Eindtijdvisioen van de Zalige A.K. Emmerick over de Paus die Rome verlaat

Hieronder volgen enkele bijzondere uittreksels uit visioenen en voorzeggingen van de Zaligverklaarde Duitse zieneres Anna Katharina Emmerick (+1824) omtrent de Kerk in de laatste tijden, en de Paus die Rome ontvlucht.

Op 1 oktober 1820:

“De kerk is in groot gevaar. We moeten bidden dat de paus Rome niet zou verlaten; als hij dat zou doen, zouden er talloze slechte dingen hieruit voortkomen. Ze eisen nu iets van hem. De Protestantse leer en die van de schismatische Grieken zullen zich overal verspreiden. Ik zie nu dat in deze plaats (Rome) de (Katholieke) Kerk zo behendig wordt ondermijnd, dat er nauwelijks honderd priesters overblijven die niet zijn misleid. Ze werken allemaal voor vernietiging, zelfs de geestelijkheid. Een grote verwoesting is nu nabij.”

“In die dagen zal het geloof erg laag vallen en zal het slechts op sommige plaatsen behouden blijven.”

“Bij de Kleine Zwarte Man in Rome, die ik zo vaak zie, werken velen voor hem zonder dat ze duidelijk weten waarvoor. Hij heeft ook zijn agenten in de Nieuwe Zwarte Kerk. Als de Paus Rome verlaat, krijgen de vijanden van de kerk de overhand. Ik zie de Kleine Zwarte Man in zijn eigen land veel diefstallen plegen en dingen in het algemeen vervalsen. Religie wordt daar zo vakkundig ondermijnd en onderdrukt dat er nauwelijks 100 trouwe priesters zijn. Ik kan niet zeggen hoe het is, maar ik zie mist en duisternis toenemen …”

 

7 oktober 1820:

 

“We gingen door een aantal prachtige kamers (onaangetast door het vuur), en uiteindelijk bereikten we de paus. Hij zat in het donker en sliep in een grote fauteuil. Hij was erg ziek en zwak; hij kon niet meer lopen […]

Ik vertelde de paus van de bisschoppen die spoedig zullen worden benoemd. Ik vertelde hem ook dat hij Rome niet mocht verlaten. Als hij dat zou doen, zou het chaos zijn. Hij dacht dat het kwaad onvermijdelijk was en dat hij moest vertrekken om veel dingen naast zichzelf te redden.”

Dit is Paus Benedictus bij zijn vertrek uit Rome gisteren:


In 1821 zag ze dit:

“Ik zie veel geëxcommuniceerde geestelijken die er niet bezorgd over lijken te zijn, en zich er zelfs niet van bewust zijn. Toch worden ze (ipso-facto) geëxcommuniceerd wanneer ze meewerkten aan ondernemingen, verenigingen aangaan en meningen omarmen waarover een anathema is uitgesproken.Daaruit blijkt dat God de decreten, bevelen en verboden van het hoofd van de kerk bekrachtigt, en dat Hij ze van kracht houdt, ook al tonen mensen zich er geen zorgen over, verwerpen ze ze of lachen ze uit om te lachen.”

22 april 1823:

“Ik zie dat wanneer de wederkomst van Christus nadert, een slechte priester de Kerk veel kwaad zal doen.”

Opvallend: de pro-LHBT vader James Martin S.J. is sinds enige jaren een prominente figuur geworden binnen de Kerk. Hij past helemaal in de omschrijving van A.K. Emmerick.

 

 

“Wanneer de tijd van het bewind van de Antichrist nabij is, zal er een valse religie verschijnen die tegen de eenheid van God en Zijn Kerk zal zijn. Dit zal het grootste schisma veroorzaken dat de wereld ooit heeft gekend. Hoe dichter de tijd van het einde, hoe meer de duisternis van Satan zich op aarde zal verspreiden, hoe groter het aantal kinderen van corruptie zal zijn, en het aantal rechtvaardigen zal dienovereenkomstig afnemen … ”

Bron: JesusMariaSite