Kardinaal Müller: ‘De paus staat niet boven het Woord van God en het Katholiek geloof’

New_German_Cardinal_Gerhard_Ludwig_Muller_is_met_by_Benedict_XVI_in_St_Peters_Basilica_Feb_22_2014_Credit_Franco_Origlia_Getty_Images_News_Getty_Im

De extreem progressieve Franse krant Golias heeft het alarm doen rinkelen vanwege het ‘gevaar’ dat kerkmensen zoals Kardinalen Burke, Müller, Ranjith, Cañizares, Ouellet, Sarah, en andere “jonge kardinalen” verdere liberalisering van de constitutie van de Kerk zouden kunnen verhinderen, met de steun van oudere Kardinalen zoals Scola, Pell en Caffara.

De traditionele website Chiesa e Postconcilio schreef: “God laat kwaad enkel toe zodat het goede nog meer goed voortbrengt. De immense wanorde in de Bisschoppensynode van de Familie leidde tot wonderbare verklaringen van geloof door prelaten in hoge posities: de tekenen van hoop voor de toekomst van de Kerk.

Kardinaal Gerhard Müller is prefect van de Congregatie van de Geloofsleer en één van de vijf kardinalen die het boek schreven ‘In de Waarheid van Christus blijven’, samen met de andere dragers van het purper,Brandmüller, De Paolis, Burke en Caffarra, voor de Synode van de Familie in 2014. Recent maakte Kardinaal Müller zijn lezing publiek op de website van CDF.

Daar zet hij volgens Rorate Caeli op een Ratzingeriaanse manier alles op zijn plaats. Hij maakt onderscheid tussen de supplementaire autoriteit van de Bisschoppen en hun organen zoals de Commissie over het Geloof.

Hij zei onder andere het volgende: “Op het niveau van de universele Kerk is de bijzondere missie van de Opvolger van Petrus in het bijzonder bedoeld om zijn kudde in het geloof te versterken (cf. Luc. 22,32). Dit is niet de plaats om te discussiëren over de leer van de pauselijke onfeilbaarheid, maar de karakteristieke en ultieme verantwoordelijkheid van de Roomse Paus benadrukt het beschermen van een gezonde leer. In haar “Overwegingen over het Leiderschap van de Opvolger van Petrus in het Mysterie van de Kerk” van 1998, verklaarde de Congregatie: “De bisschop van Rome is, zoals alle gelovigen, onderworpen aan het Woord van God en het Katholiek geloof. Hij is de garantie voor het gehoorzamen van de Kerk en in deze zin servus servorum. Hij beslist volgens zijn eigen wil, maar het is de stem van de wil van God die tot de mens spreekt in de Schrift, en geleefd en geïnterpreteerd wordt door traditie. Met andere woorden, de bisschop van Rome heeft limieten, als resultaat van de Wet van God en door de onaanraakbare Goddelijke instelling van de Kerk, bevat in de openbaring. De Opvolger van Petrus is de rots die tegen willekeur en conformisme een niet aflatende trouw aan het Woord van God garandeert: dit volgt ook de martelaarskenmerken van zijn pausschap (denken we maar aan Benedictus, n.v.d.r.)

http://eponymousflower.blogspot.pt/2015/03/cardinal-muller-pope-is-not-above-word.html

Foto:  Franco Origlia/Getty Images News/Getty Images.