Katholieke traditie

Aanbidding

Moe van al die waanzin in de Kerk en in de wereld?… Verpoos even bij Jezus in het H. Sacrament. Hij zal u rust brengen.

Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken.  Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen,  want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” (Matt. 11,28-30)

Het uitgestald H. Sacrament live via youtube:

Categorieën:Katholieke traditie

1 antwoord »

  1. voor heuse aanbidding, is het niet nodig om een bepaalde houding of beweging te doen, maar het is slechts nodig om de VREDE van Christus, binnen te laten in je hart {zie > Johannes 15:3-5}