Amazonesynode: Bergoglio was reeds in 2007 mee het brein achter het Aparecida-document dat toen door het Vaticaan gecensureerd werd

Er was in 2007 de beruchte bijeenkomst van Latijns-Amerikaanse bisschoppen in Aparecida, Brazilië, welke aanleiding gaf tot een document dat door het Vaticaan (onder Paus Benedictus XVI) gecensureerd werd – een document dat onder goedkeuring van Kardinaal Bergoglio werd gepubliceerd. En het waren de gecensureerde delen die Bergoglio het meest na aan het hart lagen. In een eerder artikel hadden we het reeds over Paus Benedictus die de dwalingen van dat document aan de kaak stelde. Wat Bergoglio in 2007 niet kon verwezenlijken, tracht hij nu opnieuw gedaan te krijgen. 

Eén van de sleutelfiguren van de Amazonesynode is de 81-jarige vader Paulo Suess, een professor Missiestudies in São Polo, Brazilië en lid van de groep Amerindia – een groep bestaande uit radicale bevrijdingstheologen waartoe ook de geëxcommuniceerde priester Leonardo Boff behoort. Vele jaren trachtte deze groep de Latijns-Amerikaanse bisschoppenconferenties te beïnvloeden, en in 2007 nodigde Kardinaal Maradiaga – nu adviseur van Bergoglio – hen officieel uit om rechtstreekse bijdragen te leveren aan het finale document van de vergadering van de Latijns-Amerikaanse bisschoppen in Aparecida. Omdat Suess toen bij de raadgevers zat, is het hoogstwaarschijnlijk dat hij toen reeds een ontmoeting heeft gehad met Kardinaal Bergoglio, die op dat moment het hoofd van de commissie was, die verantwoordelijk was voor het finale document.

De auteurs van Amerindia schrijven nu artikels waarin ze tonen hoeveel invloed ze reeds hadden in Aparecida, en hoe de toenmalige Kardinaal Bergoglio sympathie had voor heel wat van hun doelstellingen, waarvan sommige later, op bevel van Rome, werden weggelaten in het uiteindelijke finale document. Eén van die auteurs is Agenor Brighenti. In een 40-pagina lange studie, die in 2016 geschreven werd met als titel “Het Aparecida-document: de originele tekst, de officiële tekst en paus Franciscus,” toont Brighenti hoe het finale document van Aparecida in 2007 werd gecensureerd door Rome. Dit was nadat de Latijns-Amerikaanse bisschoppen het onder Bergoglio’s leiding hadden goedgekeurd. De studie zegt dat de delen die eruit werden gehaald, of werden afgezwakt (zoals de bekrachtiging van de Basische Kerkelijke Gemeenschappen van de Bevrijdingstheologen (BEC), hun “voorkeur voor de armen”, etc.) in feite na aan Bergoglio’s hart lagen. Brighenti schrijft: “Aan de andere kant, kon niemand zich hebben voorgesteld, en nog minder de censors zelf, dat enkele jaren later (na 2007) de toenmalige President van de Opstellende Commissie van de originele [ongecensureerde] tekst van het [Aparecida-] document paus zou worden. En meer nog, dat de toenmalige Kardinaal Bergoglio – nu paus Franciscus – praktisch al de veranderingen of inkortingen die de censors hadden gemaakt in de ‘originele tekst’ opnieuw op tafel zou brengen, en dat hij ze aan de hele Kerk zou voorstellen.” 

Bergoglio ontmoette Suess en Mgr. Kräutler in 2014

Van links naar rechts: Jorge Bergoglio – Mgr. Kräutler en Suess.

Suess was reeds betrokken in de voorbereidingen van de Amazonesynode toen de Braziliaanse Bisschop Erwin Kräutler in april 2014 een privé-audiëntie had met Bergoglio. Kräutler is die bisschop die in 2018 erover opschepte dat hij nog nooit een “inheemse heeft gedoopt,” en dat hij “de intentie niet heeft om dat ook ooit te doen.” Een deel van het gesprek in 2014 ging erover dat ze “stoutmoedige voorstellen” mochten maken met betrekking tot het gebrek aan priesters in Brazilië. Bergoglio vroeg Kräutler toen ook om hem van extra materiaal te voorzien voor zijn milieu-encycliek Laudato Si.

Suess en Kräutler werkten jarenlang samen in Brazilië – ook in de Braziliaanse Inheemse Missieraad van de bisschoppen (CIMI). Suess was vele jaren de algemene secretaris van CIMI, en vervolgens de theologische adviseur, terwijl Kräulter er ruim 20 jaar de president was. CIMI is ook lid van het Pan-Amazone Kerkelijke Netwerk REPAM, welke van Bergoglio de taak kreeg om de voorbereidingen van de Amazonesynode op zich te nemen. Kräutler is ook vicepresident van de Braziliaanse tak van REPAM. Na de audiëntie zei Suess: “Het is zo bevrijdend dat dit nu ontvangen werd op de hoogste niveaus van de Kerk, omdat het voor lange tijd verdacht was dat wij niet echt evangeliseerden, niet fatsoenlijk catechese gaven en dat wij niet echt de inheemsen naar de Kerk brachten. Maar voor ons was het beginsel van leven het belangrijkste: dat ze leven hebben, en dat ze land nodig hebben en gesterkt worden in hun identiteit.” Suess was ook diegene die openlijk kritiek had op de toespraak van Paus Benedictus in Aparecida in 2007, en o.a. zei dat “de Paus het niet begrijpt.”

4Christum


Advertentie