Homolobby

Vader Martin in ‘gay-pride-Mis’: “Wees hoopvol, want de paus heeft veel LHBT-vrienden en heeft vele pro-LHBT kardinalen en bisschoppen aangesteld”

In juni celebreerde Vader James Martin, de speciale adviseur van Bergoglio, een ‘gay-pride-Mis’ waarbij hij ‘LHBT (Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender)-Katholieken’ vertelde om hoopvol te zijn, omdat Bergoglio “LHBT-vrienden” heeft, en vele “pro-LHBT kardinalen en bisschopen” heeft aangesteld. 

Vader Martin is raadgever bij de communicatieafdeling van het Vaticaan, die campagne voert voor een grotere acceptatie van homoseksualiteit binnen de Katholieke Kerk. De Jezuïet celebreerde op 29 juni de “gay-pride-Mis” in de parochie van St. Franciscus van Assisi in New York City, dat bekend staat voor z’n LHBT-apostolaat. Eén van de leiders van dit “apostolaat” heeft ook al geld opgehaald voor Planned Parenthood, de abortusgigant van de VS.

Bergoglio heeft veel LHBT-vrienden

Martin zei dat “LHBT-katholieken” zich taai moeten houden als antwoord op kritiek omtrent de LHBT-ideologie. Volgens hem zijn er de afgelopen jaren veel “positieve stappen” geweest voor “LHBT-katholieken.” Eerst en vooral sprak hij over de fameuze woorden van Bergoglio over homoseksuelen: “Wie ben ik om te oordelen?” Martin gaf verder aan dat Bergoglio de “eerste paus” is om het woord “homo” te gebruiken, en hij voegde eraan toe dat hij “vele LHBT-vrienden” heeft. “En hij heeft vele pro -LHBT-kardinalen, aartsbisschoppen en bisschoppen aangesteld.”

Voor James Martin is een andere “positieve trend” dat meer en meer katholieken “uit de kast komen en open zijn over hun genderidentiteit.” “Zij en hun families brengen hun hoop en hun verlangens in hun parochies, en langzaamaan wordt de cultuur van de Kerk veranderd.”

Ondanks deze trend, laakte Martin het feit dat dit “een harde tijd is om een LHBT-katholiek te zijn.” Hij verwees onder meer naar het “ontslag van LHBT-bedienden, die burgerlijk gehuwd zijn”, door katholieke scholen, die Katholieke leerkrachten eisen om model te staan voor de katholieke leer. Martin stelde ook “homofobe pastoors, pastorale werkers en parochianen” aan de kaak.

LHBT-mensen “zijn zoals Jezus”

Vervolgens vergeleek hij de misbegrepen LHBT-katholieken met Jezus, waardoor hij precies lijkt te insinueren dat Jezus een homoseksueel of transgender was: “Soms kan je familie jou verkeerd begrijpen, zoals de familie van Jezus deed. Soms zul je je onwelkom voelen op plaatsen, zoals Jezus in Samaria. Soms zul je je voelen alsof je geen huis hebt, zoals Jezus zich voelde.” Maar hij vermaande de LHBT-mensen om zich volledig te geven in het parochieleven, en is niet tevreden met verwelkomd worden in de Kerk, ze moeten zelfs de leiding te nemen: “LHBT-mensen zouden ten volle moeten deelnemen in alle apostolaten in de Kerk, niet gewoon verwelkomd en bevestigd en ingesloten worden, maar leidinggevend.”

“God creëert homoseksuelen”

Martin besloot met het promoten van het idee dat God “mensen creëert om een homoseksuele identiteit te hebben”: “Wees trots om katholiek te zijn. En voor mijn LHBT-broeders en -zusters en -aanverwanten, wees de LHBT-katholiek die geroepen bent te zijn door Jezus Christus zelf.”

Vader Martin vertelt de waarheid niet, want homoseksuele ‘gevoelens’ zijn een bekoring van de Satan, waar niet moet worden op ingegaan; en hij liet na te vertellen dat “LHBT-katholiek zijn zoals Jezus hen ertoe roept” inhoudt dat er géén relaties worden aangegaan, en dat men als ‘anders geaarde’ in kuisheid en onthouding moet leven. Maar integendeel, James Martin is net een promotor van het homohuwelijk, en vertelde zelfs dat homoseksuele “seks” geen zonde is, en dat het OK is volgens de Bijbel. Volgens hem is net homofobie “één van de grote zonden van de Kerk.”

Begin juni zei Martin nog aan zijn twittervolgers: “een gelukkige Pride-maand aan al mijn katholieke LHBTQ-vrienden.” In juni 2018 was Martin een spreker op het door het Vaticaan gesponsorde Wereldvergadering van Families in Dublin.

Bron: LifeSiteNews

Categorieën:Homolobby

Getagd als:

19 antwoorden »

 1. Beste mensen
  Ik ga niet in op het dwaze betoog van Vader Martin, want elk weldenkend mens zal daar met afschuw op hebben gereageerd. Het is echter niet nieuw dat priesters helemaal ontspoord raken. De boerenoorlog van 1381 stond onder leiding van John Ball, bijgenaamd “the mad priest”. Hij was verantwoordelijk voor de moord op Simon of Sudbury, de aartsbisschop van Canterbury. De boerenoorlog had ondertonen van wraak op het uitroeien van de satanisch georiënteerde Tempeliers 60 jaar eerder. Een ander voorbeeld van een opstandige priester is de Franse priester Richard Simon, die samen met Spinoza tot de vaders behoort van de moderne bijbelkritiek, die zoveel ravages heeft aangericht. Hij was het hoofd van de voorloper van de Vrijmetselarij, en werd door de Hugenotische dominee Jean Désaguliers opgevolgd. Deze Désaguliers heeft in 1717 de organisatie onder de naam van Vrijmetselaars aan de wereld voorgesteld kort nadat Simon overleden was.

 2. Twee opmerkingen :
  -bergoglio zou ondertussen reeds vele homo-vienden gewijd hebben… alsof die niet zou gebeurd zijn bij andere pontificaten.
  -u spreekt van een “bekoring” !!! Wat een goedkope uitleg. Graag een intellectueel bedat daarover in plaats van dit lacherig en niets onderbouwd van tafel te vegen. Toch wel eens de moeite waard om er over na te denken of het een ontologisch feit zou kunnen zijn.

   • De sexuele gerichtheid is een zielstoestand. Welnu, de ziel is de grote organisator van het leven en is het geheugen dat naar boven brengt via het bindmiddel van overeenkomst en affiniteit en dat door de generaties heen. We zijn wie we zijn door de kettinglast van ons verleden en door onze eigen ervaringen. De vroege jeugdervaringen vormen de emotionele grondslag van hetgeen later de persoonlijkheid vormt. Maar er is ook een overgeërfde geneigdheid, hetgeen we het ingeboren karakter noemen. De vatbaarheid voor het een of het ander verschilt van mens tot mens en het is bij niemand ten principale rozengeur en maneschijn, wat de Joden de jetzer hara noemen of de neiging ten kwade. Die verkeerde neigingen moeten we trachten te beheersen. Satan zal dat proberen te verhinderen en daarom mogen we echt wel spreken over een duivelse bekoring als we daardoor voor onze jetzer hara zwichten. We hebben ook onze engelbewaarder en ons geweten (in zoverre dat nog functioneert) die ons tot het God welgevallige denken en doen willen brengen, en natuurlijk zijn er de genademiddelen van de kerk, de sacramenten. Een goede biecht die vergezeld gaat van het voornemen om deze of gene zonde te vermijden schenkt ook de genade om tot een stapsgewijze hervorming te komen van onze ziel: een stad veroveren kost tijd. Maar als het goede voornemen ontbreekt, ja het onwelgevallige zefs als nobel wordt voorgesteld dan is het hek van de dam. Nog een laatste opmerking: Gods regels zijn er om tot een gelukkige samenleving te komen. Een alternatieve weg bestaat niet.

 3. Geert Van den Berghe, Inderdaad, er zijn homo priesters overal ter wereld dat is niet te ontkennen. Maar het is nu een groot verschil, namelijk diegene die deze “paus” tot zijn vriendenkring heeft gemaakt promoten transgenders idealen/ lhbt gedachten en of abortus.

  Waarom vindt u eigenlijk dat bekoring een goedkope uitleg is?
  Naar mijn idee bekoort Satan juist ieder van ons, ook probeer hij deze priesters te verleiden tot zondaars.

  En God is zeer tegen deze zonden. Er staat zelfs in de Bijbel dat diegene met hetzelfde geslacht slachtverkeer heeft ter dood gebracht moet worden.

  Zoals ik al schreef haat God de zonden, maar niet de zondaars. Dezen zijn altijd welkom. Alleen zij moeten niet in hun zonden blijven steken, maar bekeren.

  En zoals men ziet is deze priester een Satan liefhebber. Zie zijn tekens met zijn hand.

  Deze priester had allang op non actief moeten zijn, net als zijn collega’s priesters die transgenders idealen/ lhbt gedachten en of abortus promoten.

 4. Zo zie je maar dat ‘father’ Martin de Bijbel niet eens geloofd. De Bijbel spreekt zich, zo wel in het Oude als in het Nieuwe Testament, heel duidelijk uit TEGEN de homosexualiteit! God houdt van de zondaar, dat is waar, maar haat deze zonde! De geloofsafval van Rome gaat steeds sneller, wie ziet het nog niet?!

  • Helaas ken ik heel veel mensen, die het nog steeds niet zien of willen zien. Ik ben zelfs van de koffietafel weggejaagd, door mede parochianen om dit soort onderwerpen. Ook over het vernieuwde onze vader en over “de paus ” moet je het niet hebben. Dat valt verkeerd, en wordt je de mond gesnoerd

 5. In heel deze kwestie wordt steeds de verkeerde vrzag beantwoord?… die is volgens velen (o.a. Martin) “waar voelen mensen zich goed bij? hoe worden alle mogelijke toestanden geaccepteerd, getolereerd, normaal gevonden zodat niemand zich gediscrimineerd voelt?” De enige vraag die priesters zich zouden moeten stellen is “hoe komen alle gekwetste zondige mensen in de hemel?” Probleem is dat ervan wordt uitgegaan dat alle mensen recht hebben op de hemel na dit bestaan en dat de hel niet verzoenbaar is met Gods grote barmhartigheid… Jezus Zelf zegt nochtans precies het tegenovergestelde: “Breed is de weg en wijd de poort die naar het verderf voert. En smal is de weg en nauw de poort naar de hemel en WEINIGEN zijn er die hem vinden….” Hij heeft ook gewaarschuwd dat er vlak voor zijn wederkomst vele valse profeten zullen spreken in Zijn Naam om mensen te misleiden, zodat zelfs de uitverkorenen zullen misleid worden… Laten we op onze hoede zijn voor profeten wiens “leer” afwijkt van wat we altijd geleerd hebben. Heel deze gay-pride en genderideologie die zelfs onze kinderen wordt aangepraat zijn perverse tekenen van de eindtijd

   • Terechte opmerking. Lijkt inderdaad misschien zo. Maar video laat dat beetje in het midden nmm. Ik zou eerder zeggen dat ze zo weinig steun en onderricht kreeg bij ons, whats new (snif), dat ze zelfs hulp moest zoeken bij protestanten Denk niet dat ze onze Heilige Kerk heeft verlaten.

 6. Telkens ik de foto hierboven bekijk krijg ik gewelddadige neigingen, er bekruipt mij een vreemd gevoel dat ik niet kan beschrijven. Zou dit zondige gedachten van mij zijn of is dit een uitgelokte allergische reactie op een hoop vuiligheid waar ik mottig van word ? In elk geval kan ik dit gevoel niet wegcijferen maar ik kan wel mijn gewelddadige neiging om deze confrater onder mijn hiel te vermorzelen bedwingen ! Vergeef mij mijn heer en mijn God .

  • We hebben de foto gewijzigd naar een iets minder provocerend beeld.

 7. En de weinige leergetrouwe geestelijken die er nog zijn worden ontslagen of weggewerkt.Roma quo vadis?

 8. Ik sta er versteld van hoe snel de wereld, hoe snel de mensen en hoe snel de kerk verandert.
  Wat ik niet kan begrijpen is hoe deze paus is gekozen. Men zegt dat de keuze van de paus mede door de H. Geest wordt bepaald, maar in deze paus is de H. Geest niet eens aanwezig, gezien hij mensen zoals fr. Martin zulk deconstructief werk kan laten doen. Kardinalen en bisschoppen die verderf zaaien in de kerk, hoge functies geeft.
  Natuurlijk moet in deze tijd de kerk gezift worden, met zoals Jezus tegen Petrus gezegd heeft. Maar dat de strijd op deze manier zou zijn, van binnenuit, was toch wel 1 van de laastse dingen geweest die ik had verwacht.
  De trouwe priesters in deze tijd hebben het zwaar te verduren door mensen als deze paus en fr. Martin. Het innig gebed, zoals st. Clara altijd deed, is dan ook het enige wat we kunnen doen om de trouwe priesters en de ware gelovigen aan te bevelen bij God.
  Laten we ook innig bidden voor de ware bekering van deze paus en zijn aanhang, en natuurlijk voor de bekering van zo vele zondaars!