Kritiek op Bergoglio

George Neumayr: “Ik ben de keren kwijt dat paus Franciscus zijn middelvinger heeft opgestoken naar orthodoxe katholieken”

George Neumayr, auteur van ‘The Political Pope’, schreef onlangs een opiniestuk waarin hij Bergoglio “post-christelijk” noemt en dat met feiten onderbouwt. 

Ik ben de keren kwijt dat paus Franciscus zijn middelvinger heeft opgestoken naar orthodoxe katholieken – van het zeggen tegen ouders van grote gezinnen dat zij zich niet als “konijnen” hoefden te gedragen tot het uitlachen van een misdienaar omdat hij zijn handen vroom tegen elkaar hield (hij grapte tegen de onthutste jongen: “zijn ze aan elkaar geplakt?”), tot het zeggen dat priesters die aan de traditie gehecht zijn “neurotici” zijn. In Jorge Bergoglio heeft de wereld haar eerst post-christelijke paus gezien – een religieuze relativist in de stijl van de VN, die van iedere godsdienst houdt behalve van de zijne.

De brutaal ketterse Pan-Amazonesynode – zijn voornaamste organisatoren zijn onder meer voor vrouwelijke priesters, de afschaffing van het priesterlijk celibaat en voor LGBT-rechten – is op zichzelf een opgestoken middelvinger naar de katholieken. Dag na dag gedurende de synode is het geloof aangevallen als clerici katholieken de les lezen over de deugden van syncretisme, een stompzinnig multiculturalisme dat een Amazoonse vrouw verheerlijkt die beesten de borst geeft, en nu zelfs regelrecht heidendom. In zijn laatste dwaze daad heeft hij de politie de Pacha-afgodsbeelden uit de Tiber laten vissen die een anonieme katholiek verwijderd had uit een kerk vlak bij het St.-Pietersplein en in de rivier had gegooid.

De schrijvers in Onion moeten zich op het hoofd hebben gekrabd hoe ze daar een satire op konden maken. De koppen die zij verzinnen kunnen het niet winnen van de echte koppen: “Paus Franciscus vraagt vergiffenis nadat de Amazonebeelden gestolen en in de rivier gegooid zijn”. Zijn verontschuldiging was van het meest politiek correcte soort: “Als bisschop van het diocees, vraag ik vergiffenis aan de mensen die hierdoor beledigd zijn”.

De post-christelijke paus maakt in een sneltreinvaart Rome opnieuw heidens. Je vraagt je af of zijn verontschuldigingen ook zullen uitgaan naar de afstammelingen van de oude Romeinen die goden en godinnen aanbaden. Wellicht zal paus Franciscus opdracht geven dat de heidense tempels, die tot kerken zijn omgebouwd, in Rome opnieuw terugkeren naar hun oorspronkelijke vorm. Immers als een natuurgodin als Pachamama katholiek “respect” verdient, zoals Bergoglio beweert, dan verdienen zeker Zeus en Minerva ook een nieuwe eerbiedsbetuiging. Onder een post-christelijke paus heeft het Vaticaan zowel zijn verstand als zijn ziel verloren en heeft dus noch het verstand noch het geloof om een onderscheid te maken tussen goed en kwaad in cultuur of religie. Het relativisme dat opgesloten ligt in de weigering te oordelen over de cultuur en de nolens volens vermenging van godsdiensten, is als een zuur dat door alles heen brandt wat het aanraakt. De Kerk is verschrompeld in de mate dat ze eraan is blootgesteld. In de weigering ergens voor te staan werpen de relativisten zich neer voor alles, inclusief het Amazoonse heidendom.

Wat ons wordt voorgesteld als “respect voor de cultuur” is in feite verachting van de cultuur, – de zorgeloze minachting van de liberalen die alles van de Pieta tot de Pachamama reduceren tot hetzelfde betekenisloze niveau.

Omdat het verboden is te oordelen over de Amazonecultuur, moeten multiculturalisten alles in de Amazone als hetzelfde behandelen wat betekent dat zij nooit echt waarderen wat er goed in is.

Alleen een diletantistische moderne jezuïet zoals Franciscus heeft de brutaliteit deze synode, die een gigantische manipulatieve en aanmatigende handeling is, te presenteren als een aanval op het “Westers kolonialisme”. In werkelijkheid is het eenvoudigweg een veruit ziekere vorm ervan: het kruis is vervangen door de blauwe vlag van de VN. In zijn schaduw wil een verbond van VN-engerds en ketterse Vaticaanse beambten de Amazoniërs met kleine Pachamama-afgodsbeelden laten spelen zolang zij hun politieke macht maar afstaan aan Brave-New-World-bureaucraten. Het laatste wat ze willen is dat de Amazoniërs hun eigen zaakjes regelen. En anders dan de vroegere missionarissen proberen de nieuwe kolonialisten van de VN niet de primitieve mensen te bevrijden van perversiteiten als infanticide (het doden van kleine kinderen) maar hen binnen te leiden in nieuwe perversiteiten – seksuele educatie van Planned Parenthood, genderneutrale wc’s, abortus op verzoek, eugenetica, euthanasie, alomtegenwoordige porno, en talloze ander moderne vorm van verloedering.

De synode gaat niet over heiligheid maar over macht – een poging van de Verenigde Naties en het Vaticaan om uit Latijns-Amerika een streek los te maken die zij kunnen controleren en beheren volgens hun totalitaire voorkeuren. En voor een post-christelijke paus heeft de synode de toegevoegde bonus dat ze kan dienen als een voorwendsel voor disciplinair en theologisch geknutsel en als bezegeling van de syncretische richting van de Kerk sinds Vaticanum II. In naam van hulp aan de Amazoniërs gebruikt hij hen gewoonweg als een excuus om de leer af te zwakken, de discipline te verzwakken en de Kerk te politiseren.

Enkele weken geleden was er ophef in het Vaticaan dat de paus zijn favoriete interviewer had gezegd dat hij niet geloofde in de godheid van Christus op aarde. (De paus heeft dit verhaal nog steeds niet persoonlijk en direct ontkend). Nu is de ophef over het feit dat hij heidense afgodsbeelden terugbrengt naar het St.-Pietersplein, waar zijn voorganger gekruisigd is omdat hij weigerde voor de Romeinse afgoden te buigen. Maar al deze problemen zijn in feite maar een en hetzelfde probleem – het verbijsterende schandaal van een post-christelijke paus.

George Neumayr, 27 oktober 2019

Bron: The Spectator, via Fortesinfide

Categorieën:Kritiek op Bergoglio

22 antwoorden »

 1. Dank jullie wel beste redactie van Restkerk voor jullie steeds weer goede informaties. Ik wens jullie Gods zegen en ik zal tijdens de heilige Mis voor jullie en jullie apostolaat bidden. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Door ons gebd kunnen wij samen ook deze Apostasie, deze ketterse en vooral heidense invloeden overwinnen.

   • |
    Geachte Redactie,
    dan zou ik de priester voor`alles danken, vanwege de toekenning aan jullie, van het (functioneel) APOSTOLAAT !! — immers, dat is altijd gekoppeld aan de GAVE van het apostelschap — en dat is de hoogste gave, volgens zowel Paulus als ’t boek Openbaring …

 2. Indien paus Franciscus de eerste post-christelijke / post-katholieke paus is en onvoldoende kardinalen, bisschoppen, priesters, diakens,theologen, gelovigen hiertegen reageren maar integendeel, kritiekloos meelopen, hebben we dan te maken met een post-christelijke / post-katholieke kerk? Hebben de sedevacantisten dan toch gelijk? Sinds het Tweede Vaticaans Concilie heeft zich dan een diabolische transsubstantiatie van de katholieke kerk voorgedaan. Ze zou dan zijn veranderd in een kerk van Satan, maar met alleen nog de uiterlijke kenmerken van de katholieke kerk. In elk geval, de katholieke kerk als gemeenschap van oprecht gelovigen (hiërarchie en leken) gaat doorheen een diepe crisis, misschien wel strijd op leven en dood. Het is daarom nu meer dan ooit de opdracht van elke christen / katholiek zijn geloof kritisch te doordenken en bij het ontmaskeren van leugens, wie die ook vertelt, niet te zwijgen maar op een loyale wijze kritiek te geven.

 3. Maar is er nu écht geen procedure om een impeachment in te leiden voor deze heidense paus. Dat kán toch zomaar niet !?

 4. ’n reuze goed artikel, van die, uh … George Neumayr -( echt geen woord teveel gesproken )- en inderdaad, wat moet doorgaan voor *bevrijding*, is gewoon ’n nieuwe vorm van politieke kolonisatie …

 5. Op ” xandernieuws.net ” kan je lezen dat Bergoglio mensen die ontkennen dat er een klimaatcrisis is, veroordeelt tot zondaars. Het ontkennen van een klimaatcrisis moet als zonde beschouwd worden , aldus Bergoglio. Nou hoop ik toch echt dat meer bisschoppen in het verzet komen in navolging van Mgr Mutsaers.

 6. M.i moeten kardinalen en bisschoppen massaal in verzet komen tegen Bergoglio ook om hem de mogelijkheid te ontnemen om door te gaan met acties tegen individuele personen die tegen zijn dwalingen protesteren.

 7. STOP MET AAN BERGOGLIO TE REFEREREN ALS ‘PAUS’

  B is onrechtmatig gekozen. Is dus GEEN paus. B noemt zichzelf nog niet eens ‘paus’.
  B ‘paus’ noemen is daarom steun aan de coup van de vrijmetselaars in de RKK.

  ‘Tuurlijk’ bliijven RKCn als schoothondjes braaf impliciet B all eer geven van het
  pausschap. WAKKER WORDEN!!!!

  • Ach Fatima, dat is het nu net hé ! Als schapen laten ze zich nog liever naar de slachtbank leiden door die verraders ! En ja, technisch gezien is Bergoglio zelfs schuldig aan hoogverraad. In de Middeleeuwen zouden ze hem al een kopje kleiner gemaakt hebben, denk ik…

 8. Noch het artikel, noch de respondenten geven enig bewijs voor hun stellingname.
  Is dit de stijl die Restkerk voor staat? “Alleen een diletantistische moderne jezuïet zoals Franciscus heeft de brutaliteit deze synode, die een gigantische manipulatieve en aanmatigende handeling is, te presenteren als een aanval op het “Westers kolonialisme”.” Zullen we hierin de onwaarheden tellen? Dit artikel is een belediging van de paus, het instituut en de volledige katholieke kerk.

  Ik vrees dat ik me uitgedaagd voel om op korte termijn een contra-Restkerk site via WordPress in het leven te roepen om uw ouderwetse, starre, kortzichtige artikelen te weerleggen zonder u overigens met name te noemen; dat zou teveel eer zijn. Een alternatieve site dus met de echte gefundeerde en wetenschappelijke gegevens.

  Ja, het is mij bekend dat: “Reacties […] die inhoud bevatten die niet wenselijk is op Restkerk.net zullen worden verwijderd.” Ik keur dit standpunt overigens af. U zult deze reactie om die reden weer niet publiceren neem ik aan.

  Ik zal de redactie van WordPress vragen of zij achter deze stellingname en discriminatoire acties staan. Zo niet, om uw site onmiddellijk te verwijderen.

  • Als je dit doet, komen we in opstand ! Restkerk durft tenminste de waarheid te vertellen over deze ‘paus’ ! Als dit een belediging is voor laatstgenoemde, dan is dit maar zo. Bergoglio heeft het enkel aan zichzelf te danken. Ik moet dat stukske Jezuïet al een hele tijd niet. Die vent spoort niet & jij bent precies de enige die dat durft tegen te spreken. Trouwens, overal komen de wakkere gelovigen in opstand (hiervoor heb je Restkerk nog niet nodig), en alsjeblieft probeer ons niet tegen te houden, zelfs al is de prijs hiervoor een schisma om u tegen te zeggen… En denk eraan : conservatief zijn is niet de klok achteruit zetten, maar juist zetten !

  • |
   @highcolder ?
   indien je toevallig een jezu’iet bent ?… besef dan wel dat het mogelijk jouw mede jezu’ieten zullen zijn, die een zware aanslag gaan plegen op het leven van jullie eigen! Franciscus Bergoglio !? — doch dat is niet erg, want FB wist al in 2013, dat er *iets* zou gaan gebeuren met ‘m, waardoor hij zou moeten gaan LIJDEN — de enige wens van FB was toen, naar z’n eigen zeggen, dat dit lijden : KORT zou gaan duren !?

   • Beste Johan, paus Franciscus hoeft niet beledigd te worden; daar kies je natuurlijk zelf voor; niet hij zelf. Çonservatief? Ik gebruikte die term niet. Blijkbaar weegt tijd zwaar voor je.

    Beste Hero, nee, ik ben geen Jezuiet; zelfs niet toevallig. Ik realiseer me dat er partijen in de kerk zijn die afstand nemen van de geldigheid van paus Franciscus en zich tegelijk katholiek blijven noemen. Dat is een tegenstrijdigheid die moeilijk hanteerbaar is. Om hem een doodswens toe te voegen lijkt me geen christelijke benadering.

    Laat me maar doorgaan met mijn oorspronkelijke acties. Uw onderschrijving van dat plan is hartverwarmend.

 9. Ik denk dat highcolder wel degelijk jezuïet is ! Anders zou hij niet zo van zijn oren maken… ‘T Is maar dat je ’t weet ! En dat hij eerst eens ophoudt met Bergogliopaus Franciscuste noemen. Daarbij vergeet hij nog dat er nog katholieken zijn die Rome niet erkennen ! Dus…??

 10. Beste Johan, ik maakte me niet druk om je reactie hoor.
  Ik hecht er wel aan om paus Franciscus onder die titel en functie aan te spreken.
  De vorige paus (Benedictus XVI) ded afstand van de zetel en paus Franciscus werd in een conclaaf tot zijn opvolger gekozen. Waar ligt uw probleem?

  Ik vergat het niet. Van mij mag ieder zich katholiek noemen bij voorkeur zolang hij of zij zich realiseert wat ‘katholiek’ betekent en wat het inhoudt of zou moeten inhouden.

  • Slaap maar rustig verder ! JOUW paus Franciscus werd door een staatsgreep aan het bewind gebracht via de vrijmetselaarskliek van Sankt Gallen, waartoe ook kardinaal Danneels behoorde . Dit negeren is zonder meer misdadig. Paus Benedictus heeft dus helemaal niet vrijwillig van zijn functie afstand gedaan. Met alle gevolgen vandien. En nog dit : Ik ben katholiek, maar niet langer rooms-katholiek…!

 11. In antwoord op Johan. Beste Johan, beschouw dit aub als mijn laatste reactie op dit artikel.
  In het wetboek van het kerkelijke recht CIC luidt canon 332 paragraaf 2: “Als het voorkomt dat de Paus afstand doet van zijn ambt, is voor de geldigheid vereist dat de afstand vrij geschiedt en op de juiste wijze kenbaar gemaakt wordt, niet echter dat deze door wie ook aanvaardt wordt.”
  Mij lijkt dat paus Benedictus XVI duidelijk zelf afstand deed van zijn ambt. Ik heb nooit de loop van een pistool gezien dat op hem gericht werd. De vraag is daarenboven of de paus gevolg aan dreigementen gegeven zou hebben als hij het niet eens was met zijn afscheid.

  Welnu, in Sankt Gallen kwamen zeven kardinalen bijeen die een ander beleid dan dat van Rome voorstanden. Ze vergaderden hoofdzakelijk in de periode voorafgaand aan de verkiezing van paus Benedictus XVI, van 1996 tot 2005. Daarna hebben de kardinalen nog maar twee keer vergaderd. De ‘voorgenomen’ verkiezing van paus Franciscus kon niet voorbereid worden in twee vergaderingen.

  Als vereist in het kerkelijk wetboek CIC Canon 331en 332 paragrafen 1 en 2 mochten in 2005 117 kardinalen, in conclaaf bijeen, de nieuwe paus kiezen met een tweederde meerderheid. Meer dan 78 stemmen waren aldus vereist. Kardinaal Ratzinger werd in vier stemrondes gekozen. In 2013 mochten 115 kardinalen een nieuwe paus kiezen. Tweederde meerderheid vereiste dus 77 kardinalen-stemmen. Kardinaal Bergoglio werd pas in vijf stemrondes gekozen. Vooropgezet???

  Ik beweer niet dat er geen stemmen opgingen die het niet met de keuzes eens waren. Maar is het aannemelijk of zelfs mogelijk dat maar zeven stemmen de overgrote meerderheid van 90% kunnen dwingen om hun voorstel te volgen? Bovendien komt de helft van de kardinalen van buiten Europa. Zouden die zich door de Sankt Gallen groep laten leiden of beïnvloeden? Ten slotte heeft niemand beweerd dat de loges van de Vrijmetselarij van invloed zouden zijn.
  Met andere woorden, hoezo is paus Franciscus niet de geldige paus?

 12. Beste Highcolder,
  Dat er wel degelijk Vrijmetselaarsloges bestaan voor kardinalen (en ook bisschoppen en abten) heeft Godfried Danneels zelf toegegeven in een (lang) interview op VRT in mei 2013 waarin hij o.a. letterlijk zei: “ja, ik geef toe dat ik het hoofd was van een -laten we het noemen: soort Maffia- binnen de Kerk, en dat de verkiezing van Ratzinger ons 8 jaar heeft doen verliezen, maar nu zijn we er dan toch in geslaagd….”
  En misschien heb je ook gezien dat Danneels mee op het balkon stond toen het “Habemus Papam” werd uitgesproken en Bergoglio werd voorgesteld als Franciscus I ?

  En waarschijnlijk ken je ook het Verdriet van O.L.Vrouw in 1846 in La Salette (waar Ze trouwens weende!) waar Ze o.a. zei: “Rome zal het geloof verliezen en de zetel worden van de Antichrist” en ook: “de hel is geplaveid met gemijterde hoofden” en nog een aantal andere voor de Kerk zeer droevige voorspellingen die thans bezig zijn uit te komen……. (Desgewenst som ik ze allemaal -er zijn er meer dan 30!- eens op).

  Of je een Jezuïet bent of niet weet ik niet, maar wat me wel opvalt in jouw “gekribbel” is het zeer denigrerend toontje dat je aanslaat tegenover al wie niet met jou akkoord gaat, en daarin trek je enorm veel op die andere Jezuïet (Bergoglio) met zijn opgestoken middelvinger naar de échte Godvrezende priesters en gelovigen! (of zoals de volksmond zegt: je hebt wel Jezuïetenstreken)!

  Van hetzelfde niveau is ook jouw dreiging om deze site te doen blokkeren en met een eigen site te beginnen! Doet me denken aan de communistische methodes om “andersdenkenden” het zwijgen op te leggen (ik heb enige jaren achter het IJzeren Godijn gewerkt en weet dus waarover ik het heb)!

  Maar desalniettemin : hartelijke groeten!
  Frans

 13. Beste Frans,

  Ik heb nergens een persoonlijke aanval geplaatst of mensen denigrerend toegesproken. Zeker niet in verband met Jezuïten. Ik hoor graag war je op doelde. Ik zelf heb op dit artikel onderbouwde reacties gegeven waarmee ik een onderbouwing van de tegenargumenten wilde loswrikken. Dat laatste is niet gelukt. Niemand gaf een onderbouwing van de losse flodders.

  Je opmerking over de vrijmetselarij onderschrijf ik. Natuurlijk zijn er kerkelijke functionarissen die er lid van zijn. Ik beweerde slechts dat er geen bewijzen zijn dat die lidmaatschappen van invloed waren of zijn op de besluiten in de conclaven waarin paus Benedictus XVI en Paus Franciscus I werden gekozen.

  Ja, het is bekend dat kardinaal Daneels een groot voorstander was van paus Franciscus en minder ingenomen met paus Benedictus XVI. Het is overigens ook vrij algemeen geaccepteerd dat kardinaal Daneels zijn opmerking over ‘… de Maffia in de kerk …’ ironisch bedoelde, daarmee antwoordend op de veelvuldige aanvallen op zijn possitie in de kerk. Evenzo is het algemeen geaccepteerd dat kardinaal Ratzinger een van de progressisten was in Vaticanum II. Daarna is hij, zeker als paus Benedictus XVI, aan te merken als meer traditionalistisch. Dat mensen een keuze maken tussen die twee polen lijkt me logisch.

  Het Verdriet van O.L.Vrouw, 1836, La Salette is me bekend.
  Dank voor het aanbod om de voorspellingen nog eens op te noemen. Het is niet nodig.

  Je sprak dus over mijn denigrerende toon. Wellicht mag ik je adviseren om de alinea in je eigen tekst, die over de Jezuïeten, nog eens na te lezen. Overigens mag ik laten weten dat de foto waarop paus Franciscus zijn middelvinger opsteekt naar priesters en gelovigen mij niet bekend is. Mogelijk wil iemand onder de lezers mij een verwijzing naar die foto toesturen.

  Ten slotte. Ik dreigde niet om de site te laten blokkeren maar overwoog dat, alsmede de bouw van een ‘Contra-Restkerk’ site op basis van het reglement van deze site, dat het zwijgen kan opleggen aan allen die een niet-welgevallige mening zijn toegedaan. Gelukkig zag de redactie deze misstap in. Ik ben hen daar oprecht dankbaar voor.

  Overigens, elke vergelijking van mij met het communisme gaat mank. Ook ik heb de nodige kennis van het voormalige Oostblok.

  Hartelijke groeten, Herman