Aanbidding

Moe van al die waanzin in de Kerk en in de wereld?… Verpoos even bij Jezus in het H. Sacrament. Hij zal u rust brengen.

Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken.  Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen,  want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” (Matt. 11,28-30)

Het uitgestald H. Sacrament live via youtube: