Bergoglio geeft de relieken van St. Petrus weg aan de schismatieke “Patriarch van Constantinopel”

De delegatie van de Grieks-orthodoxen na ontvangst van de relieken van Sint-Petrus. Foto: orthodoxworld

Bergoglio moet blijkbaar niks hebben van de relieken van de H. Petrus, en heeft ze dan maar weggegeven aan de Grieks-Orthodoxe “patriarch” van Constantinopel, Bartholomew, die bekend staat staat als een fervent supporter van het Bergoglio-pontificaat. Die laatste prees o.a. in een artikel Amoris Laetitia de hemel in, en is een groot voorstander van Bergoglio’s klimaatpropaganda en diens encycliek Laudato Si’. Net zoals Bergoglio beschouwt Bartholomew ‘misdaden tegen de natuur’ als zonden. Ook Berogglio sprak in 2016 over ‘ecologische bekering’ en het ‘biechten van ecologische zonden.’

De beenderfragmenten van St. Petrus werden onder de basiliek, in het zogenaamde graf van St. Petrus gevonden tijdens opgravingen die in 1940 begonnen waren. Het was Paus Paulus VI die in 1968 een wetenschappelijk onderzoek beval naar de beenderen. Ze bleken authentiek te zijn, en de paus nam negen fragmenten en liet die toen in een bronzen reliekhouder stoppen en plaatste die vervolgens in de privékapel van de Pauselijke Appartementen. Daar werden ze door vier opeenvolgende zittende pausen vereerd.

Bergoglio echter, woont niet in de Pauselijke Appartementen, maar in het gastenverblijf Casa Santa Marta. Hij gebruikt dus ook nooit de Pauselijke privékapel. De relieken werden in november 2013 nog publiekelijk tentoongesteld ter verering, aan het einde van het Jaar van het Geloof, dat door Paus Benedictus XVI was uitgeroepen. Nu, op het feest van de HH. Petrus en Paulus besloot Bergoglio zich te ontdoen van de relieken.

Er was toen een delegatie van Grieks-orthodoxen aanwezig in Rome, en Bergoglio liet hen na de Mis in zijn blauwe Ford Focus stappen en naar het Apostolisch Paleis voeren, waar ze samen de Pauselijke privékapel binnengingen (die al zes jaar niet meer gebruikt wordt). Toen nam Berogglio de relieken en gaf ze aan aartsbisschop Job van Telmessos. “Het was weeral een gigantische stap richting concrete eenheid”, zo reageerde hij. De patriarch Bartholomew zei achteraf dat Bergoglio “een groots, broederlijk en historisch” gebaar maakte door het weggeven van de relieken van St. Petrus aan de orthodoxen. “Het was een dapper en stoutmoedig initiatief van paus Franciscus.”

Bron: Gloria.tv; Cruxnow