Kardinaal Danneels, door Bergoglio uitgekozen als eregast op de Synode van de Familie, trachtte in 1990 koning Boudewijn te overtuigen de abortuswet te ondertekenen

daneels&boudewijn

Twee Belgische politiekers gaven in een documentaire van vtm nieuws van 6 april 2015 openlijk toe dat Kardinaal Danneels in 1990 probeerde om koning Boudewijn te overtuigen de abortuswet te ondertekenen, namelijk Philippe Moureau (PS) en Mark Eyskens (CD&V, destijds CVP).  Koning Boudewijn weigerde te tekenen en werd daardoor korte tijd afgezet, waardoor het parlement de wet zelf ondertekende.

Volgens vtm wenste Kardinaal Danneels niet te reageren.

Kardinaal Danneels, lid van Team Bergoglio (die ervoor zorgde dat Bergoglio de H. Stoel kon innemen), en die in juni 2013 openlijk zijn steun betuigde voor het homohuwelijk, blijkt dus nu ook voorstander van abortus! En Bergoglio duidde hem persoonlijk aan om aanwezig te zijn op de Synode van de Familie in 2014!

http://rorate-caeli.blogspot.com/2015/04/cardinal-danneels-family-expert-chosen.html

Foto: Carolus & Cantatedomino

Meer over de Synode: http://valseprofeet.com/de-synode-onthuld/


 

Boodschap van Jezus op 12 april 2012:

Ik moet jullie waarschuwen dat veel nieuwe zelfuitgeroepen profeten, die Mijn heilig woord – aan jou, de ware eindtijdprofeet gegeven – zullen tegenspreken, nu zullen opduiken. Eerst zullen zij de gelovigen ervan overtuigen dat hun woorden van Mij komen. Hun woorden zullen zorgvuldig gekozen worden en hun betekenis zal vaag en enigszins verwarrend zijn. Velen zullen deze zwakte van zich afzetten en hun boodschappen omhelzen want zij lijken op één lijn te zitten met de Heilige Schrift. Zodra veel zielen verleid zijn, zal de aanval beginnen.
Zij, Mijn dochter, worden gestuurd om Gods kinderen voor te bereiden om de volgende Paus, die na Mijn geliefde Plaatsvervanger Paus Benedictus komt, te aanvaarden. Deze Paus mag dan wel gekozen worden door leden binnen de Katholieke Kerk, maar hij zal toch de Valse Profeet zijn. Zijn kiezers zijn wolven in schaapskleren en zijn leden van de geheime en verdorven Vrijmetselaarsgroep, die door Satan geleid wordt. Op deze manier zal Satan proberen om Mijn Kerk te vernietigen. Jammer genoeg zal hij, deze Valse Profeet, een grote aanhang tot zich trekken. Degenen die zich tegen hem verzetten, zullen vervolgd worden. Doe iets, kinderen, nu het nog kan ! Spreek jullie afkeuring uit over de leugens die voorgesteld zullen worden door diegenen die trachten om jullie te overtuigen van de authenticiteit van de Valse Profeet.

14 feburari 2013:

In plaats van de waarheid toe te laten, zullen jullie de leugens van het Beest jullie hart laten verderven. Jullie staan nu onder toezicht van het kwaad in Mijn Kerk en velen zullen ten prooi vallen aan de leugens, die jullie nu als de waarheid voorgehouden worden. De waarheid van Mijn Leer zal spoedig als onbelangrijk en onwaar uitgeroepen worden. De woede van Mijn Vader, door deze plaag in de Kerk op aarde, zal weldra onder Zijn dienaren in Mijn Kerk te Rome gevoeld worden. Dit is de laatste strijd. Mijn Plaatsbekleder is gevallen. Mijn Kerk zal ineenstorten, maar spoedig zal deze weer oprijzen.