roomse Paus, Paus Franciscus, en andere leden van de Katholieke Kerk heeft afgescheiden.

Vader Leatherby heeft mijn instructies geschonden, door het opdragen van de Mis en het publiek onderwijzen aan een aantal gelovigen. Hij heeft hen onderricht tegen de geldigheid van Zijne Heiligheid, Paus Franciscus. Hij heeft de naam van de Heilige Vader vervangen door de naam van zijn voorganger, en mijn naam weggelaten tijdens het opzeggen van het Eucharistisch gebed bij het opdragen van de H. Mis. Na hardnekkig niet antwoorden op een aantal van mijn vragen via telefoon en correspondentie, heeft hij nu zijn schismatieke standpunt bevestigd. Vanwege de zware ergernis van deze daden, heb ik geen andere keuze dan publiek de gevolgen van zijn beslissingen aan te kondigen: Hij heeft over zichzelf een automatische latae sententiae excommunicatie afgeroepen.”

Deze excommunicatie is wellicht een zet om Leatherby geheel uit de weg te ruimen, nadat hij in 2016 reeds aan de kant was geschoven vanwege een vage aanklacht van “seksueel wangedrag”. Mgr. Soto heeft het onderzoek jarenlang laten aanslepen zonder resultaat.

Vader Leatherby komt uit een goede katholieke familie. Zijn vader – diaken David Leatherby – werd nog verwijderd nadat hij twee priesters had gemeld die betrapt waren geweest op homoseksuele activiteiten.

Bron: Gloria News