Wat is dat toch met Duitsland?

Wat is dat toch met Duitsland? Duitsland is het land dat Maarten Luther, Karl Marx, Adolf Hitler, Joseph Mengele, Angela Merkel en Kardinaal Marx heeft voortgebracht. Hoe komt het dat Duitsland zo vaak negatief in de berichtgeving komt, en dat steevast illustere figuren opstaan in dat land, die het naar de ondergang willen brengen? Hangt dit samen met de voorchristelijke geschiedenis van dit land? Oude demonen?

Mexico

We kunnen een parallel trekken met Mexico, waar tot de Spaanse verovering begin de 16de eeuw de Azteken aan de macht waren, die op hun piramidevormige tempels met de regelmaat van de klok mensenoffers brachten, door hen levend het hart uit te rukken. Mexico werd gekerstend, mede dankzij de verschijning van O.L.Vrouw van Guadalupe te Mexico-stad in 1531. Maar vandaag, zo’n 500 jaar later, wordt het land geteisterd door allerhande drugsbendes en doodseskaders die aan de lopende band op gruwelijke wijze mensen vermoorden en de organen uitrukken om die te verhandelen of te gebruiken bij satanische rituelen.

In 2007 werd in Mexico-stad abortus gelegaliseerd. Twee jaar later kreeg in Mexico een oude religie een exponentiële groei, mede gedreven door de drugskartels: de verering van “Santa Muerte”, een figuur van een skelet in een gewaad, soms afgebeeld met houweel en wereldbol. De verering was reeds van in 2001 in grote opmars. Men noemt deze figuur eigenlijk: “Nostra señora de la Santa Muerte”; vertaald als “Onze vrouw van de heilige dood”. Katholieke bisschoppen in Mexico zeiden dat ze hiermee niemand anders dan Satan zelf vereren. Het sterke is dat in 2007 deze “satansheilige” de 2de meest populaire aanbeden ‘heilige’ was in Mexico, naast de H. Judas Thaddeüs.

Het is duidelijk dat de oude demonen van het Azteekse heidendom daar opnieuw zeer actief zijn.

Duitsland

Maar kijken we nu naar Duitsland. In de prehistorie was de godsdienst van de Germanen een soort natuurgodsdienst (nog anders dan de Kelten) waarbij allerlei natuurgoden werden vereerd, die men verbond met bepaalde plaatsen in de natuur (zoals moerassen). De vruchtbaarheidsgoden werden steeds met water geassocieerd. Er werden onder andere houten beelden geofferd, met extreme seksuele kenmerken, maar ook mensen, die een gewelddadige dood ondergingen, zoals blijkt uit de archeologische vondsten in moerassen. Ze werden gewurgd, op het hoofd geslagen en de keel overgesneden, en vervolgens in het moeras gegooid. In velen gevallen werden stenen en stronken gebruikt om te verzekeren dat het lichaam van het slachtoffer dat in het moeras was gegooid, onder water zou blijven. In de meer westelijke gebieden waar meer Keltische invloeden waren, werden mensen in het bijzijn van een druïde met een dolk neergestoken, waarbij de druïde aan de hand van de spasmen van de stervende persoon toekomstvoorspellingen deed.

Duitsland heeft een zeer woelige geschiedenis achter de rug. Duitsland werd in de eerste eeuwen na Christus gekerstend, en het werd grotendeels Katholiek. Maar in 1517 stond een katholieke pater op die de afscheuring leidde van een deel van de Duitse Kerk van Rome, wat later de Lutherse Kerk werd en al snel zou versnipperen in diverse protestantse Kerken. Dat was een enorme ramp voor het Duitse volk, en voor heel Europa.

In 1818 werd in Trier, Duitsland, Karl Marx geboren, die in 1848 zijn “Communistisch Manifest” schreef. Marx is de bedenker van het Marxisme, dat de basis was voor het latere ‘Leninisme’ of het Bolsjewisme – dat op zijn beurt de grondslag was van de Communistische bewind in de Sovjet-Unie, dat zijn aanvang nam met de Oktoberrevolutie in 1917.

In 1914 was Duitsland ook de aanstoker van de Eerste Wereldoorlog, die vier jaar zou duren en miljoenen mensenlevens zou eisen. Duitsland was het land dat als eerste gifgassen gebruikte in de loopgravenoorlog, namelijk in de tweede slag om Ieper in 1915. Indien het chloorgas werd ingeademd, reageerde het met het vocht in de longen, waardoor zoutzuur werd gevormd, dat het weefsel aantastte en de dood door verstikking door het wegbranden van de longen tot gevolg had.

Duitsland werd gestraft met het Verdrag van Vesailles, waarbij hen een zeer hoge boete werd opgelegd en ze delen van hun grondgebied en al hun koloniën moesten afstaan aan andere landen en hun leger moesten ontmantelen.

Na WOI kwam de Weimarrepubliek, waarbij in die jaren de economie – vanwege die enorme geldboete – het heel slecht deed. Er kwam hyperinflatie: geld werd waardeloos. De NSDAP – de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij won aan macht, en het resultaat was: Adolf Hitler en WOII.Tijdens het bewind van de Nazi’s met Adolf Hitler aan het hoofd, kwamen de oude Germaanse demonen van het heidendom weer de kop op steken. Hitlers hakenkruis was dan ook een heidens symbool.

De Nazi’s begonnen met het euthanaseren van mentaal gehandicapten en mindervaliden die als een last voor de samenleving werden beschouwd. Tevens werden concentratiekampen opgericht voor de “untermenschen”. Joden werden massaal gearresteerd, naar de kampen gebracht en uiteindelijk vergast en gecremeerd, maar ook katholieke priesters werden (o.a. in Polen) gearresteerd en gevangen gezet. Zo is de Zalige priester Titus Brandsma, die werd vermoord met een spuit, één van de katholieke martelaren onder de Nazi’s.

De bekende Nazidokter Josef Mengele, beter bekend als de “engel des doods”, voerde vele gruwelijke proeven uit op gevangenen in het concentratiekamp van Auschwitz. De gevangenen werden bij aankomst in het kamp door Mengele geselecteerd. Degenen die niet door de selectie kwamen, werden direct doorgestuurd naar de gaskamer.

Mengele werd berucht door zijn wrede medische experimenten in Blok 10 van Auschwitz, op gevangenen en in het bijzonder op tweelingen, die door hun genetische gelijkheid van belang werden geacht voor de eugenetica. Onder de experimenten vielen onder meer blootstelling aan kou tot de dood erop volgde, gruwelijke experimenten in vacuümkamers, het amputeren van ledematen en verwijderen van organen zonder verdoving en het uitproberen van medische behandelingen en geneesmiddelen.

De demonen van het Germaanse heidendom leken in die jaren als het ware geheel ontketend. De sadistische gruwelijkheden die toen bedreven werden zijn onvoorstelbaar.

In 1945 kwam een einde aan Nazi-Duitsland. Opnieuw werd Duitsland gestraft, met gruwelijke bombardementen op o.a. Dresden, waarbij met behulp van brandbommen de hele stad werd verwoest: enkel de muren van de gebouwen stonden nog recht. Berlijn werd ingenomen door de Sovjets, en werd communistisch. West-Duitsland was bezet door de Amerikanen, Oost-Duitsland door de Russen. Er werd een scheidingslijn getrokken: de Berlijnse muur. Links was de Bondsrepubliek Duitsland; rechts de DDR of de Duitse Democratische Republiek. Deze muur bleef overeind tot 1989.

In de jaren 1960 was West-Duitsland één van de eerste landen waar de handcommunie en het volksaltaar werd geïntroduceerd. Het modernisme was reeds diep geworteld in de Duitse Kerk. Veel modernistisch denkende katholieke prelaten en theologen kwamen dan ook uit Duitsland. Denken we maar aan de in modernistische kringen gewaardeerde zeer liberale lutherse en ketterse theologen Bultman en Bonhoeffer (beiden de “favoriete theologen” van Kardinaal De Kesel); Hans Urs von Balthasar, de dissidente Hans Küng en vele anderen, zoals ook Kardinaal Kasper. Zelfs Ratzinger (Paus Benedictus XVI) was in de periode van Vaticanum II als theoloog vrij modernistisch, maar is later op zijn stappen teruggekeerd. De Kerk in Duitsland begon aan zijn rit richting de afgrond. (We moeten wel vermelden dat er uiteraard ook een tegenbeweging van traditionele katholieken is ontstaan, maar die zijn uiteraard in een kleine minderheid).

Uit de communistische DDR kwam Angela Merkel, die als bondskanselier vanaf 2015 opnieuw Duitsland richting de afgrond wilde brengen met haar ‘Wir schaffen das’ – migrantenbeleid. Duitsland is het enige land in West-Europa dat sinds het uitbreken van de zogenaamde “vluchtelingencrisis” in 2015 zoveel migranten heeft opgenomen in verhouding met het bevolkingsaantal. Het gaat uiteraard niet enkel om Syriërs, maar ook om moslims uit Afrika enz. Sindsdien is Duitsland zeer onveilig geworden: criminaliteit (verkrachtingen, berovingen) is enorm toegenomen. Er wordt zelfs gesproken over een soort “omvolking” (dat is: de originele bevolking wordt vervangen door migranten). In bepaalde delen van Berlijn zijn er naar verluidt reeds no-go zones, waar de stad de controle heeft verloren over bepaalde wijken.

(Photo by Carsten Koall/Getty Images)

Terug naar de Kerk: Het is in Duitsland dat in 2020 de modernistische Katholieken, onder leiding van de liberale bisschoppen, waaronder de zeer liberale Kardinaal Marx, de “Synodale Weg” willen opgaan, een eigen weg los van Rome die volgens hen niet snel genoeg de gewenste modernistische “hervormingen” doorvoert. Deze weg, waar zware zonden zonder meer worden vergoelijkt, werd reeds door traditionele katholieke prelaten bekritiseerd als zijnde een potentiële tweede Kerkscheuring, na deze teweeg gebracht door Luther ruim 500 jaar geleden.

Wat is dat toch met Duitsland?