Ontmanteling van ‘Johannes-Paulus-II-Institiuut’ in tweede fase

De gebouwen van het Johannes-Paulus-II-Instituut in Rome.

In september 2017, kort na het overlijden van de stichtende president van het Johannes Paulus II-Instituut, Kardinaal Caffarra, besloot Bergoglio om het Instituut te ontmantelen, door het te “hervormen” volgens de ‘inzichten’ van Amoris Laetitia middels het decreet Summa familiae cura. Dit instituut, volop het Johannes Paulus II Instituut voor de studie over het Huwelijk en de Familie, werd in 1980 door Kardinaal Caffarra opgericht in opdracht van Paus Johannes Paulus II om o.a. te reflecteren over de Encycliek Humanae Vitae. Nu is de tweede fase van de ontmanteling cq. hervorming aangebroken: alle professoren werden geschorst, en vier van hen kregen reeds hun ontslag. Ook werden cursussen geschrapt.

Wijlen Kardinaal Caffarra was nog niet koud of het Vaticaan kondigde in september 2017 aan dat Bergoglio het gerenommeerde Johannes Paulus II-Instituut voor Studie over Huwelijk en de Familie vervangt door een instituut gefocust op het toepassen van Amoris Laetitia. In een apostolische brief die hij op 19 september uitvaardigde, stelt Bergoglio officieel een nieuw academisch instituut in, met als nieuwe naam het “Johannes Paulus II Pauselijk Theologisch Instituut voor Huwelijk- en Familiewetenschappen” om “het werk van de recente Synoden over de Familie verder te zetten“. Met de oprichting van het nieuwe instituut houden de statuten van het originele instituut op te bestaan. Het motu proprio, getiteld Summa familiae cura, werd ondertekend door Bergoglio op 8 september, twee dagen na het overlijden van Kardinaal Caffarra. Opvallend is dat Bergoglio de naam van het instituut slechts ‘licht’ heeft gewijzigd, om zo niet teveel argwaan te wekken bij de gelovigen. Maar het nieuwe instituut heeft slechts één doel: Amoris Laetitia door de strot van priesters en gelovigen duwen.

In een interview met Radio Vaticaan, zei Aartsbisschop Paglia, iemand uit de nauwe kringen van Bergoglio en grootkanselier van het instituut dat het woord “wetenschap” gebruikt wordt om een “bredere dialoog met de grote uitdagingen van de gelijktijdige wereld, en een verdieping van het antropologisch perspectief” aan te duiden. Hij zei dat een “nieuwe reflectie” noodzakelijk is. Bepaalde bronnen zeiden dat de verandering van “studie” naar “wetenschap” inderdaad het voorteken is van een nieuw interdisciplinair perspectief, om een meer liberale agenda door te drukken. Ze geven een nieuwe richting aan het instituut door de naam en de statuten te wijzigen, terwijl ze zogezegd de erfenis van Johannes Paulus II ‘koesteren’.

Nu, eind juli 2019, ging de ontmanteling van het voormalige Johannes-Paulus-II-instituut de tweede fase in. Alle professoren werden tijdelijk geschorst, en vier professoren, Mgr. Livioi Melina, Verantwoordelijke van de Fundamentele Moraaltheologie, Vader José Noriega, Verantwoordelijke van de Gespecialiseerde Moraaltheologie, professor filosofie Stanislaw Grygiel en professor psychologie Monika Grygiel, kregen hun ontslag en de cursussen over de fundamentele en gespecialiseerde moraaltheologie werden geschrapt uit het lesaanbod.

Er werd ook reeds een vervanger aangesteld, namelijk Vader Maurizio Chiodi, een groot voorstander van het gebruik van contraceptie. De “hervormingen” – de ontslagen en benoemingen – worden doorgevoerd onder bevel van Bergoglio’s bondgenoot Mgr. Paglia, Grootkanselier van het instituut – en uiteraard met de goedkeuring van Bergoglio.

De meest bekende biograaf van Johannes Paulus II zei dat de kanselier het instituut aan het vernietigen is door middel van “gewelddadigheid en brute kracht.”

Een jaar voor zijn dood gaf Kardinaal Caffarra een toespraak aan het Johannes Paulus II-instituut in Washington D.C. waar hij uiteenzette waarom het instituut was opgericht, wat het ‘DNA’ ervan is en het grote gevaar van het scheiden van pastorale praktijk van de doctrine van het geloof, waartegen het instituut moet vechten. Caffarra vertelde dat de specifieke taak die het instituut kreeg, de reflectie was over de Encycliek Humanae Vitae van Paus Paulus VI, alsook om die encycliek te beschermen. De encycliek leerde dat “ieder en elk huwelijk moet open blijven voor het voortbrengen van menselijk leven” en noemde het gebruik van contraceptie (inclusief de pil, condoom, terugtrekken en andere methoden) “intrinsiek verkeerd.” “Dit is het grote thema van de waarheid over de menselijke voortplanting”, aldus wijlen Kardinaal Caffarra in zijn toespraak.

Maar het is uiteraard geweten dat Bergoglio een speciale commissie heeft aangesteld om Humanae Vitae te “herinterpreteren,” want Bergoglio’s werkelijke standpunt over contraceptie kan op gelijk niveau worden gesteld met dat van pakweg bisschop Bonny van Antwerpen. In 2015 vergeleek Bergoglio nog een condoom met een ‘pleistertje voor op een wonde.’

Bron: LifeSiteNews; Gloria.tv