Schisma

Bergoglio benoemt opnieuw 13 kardinalen – 53% van het kardinalencollege nu door Bergoglio aangeduid


Op zondag 1 september kondigde Bergoglio tijdens het Angelus – mits vertraging, want hij zat een halfuur lang geblokkeerd in de lift – de creatie van dertien nieuwe kardinalen aan. Ze zijn volgens analisten nog modernistischer dan al deze die hij reeds heeft benoemd. Onder hen bevinden zich o.a. twee zeer liberale Jezuïeten en twee uitgesproken pro-gay bisschoppen. Daarmee zal het kardinalencollege binnenkort bestaan uit zeker 53% door Bergoglio benoemde kardinalen – de meerderheid. Wil Bergoglio een ‘waardige opvolger’ verzekeren?

Op 5 oktober, aan het begin van de beruchte Amazonesynode, zal Bergoglio in een consistorie 13 nieuwe ‘kardinalen’ creëren, waarvan er 10 stemgerechtigd zijn.

De 10 stemgerechtigden zijn:

 1. Miguel Angel Ayuso Guixot, – President van de Pauselijke Raad voor Interreligieuze dialoog; vurig promoter van het ketterse Abu Dhabi-document
 2. José Tolentino Medonça – Archivaris en Bibliothecaris van de H. Roomse Kerk; vereenzelvigde zich met een dissendente pro-abortus non; is zeer pro LHBT
 3. Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo – Aartsbisschop van Jakarta
 4. Juan de la Caridad Garcia Rodriguez – Aartsbisschop van Havana
 5. Fridolin Ambongo Besungu, o.f.m. cap – Aartsbisschop van Kinshasa
 6. Jean-Claude Höllerich, SJ – Aartsbisschop van Luxemburg
 7. Alvaro L. Ramazzini Imeri – Bisschop van Huehuetenamgo, Guatemala
 8. Matteo Zuppi – Aartsbisschop van Bologna; uitgesproken pro-migratie; door James Martin SJ. bejubeld als een ‘grote supporter’ van LHBT
 9. Cristóbal Lopez Romero, sdb – Aartsbisschop van Rabat.
 10. Michael Czerny, sj – Ondersecretaris van de Dicasterie voor Migranten; uitgesproken pro-migratie; speciale Secretaris voor de Amazonesynode; moet nog tot bisschop gewijd worden

De niet-stemgerechtigden (boven de 80 jaar) zijn o.a. Aartsbisschop Michael Fitzgerald, die door Paus Benedictus in 2006 uit de Pauselijke Raad voor Interreglieuze dialoog werd gezet en naar Egypte werd verbannen, vanwege zijn uitgesproken pro-Islam-lijn. De kardinaalscreatie van deze man door Bergoglio wordt door velen als een “rehabilitatie” gezien.

Maar uiteindelijk zijn deze benoemingen van nul en generlei waarde.

St. Bernardus van Clairvaux onderzocht de geldigheid van het conclaaf van de zogenaamde ‘Paus Anacletus II‘ en vond dat zijn pontificaat ongeldig was omdat hij de constitutie van het conclaaf had geschonden, en dus was hij een antipaus, en zijn zogenaamde “kardinalen” waren pseudokardinalen.

Tot op heden is Bisschop René Gracida nog steeds de enige bisschop ter wereld die openlijk erkent dat de verkiezing van Bergoglio ongeldig was. Anderen, zoals Mgr. Nicola Bux en Kardinaal Burke, geven nu toch al toe dat Bergoglio’s verkiezing ongeldig zou kunnen zijn.

Rorate Caeli; Abyssum; Gloria

Categorieën:Schisma

8 antwoorden »

 1. Beste vrienden van de RestKerk.net,
  Hoelang gaan wij aan deze persoon nog woorden vuil maken, mogelijk denken sommigen dat hij daar zal van wakker liggen.
  Gij is geen man die zijn werkelijke schepper zelfs niet eens eerbiedigt, waarom zo hij de Ware levende vicaris van God – de Heilige Vader en Papa – de echte paus Benedictus XVI gevangen zetten.
  Hij is bang van paus Benedictus, het verschil zit er in dat de ware Paus een heel geleerd man is – maar tegelijkertijd een heel minzaam persoon.

  Terwijl Franciscus er helemaal niets van bakt, iedereen tegen de schenen schopt/ brutaal / niet weet om te gaan met mensen, dus geheel de persoon zonder enig respect.

  Hoeveel keer is hij al door onze mensen van de RestKerk / als ook door theologen al geëxcommuniceerd, is nog niet duidelijk genoeg dat al zijn decreten / benoemingen niet geldig zijn.
  Er moet maar een moedige man of vrouw zijn, hem aanklaagd, voor een coup gepleegd te hebben op de ware levende Paus Benedictus.
  Er is maar een magistraat nodig met ballen, die zaak tot het bod uitspit.
  Er mogen ook geen bisdommen bij betrokken worden, zei zitten eveneens mee in complot.
  Er moet maar een diepgelovige magistraat zijn en zit waar zijn plaats is.
  Iemand die de Kerk / het lichaam van mijn Heer ontmanteld kan wil niet meer erkenen als een waardige kerkvader, hij is gekomen in het duister en zal vertrekken in het duister.
  Laat ons vooral veel bidden, dat God ons genegen is en heel snel mag ingrijpen.
  Sommige duren kunt ge beter niet in huis hebben, ze zijn onbetrouwbaar en kunnen op elk moment toeslagen.
  🦅🙏🙏🙏😇❤️❤️❤️

  • Heel straf zeg ! Aarom onderneemt niemand iets tegen dat stuk bedrog ? Nota bene zijn eigen patroonheilige praatte hem aan de galg Zo te zien ! Je zou precies denken dat Jezuieten alles mogen…!

 2. In oorlogstijd zou dit de dood met de kogel betekenen wegens hoogverraad !!

 3. BERGOGLIO IS GEEN PAUS EN ZELFS NIET EENS KATHOLIEK MEER!

  Volgens Kerkelijke Wet (KW) is Bergoglio’s (B) verkiezing ongeldig, want:

  1. B lobbyde met Sankt Gallen groep tbv verkiezing. Straf in KW is excommunicatie.
  2. Verkiezing vond plaats 13 dgn na abdicatie. KW eist minimaal 15 dgn!
  3. KW staat maximaal 4 stemmingen toe per dag. B werd gekozen bij een 5e!

  Volgens KW is B niet eens katholiek meer (automatische excommunicatie) want:

  5. Ketterse denkbeelden (o.a. ‘God is niet almachtig’, ‘Jesus failed at the cross’).
  6. Is vrijmetselaar.
  7. Reikte medailles uit aan 10.000 x abortionist Emma Bonini
  8. Reikte medaille uit aan abortusactiviste Lilian Poumen

  SAILLANT
  – Prophecy St. Malachy (https://youtu.be/sLaSMLSgEmQ) noemt 111 namen van toekomstige pausen, maar bij B zegt Malachy slechts ‘degene die op de zetel zit’. Ergo, een valse paus.
  – B benadrukte in inaugurele speech dat hij slechts lokale (Rome) verantwoordelijkheid had. Ergo slechts bisschop was. Noemde Benedicuts ook ‘ex-bisschop’
  – Geen van de bovengenoemde KWn zijn opgeheven of aangepast. B heeft dus geen enkele autoriteit. Maar 99% katholiek volk geeft hem die toch.
  – Bij KW zijn alle uitspraken, encyclieken etc van B dan ook van nul en generlei waarde.
  – Prophecy ST. FRANCIS OF ASSISI: ‘A man, not canonically elected, will be raised to the pontificate’ en ‘In those days Jesus Christ wil send them not a true pastor, but a destroyer.’

  • Heel straf zeg ! Aarom onderneemt niemand iets tegen dat stuk bedrog ? Nota bene zijn eigen patroonheilige praatte hem aan de galg Zo te zien ! Je zou precies denken dat Jezuieten alles mogen…!

  • |
   @fatima,
   er is ook ge`profeteerd, dat Bergoglio : op het ziekbed zal belanden, dat er tijdelijk een *interim* zal waarnemen, en dat op de rokende puinhopen van het Vaticaan, de grote & laatste doch echte paus zal worden gekozen, die wonderwel : levend de Wederkomst haalt …

   • Dag Hero, door wie en wanneer is dat geprofeteerd? Alvast dank voor de bron.

 4. |
  @jmedine,
  het probleem is soms, dat *bronnen* even`snel verdwijnen als dat ze voordien ooit verschenen op het web — tevens verscijnen sommige bronnen in eenmalig gedrukte vorm — daarnaast kan je struikelen over de vele foute interpretaties inzake RK profetie’en, zoals die over Petrus Romanus, waarvan de protestanten roepen dat het “de_antichrist” zou zijn -(ONzin !!)- tenslotte, schijnt dat de oude bijbelse profeten Jesaja + Jeremia, willen bevestigen dat Petrus Romanus, als DE laatste paus, op het schild zal worden gehesen als *de herder der volken*, oftewel de paus van alle gelovigen in de laatste eindtijd — OK ?