Bergoglio: altijd anders

Bergoglio geeft de relieken van St. Petrus weg aan de schismatieke “Patriarch van Constantinopel”

De delegatie van de Grieks-orthodoxen na ontvangst van de relieken van Sint-Petrus. Foto: orthodoxworld

Bergoglio moet blijkbaar niks hebben van de relieken van de H. Petrus, en heeft ze dan maar weggegeven aan de Grieks-Orthodoxe “patriarch” van Constantinopel, Bartholomew, die bekend staat staat als een fervent supporter van het Bergoglio-pontificaat. Die laatste prees o.a. in een artikel Amoris Laetitia de hemel in, en is een groot voorstander van Bergoglio’s klimaatpropaganda en diens encycliek Laudato Si’. Net zoals Bergoglio beschouwt Bartholomew ‘misdaden tegen de natuur’ als zonden. Ook Berogglio sprak in 2016 over ‘ecologische bekering’ en het ‘biechten van ecologische zonden.’

De beenderfragmenten van St. Petrus werden onder de basiliek, in het zogenaamde graf van St. Petrus gevonden tijdens opgravingen die in 1940 begonnen waren. Het was Paus Paulus VI die in 1968 een wetenschappelijk onderzoek beval naar de beenderen. Ze bleken authentiek te zijn, en de paus nam negen fragmenten en liet die toen in een bronzen reliekhouder stoppen en plaatste die vervolgens in de privékapel van de Pauselijke Appartementen. Daar werden ze door vier opeenvolgende zittende pausen vereerd.

Bergoglio echter, woont niet in de Pauselijke Appartementen, maar in het gastenverblijf Casa Santa Marta. Hij gebruikt dus ook nooit de Pauselijke privékapel. De relieken werden in november 2013 nog publiekelijk tentoongesteld ter verering, aan het einde van het Jaar van het Geloof, dat door Paus Benedictus XVI was uitgeroepen. Nu, op het feest van de HH. Petrus en Paulus besloot Bergoglio zich te ontdoen van de relieken.

Er was toen een delegatie van Grieks-orthodoxen aanwezig in Rome, en Bergoglio liet hen na de Mis in zijn blauwe Ford Focus stappen en naar het Apostolisch Paleis voeren, waar ze samen de Pauselijke privékapel binnengingen (die al zes jaar niet meer gebruikt wordt). Toen nam Berogglio de relieken en gaf ze aan aartsbisschop Job van Telmessos. “Het was weeral een gigantische stap richting concrete eenheid”, zo reageerde hij. De patriarch Bartholomew zei achteraf dat Bergoglio “een groots, broederlijk en historisch” gebaar maakte door het weggeven van de relieken van St. Petrus aan de orthodoxen. “Het was een dapper en stoutmoedig initiatief van paus Franciscus.”

Bron: Gloria.tv; Cruxnow

8 antwoorden »

 1. Er bestaan geen ecologische zonden, deze paus is zo onnozel, de grootste zonde bij jezus was het niet geloven in hem als de God-mens en dat moeten we steeds benadrukken, goed artikel.

 2. Margherita Guarducci leidde de laatste stadia (1963-1968) van het onderzoek dat
  tot de herontdekking voerde van de botten van Petrus, die recht onder het hoogaltaar van
  de basiliek bleken te liggen. Op overtuigende wijze beargumenteert zij dat Sint Pieter op
  13 oktober stierf. En dat was drie maanden na de brand. Deze dag werd gekozen omdat
  het Neroʼs keizersdag was (dies imperii), en wel een belangrijke toen, want het was precies
  tien jaar nadat hij de troon had bestegen. Dit werd ʻzoals gebruikelijkʼ door veel bloedvergieten
  vergezeld. (Zie: “Saint Pierre Retrouvé” van Margherita Guarducci – Editions
  Saint Paul, Paris # 1974).

 3. Als historisch gebaar had Bergoglio één botfragmentje kunnen geven. Het getuigt van stompzinnigheid om de gehele reliekkast over te dragen. Een alternatief zou zijn geweest om als gebaar van toenadering de reliekkast voor een periode van zeg drie jaar, de tijd van Jezus’ openbaar leven, uit te lenen aan de Orthodoxen. Om te doen wat Bergoglio heeft gedaan, daarvoor is meer dan stompzinnigheid nodig. Daarvoor heb je ook een beeldenstormmentaliteit nodig.

  Hoe zit dat nou met relieken? Is dat aanbidding van stukjes materie? Neen, een stukje materie is een plaats en plaatsen hebben een herinneringsmacht, een macht die associaties oproept, in dit geval over dingen uit het verleden. Die associaties leggen ook een band met de persoon die eens in een aards omhulsel rondliep en betrokken was met deze of gene materiële plaats. Het zijn dus een soort spiegeltjes en die ons gebed reflecteren. Het is dus absoluut geen aanbidding van. Er is een hemelsbreed verschil tussen eerbied hebben voor iets en aanbidding. Alleen God komt aanbidding toe. Kunnen we zonder relieken leven? Kunnen we zonder het fotootje leven van ons overleden moeke? Natuurlijk kan dat, maar we houden ervan om op deze manier te herinneren dat als hulpmiddel dient voor ons gebedsleven en voor de dienst van het Heilig Misoffer.

 4. Ter aanvulling voor de volledigheid:
  De beenderen van de H. Petrus bevinden zich nog altijd in de Basiliek!
  Het gaat hierbij enkel om de negen fragmenten die paus Paulus VI in zijn Pauselijke privé-kapel bewaarde die niet toegankelijk zijn voor het grote publiek,

  In Christo,

  Gerardus.

  • Rene, dan is de vraag in hoelang ookan de beenderen weg worden gegeven.

 5. @ lunsius,
  Dank u wel voor de juiste informatie, laten wij ons geen zorgen maken over Bergoglio paus Franciscus.
  Als hij het zou kunnen Franciscus, zou hij ook de beenderen van Onze Lieve Heer ook nog weggeven.
  Geluk dat hij die niet heeft of die van Moeder Gods Maria.
  Daaraan ziet ge dat de Heilige eenheid oppermachtig is en alles er word rekening mee gehouden.
  Wij zullen allen wederkeren tot stof en as, ook beenderen verpulveren uiteindelijk.
  Daaruit besluit ik mijn beste broeders dat de geest van de mens niet in een doosje kan gestoken worden.
  Leven Sint-Petrus levend en wel in de Hemel vertoefd en Franciscus nooit de geest van Sint-Petrus zal kunnen weggeven is veel belangrijker.
  Laat hem doen en ons terug trekken in gebed, dit zal Petrus en Heer Jezus plezier doen.
  Wat Bergoglio ten slotte doet is een verloren hoofdstuk, op een dag zullen allen die in de Heer geloven opgehaald worden en laten wij dit onze broeder en zuster wereldkundig uitdragen naar de vier windhoeken van de wereld.

  Wees allen steeds in liefde voor elkaar en door de Heer gezegend.

 6. Ik vind dat hij deze relieken niet had mogen weggeven aangezien ze niet zijn eigendom zijn,maar van de gehele R.K.Kerk.

 7. SYMBOLIEK IS ENORM, NOG MEER AFBRAAK FUNDAMENTEN VAN ONZE HEILIGE KERK

  OLH Jezus Christus zei dat Hij op Petrus de Kerk zou bouwen. De apostaat Bergoglio geeft dus het fundament van de Kerk weg. Bewust! Want past ‘naadloos’ in zijn vernietig-de-Kerkbeleid.

  Maar ach, RKC’n vinden alles best. Als het maar feest is!

  (RKC= RK Christen)