Kardinaal Tagle (de “Aziatische Franciscus”) aangeduid als Prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie

9 octobre 2015 : Le Card. Luis TAGLE lors du synode sur la famille. Vatican, Rome, Italie. October 9, 2015: Card. Lui s TAGLE during the Synod on the Family. Vatican, Rome, Italy.

Bergoglio heeft zijn goede vriend Kardinaal Tagle, Aartsbisschop van Manila, benoemd tot nieuwe Prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie. Hierbij wordt Tagle tot één van de meest vooraanstaande postjes benoemd binnen het Vaticaan. Tagle staat bekend als modernist, uitgesproken pro-Bergoglio; pro-LHBT en vijandig tegenover de Tridentijnse Mis. Hij wordt vanwege zijn persoonlijkheid en zijn openlijke steun aan de agenda van Bergoglio ook wel de ‘Aziatische Francisus’ genoemd. 

Op 8 december gaf het Vaticaan een verklaring waarin ze aankondigden dat Kardinaal Tagle Kardinaal Filoni zal opvolgen als Prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren (vroeger bekend als de Congregatie voor de Verkondiging van het Geloof). Kardinaal Filoni is nog maar 73, en zijn 5-jarige termijn zou pas eindigen in 2021. Filoni wordt benoemd tot Grootmeester van de Orde van het H. Graf van Jeruzalem.

In juni laatstleden werd de Congregatie voor de Verkondiging van het Geloof omgevormd tot een “superdicasterie” voor de Evangelisatie. Deze nieuwe superdicasterie krijgt sinds de grondige hervorming van de Curie en de publicatie van de Apostolische Constitutie Praedicate Evangelium – waar Kardinaal Müller over aan de alarmbel trok – voorrang op o.a. de Congregatie van de Geloofsleer.

Houding tegenover LHBT

In 2015 suggereerde Tagle dat het “harde en zware” standpunt van de Katholieke geestelijken tegenover homoseksuelen en hertrouwde gescheiden Katholieken schade had berokkend, en dat de Kerk een houding moet aannemen die beter aangepast is aan deze tijd. Onder zijn leiderschap in Manila werd ook propaganda gemaakt om homoseksuelen en transgenders beter te omarmen.

In 2018 zei Tagle dat hij “een gevoel” had dat LHBT-kwesties in het einddocument van de Jeugdsynode zouden vervat zitten, maar hij was niet zeker onder “welke vorm en benadering”. Kardinaal Müller zei echter dat de term “LHBT” geen plaats heeft in Kerkelijke Documenten.

School van Bolonga

Kardinaal Tagle lijkt ook banden te hebben met de liberale “School van Bolonga”, een school van Italiaanse liberale kerkelijke historici, die lange tijd de historiografie van het Tweede Vatiaans Concilie domineerden, en de scheur met het verleden sterk benadrukten als een positieve realiteit, waarbij een liberale interpretatie van de Conciliedocumenten werd aangenomen. Van 1995 tot 2001 was Tagle één van de 50 leden van het redactioneel bestuur van het 2500 pagina lange ‘Geschiedenis van Vaticanum II’. Het werk werd bekritiseerd voor het presenteren van een veel te progressieve interpretatie van het (uiteraard problematische) Tweede Vaticaans Concilie. Indien er geen vage, dubbelzinnige en problematische Conciliedocumenten zouden bestaan, zou er uiteraard ook geen discussie zijn over de interpretatie.

Hieronder nog een video van een dansende Kardinaal Tagle tijdens de Jeugdsynode:

Bron: LifeSiteNews