BREAKING: Kardinaal Danneels is overleden

Kardinaal Danneels is vanmiddag plots overleden. Hij sukkelde al een tijdje met zijn gezondheid en kon niet zo goed meer spreken. Kardinaal De Kesel bezocht hem nog deze morgen. 

Danneels, een notoir modernist, kennen we vooral van de Mafia van Sankt Gallen, waar hij jarenlang complotteerde en streed tegen wijlen Paus Johannes Paulus II en Paus Benedictus XVI. We kennen Danneels ook van zijn poging om Koning Boudewijn de abortuswet te doen ondertekenen, en de felicitaties die hij aan Verhofstadt overmaakte nadat diens regering het homohuwelijk had gelegaliseerd.

We kennen hem ook van zijn betrokkenheid bij het toedekken van het seksueel misbruik door bisschop Roger Vangheluwe. Er werd toen een gerechtelijk onderzoek ingesteld en er werden huiszoekingen gedaan en e.e.a. in beslag genomen. Toch kwam het niet tot een rechtszaak, en werd de hele zaak in alle stilte geseponeerd.

Danneels staat ook bekend om zijn betrokkenheid in de affaire rond de Roeach-catechismus. In die catechismus, die in de Vlaamse katholieke scholen werd gebruikt, stonden vulgaire tekeningen. Danneels weigerde in te gaan op herhaalde klachten van ouders, en hun oproep om die catechismus uit het onderricht te halen. Toen ze protesteerden aan zijn deur, weigerde hij die te openen.

Danneels bleef in de gunst staan van Bergoglio, en reisde na de verkiezing van Bergoglio vele malen naar het Vaticaan. Hij was ook speciale gast op beide synodes over de familie. Danneels werd 85.

Danneels in “betere” tijden:

Een prent uit de Roeach-catechismus: