Grieks-Orthodoxe Patriarch Bartholomew mengt zich in het debat en prijst Amoris Laetitia de hemel in

bartholomew

In wat één van de meest bizarre wendingen is in het debat over Amoris Laetitia, heeft Patriarch Bartholomew, de Grieks-Orthodoxe ‘Patriarch’ van Constantinopel, een artikel geschreven waarin hij onomwonden die exhortatie de hemel in prijst.

Het is geen geheim dat de ‘Kasperianen’ en de liberale vleugel deels inspiratie hebben gehaald uit de praktijken van de Oosterse Orthodoxe Kerk (waar een ‘tweede huwelijk’ toegelaten is en die mensen ter Communie mogen gaan). Echter, dat L’Osservatore Romane tot het uiterste gaat om een artikel van Bartholomew te publiceren, in het voordeel van Amoris Laetitia, zal enkel de bezorgdheid nog vergroten van diegenen die dit document zien als  een afwijking van de eeuwigdurende Katholieke Leer.

Het meest verbijsterend is de zware simplificatie van het debat over Amoris Laetitia:

Over de afgelopen maanden zijn er veel opmerkingen en evaluaties geweest over dit belangrijk document. Mensen hebben zich afgevraagd hoe specifieke leer werd ontwikkeld of verdedigd, of pastorale vragen werden hervormd of opgelost werden, en als bepaalde regels werden versterkt of afgezwakt. Echter, in het licht van het nakende feest van de Incarnatie van de Heer – een tijd waarin we vieren en gedenken dat het “goddelijk woord het menselijk vlees aannam en onder ons woonde (Joh. 1,14) – is het belangrijk om op te merken dat Amoris Laetitia eerst en vooral de barmhartigheid en het medelijden van God in herinnering brengt, eerder dan enkel de morele regels en canonieke reguleringen van mensen.

Wat ongetwijfeld mensen in het verleden heeft verstikt en gehinderd is de angst dat een “hemelse vader” op één of andere manier het menselijk gedrag dicteert en menselijke gewoonten voorschrijft. De waarheid is nogal anders, en religieuze leiders zijn opgeroepen om zich te herinneren en te doen herinneren dat God leven, liefde en licht is. Inderdaad, dit zijn de termen die herhaaldelijk worden benadrukt door paus Franciscus in zijn encycliek, dat de ervaringen en uitdagingen van de huidige samenleving onderscheidt, om een spiritualiteit van huwelijk en familie in de wereld van vandaag te onderscheiden.”

Bartholomew hekelt de “morele regeltjes en canonieke reguleringen”, alsof dit onbelangrijk is, en de critici van Amoris Laetitia enkel zich hierover zorgen maken. Dit is uiteraard een leugen. En het idee in het belachelijke trekken dat de Hemelse Vader ons vertelt wat we moeten doen… De hele Heilige Schrift, en de geboden in het bijzonder, gaan net daarover. God zegt ons hoe we moeten leven, net opdat we het eeuwig leven zouden kunnen binnengaan. De 10 geboden zijn vandaag nog altijd even geldig als 100 jaar geleden.

Het is vooral ook belangrijk om in deze context te beseffen dat onder Bergoglio de samenwerking tussen het Vaticaan en ‘Constantinopel’ geïntensifieerd is, meer bepaald op gebied van onderwerpen zoals milieu en immigratie. Bergoglio’s milieu-encycliek Laudato Si kreeg de volledige steun van Bartholomew, net als Amoris Laetitia nu. Beiden hebben hun progressieve en oecumenische agenda gepromoot op een wijze waarbij de ‘traditionalisten’ en ‘conservatieven’ in toenemende mate als paria’s worden beschouwd in hun respectievelijke kerken.

Bron: Rorate Caeli