Op Kerstdag werden de heremieten van Westray geëxcommuniceerd, nadat ze zich hadden gedistantieerd van Bergoglio

Drie heremieten (kluizenaars) van Westray (Orknay, Schotland) ontvingen op Kerstdag het bericht van hun excommunicatie, nadat ze op hun website een verklaring hadden gepost waarin ze zich openlijk distantiëren van Bergoglio, en verklaren dat hij door zijn ketterij niet langer de paus kan zijn.

Ze schreven:

Het schip van Petrus is roerloos, en de bemanning, namelijk de Kardinalen, Bisschoppen en Priesters, lijkt verlamd door angst, niet in staat om de ernst van de situatie waarin ze zich bevinden, en het onderliggende kwaad die de Kerk aan het vernietigen is, te bevatten. De geest van Elia, die de profeten van Baäl confronteerde, is niet in hen; de moed van de Heilige Geest lijkt hen te hebben verlaten, en de Waarheden van het Evangelie hebben hen niet in actie gezet. Net  wanneer ze moesten spreken, hebben ze zich in stilzwijgen gehuld, en ze hebben geen woorden om de kapitein van het zinkende schip te confronteren.”

Ze constateren dat de situatie nog nooit zo erg geweest is:

 

“Nooit in de geschiedenis is er zo’n paus geweest, die door zijn daden, woorden en onderrichtingen de hele Kerk in verwarring heeft gestort. Er zijn slechte en immorele pausen geweest, zoals Johannes XII en Alexander VI, er zijn gekke pausen geweest zoals Urbanus IV, er zijn pausen geweest die te zwaar en te ongebalanceerd hervormden, zoals Paulus IV, en er zijn pausen geweest die het genot nastreefden, zoals Leo X, maar geen van hen heeft zo’n verontrusting teweeggebracht in de Kerk. Zulke dagen zijn niet meer gezien sinds de Ariaanse ketterij, en toch zijn deze dagen veel, veel erger. Een vreselijke duisternis heeft zich over de wereld en de Kerk verspreid. Modernisme, secularisme, humanisme en sciëntisme zijn de oude Waarheden van het Geloof aan het weg eroderen; en geholpen door de giftige ideologie van evolutie, die in het geheel geen wetenschap is, werden velen in de Kerk overtuigd dat de mens steeds beter wordt. Ze negeren dus het feit dat de afgelopen eeuw tirannen en oorlogen gezien heeft, die alle andere in de  geschiedenis doen verbleken, want geholpen door de wetenschap, werd het kwaad van oorlog en tirannie opgehemeld, en die vreselijke ophemeling is nog aan het toenemen, en het kwaad is werkelijk ongebreideld.

Tragisch genoeg heeft het hoofd van de Kerk op aarde, paus Franciscus, door zijn uitspraken, zijn gedrag, zijn leer en zijn daden, getoond dat hij inderdaad een grote ketter is. Hij heeft verklaard dat niemand naar de Hel gaat, hij ondermijnde de onverbreekbaarheid van het huwelijk, hij heeft zijn goedkeuring gegeven aan koppels die samenleven, hij heeft zich dubbelzinnig gedragen tegenover homoseksuelen en niet enkel homoseksuelen, maar een transgender en zijn verloofde, en abortusvoorstanders warm ontvangen. Paus Franciscus heeft verklaard dat de doodstraf ontoelaatbaar is, en finaal, in regelrechte tegenspraak met het Eerste Gebod, gezegd dat God alle religies heeft gewild en dat dit moet onderwezen worden in de Kerk, in haar seminaries, haar universiteiten en haar scholen.”

De heremieten laken vervolgens de stilte van de bisschoppen:

“In dit alles heeft stilte de bisschoppen omgeven. Niet in staat, of onwillig om de opvolger van Petrus te confronteren; ofwel door menselijk respect, angst voor schisma of door de gedachte dat ze uit hun bisdom zouden kunnen gegooid worden door de paus, werden ze gereduceerd tot een staat van hulpeloosheid. Integriteit is ingestort, standvastigheid heeft plaats gemaakt voor lafheid, en de kudde wordt overgelaten, niet enkel aan de wolven, maar aan de briesende leeuwen en iedere andere personificatie van ketterij en onwaarheid. De bisschoppen zijn vergeten hoe ze moeten onderrichten, zijn machteloos om te corrigeren en lijken niet in staat om de wrede invasie van de LHBT propagandamachine in de Katholieke scholen tegen te houden, en nergens anders is dit meer evident dan in Brittannië.”

Verder wijzen ze erop dat  we middenin de grote apostasie zitten, voorzegd door de H. John Henry Newman en de Zalige A.K. Emmerick:

“De naderende massale apostasie van de gelovigen, zo duidelijk voorzien door de gezegende John Henry Newman in 1878, is nu over ons gekomen.

Hoewel we volkomen onbelangrijk zijn, kunnen wij voor diegene die geïnteresseerd is in heremieten die zich durven uitspreken, niet stil blijven, uit angst om niet enkel onze eigen ziel te verdoemen, maar de zielen van talloze anderen. Wij, die de wachters van de Kerk zijn, die moeten spreken vanop de wachttoren van de Kerk, hebben geen enkele keuze dan onze gehoorzaamheid aan Paus Franciscus terug te trekken, en communie met de H. Stoel te verbreken. We doen dit met grote angst en schroom, maar we kunnen niet deelnemen aan de zonde van de paus. Dit is geen daad van schisma, noch is het een daad van rebellie, het is een daad van ware voorzichtigheid, want niemand met een gezond verstand zou in een brandend gebouw blijven, noch stilletjes mee de dieperik ingaan met het zinkende schip. Ze zouden trachten niet enkel zichzelf te redden, maar anderen te waarschuwen en hen naar de veiligheid helpen.

De H. Roomse Kerk werd de afgelopen 60 jaar onverbiddelijk getransformeerd in de Valse Kerk, geprofeteerd door de Zalige Anna Katharina Emmerick. De structuren van de Kerk en haar leer werden geïnfecteerd door ketterij en wandaden, en diegenen die van de Kerk van Christus zijn, moeten uit de Valse Kerk komen, net zoals de eerste Christenen die op wonderbare wijze uit Jeruzalem werden geroepen voordat deze in 70 A.D. werd verwoest. Dit zijn werkelijk wanhopige tijden, die wanhopige maatregelen eisen. We hebben schoorvoetend zo’n drastisch standpunt moeten innemen, omdat de opvolgers van de Apostelen, namelijk de bisschoppen, geconfronteerd met de horror van een afvallige paus, er niet in geslaagd zijn de poorten van de Kerk te verdedigen, terwijl de horden van de Hel zoveel van de Stad van God plunderen.

Echter, hoe klein we ook zijn, en hoezeer deze verklaring ons tot vervolging zal brengen, het is het waard. Want het is waarlijk een wonderbaar iets om te strijden voor de Goddelijkheid en de Majesteit van Christus die onze Heer is, onze Kapitein en onze Koning; en voor zijn geliefde bruid de Kerk, die veel te lang zo schaamteloos gebruikt en misbruikt geweest is.”

De leden van het kluizenaarschap omvatten Vader Stephen Kerdrel, Zuster Colette Roberts en Broeder Damon Kelly, die in het verleden nog gearresteerd geweest is omwille van zijn publieke kritiek op homoseksualiteit en abortus.

Kort na de publicatie van deze tekst werden ze door Bisschop Brian McGee geëxcommuniceerd en op Kerstmis hiervan op de hoogte gebracht.

Bron: Complicit Clergy